Anna palautetta ostarin katusuunnitelmasta 29.9. ja asemakaavasta 3.10. mennessä.

262

Helsingin uuden yhteiskoulun auditorioon oli tiistaina 23.9. kokoontunut kuutisenkymmentä pihlajamäkeläistä kuulemaan, miten ostoskeskuksen ympäristöä ensi vuonna kohennetaan ja mitä kaavoittaja on suunnitellut itse ostaria varten.

Rakennusviraston projektinjohtaja Liisa Myllys esitteli ostoskeskuksen lähikatujen suunnitelmaluonnoksia: Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta lisätään rakentamalla ostoskeskuksen pohjoispäähän kiertoliittymä ja Meripihkatielle taksisyvennys. Jyrkälle Meripihkapolulle tehdään portaat. Ostoskeskuksen ympäristön katusuunnitelmaan sisältyy myös tori, joka sopii Pihlajamäen 1960-luvun henkeen. Ostarin pohjoispään kalliota louhitaan hieman torialueen maisemalliseksi elementiksi, näin komea kallio saadaan liittymään torialueeseen.

Katusuunnitelman luonnoksiin voi tutustua 23.-29.9. rakennusviraston verkkosivuilla >.

Suunnitelma tulee virallisesti nähtäväksi jo tänä syksynä, jolloin niistä voi myös jättää muistuksia. Nämä kirjalliset kommentit ovat tärkeitä, sillä ne päätyvät katusuunnitelman hyväksyvän yleisten töiden lautakunnan pöydälle.

Uusi maamerkki, lisää liiketilaa

Suojeluarkkitehti Riitta Salastie ja liikennesuunnittelija Markus Ahtiainen esittelivät kaupunkisuunniteluviraston ajaman kaavamuutoksen tavoitteita: asemakaavamuutoksella halutaan uudistaa ostoskeskuksen eteläosaa, joka sijaitsee myös kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla. Viraston ensisijaisen ehdotuksen mukaan 70-luvulla rakennettu ostoskeskuksen osa purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin uusi liikerakennus ja asuntoja. Lue lisää >

Nyt on käsillä asemakaavan ensimmäinen vaihe eli osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Sitä seuraa asemakaavan valmistelu vuoden 2008 lopulla, jonka aikana kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteensä.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ehdotus on tarkoitus esittää kaupunkisuunnittelulautakunnalle viimeistään keväällä 2009. Lautakunnan puoltamasta ehdotuksesta voi vielä tehdä muistuksen. Kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena on, että kaavaehdotus on kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltävä vuonna 2009.

Tutustu asemakaavan lähtökohtiin kaupunkisuunnitteluviraston sivuilla >

Mielipiteet suunnitelmasta tulee esittää 3.10. mennessä.