Tiedotteet

Kaupunginosaan liittyviä uutisia.

Naisten hyvinvointilauantai lähiöasemalla

Tervetuloa nauttimaan ja nauramaan Pihlajamäen lähiöasemalle lauantaina 17.11. kello 10–16. Tarjolla nauru- ja väriterapiaa, astrologiaa ja paljon muuta!

Ohjelma:
Klo 10 -11 Nauruterapiaa
Klo 11.30 -12.30 Väriterapia
Klo 13 -14 Astrologian saloja.

Kahvia ja pullaa.

Kokopäivälippu 5€, vaikka osallistuisit vain yhteen osallistavaan luentoon. Ilmoittaudu lähiöasemalla Liusketie 3 tai puhelimitse vahtimestareille.p. 044- 9514523

Jokaiseen luentoon max 15 henkilöä.

Muuta: Omakustannushintaan vyöhyketerapiaa 25€ / 1.5h.

Paikalle pyritään saamaan myös kosmetiikkaesittelijä ja ripsien sekä kulmien värjäystä.

Pihlajamäen ala-asteen säilyttämisen puolesta

Viime aikoina Pihlajamäen ja koko Helsingin asukkaita on puhuttanut opetusviraston tilaama kouluverkkoselvitys, jossa mm. esitetään Pihlajamäen ala-asteen lakkauttamista vuodesta 2010 alkaen. Lue opetusviraston tiedote ja konsulttiselvitys opetusviraston sivuilta www.edu.hel.fi > tiedotteet > vuoden 2006 tiedotteet > Konsulttiselvitys… (7.11.2006). Pihlajamäen ala-asteen kotisivut ovat osoitteessa www.pihla.edu.hel.fi

Näin voit vaikuttaa:

– Kirjoita opetuslautakunnalle lausunto, jossa kerrot oman mielipiteesi ja miksi haluat säilyttää Pihlajamäen ala-asteen koulun. Lähetä lausuntosi opetuslautakunnalle osoitteeseen: Helsingin kaupungin opetusvirasto. Kirjaamo, PL 3000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

– Ole suoraan yhteydessä Helsingin kaupungin opetuslautakunnan jäseniin, he viime kädessä päättävät asiasta. Lautakunnan jäsenten yhteystiedot saat opetusviraston kotisivuilta www.edu.hel.fi > päätöksenteko > opetuslautakunta > kokoonpano > opetuslautakunta 2005-2008

– Käytä opetusviraston palautekanavaa, ja kerro mielipiteesi sähköpostitse osoitteella helsinginkouluverkko@edu.hel.fi

– Kirjoita lehtien yleisönosastoihin ja perustele, miksi toivot että lapsesi voi jatkossa(kin) käydä Pihlajamäen ala-asteen koulua

Opetusvirasto on pyytänyt lausuntoja mm. kouluilta sekä Helsingin kaupunginosayhdistysten liitosta Helkasta www.helka.net. Pihlajamäki-Seura ry on Helkan jäsen, ja on antanut tietoja Helkan lausuntoa varten. Lausunnon jättämisen määräaika opetuslautakunnalle on 15.12.

Myös Pihlajamäki-Seura toimittaa oman lausuntonsa opetuslautakunnalle. Lausunnossamme perustelemme, miksi Pihlajamäen ala-asteen toiminnan jatkuminen on tärkeää. Lisäämme lausunnon myös näille www-sivuille.

Pihlajamäen ala-asteella järjestettiin Marrasjuhlat 18.11., missä koulun oppilaat ja heidän vanhempansa keräsivät nimiä koulun säilyttämisen puolesta. Tiedotamme näillä www-sivuilla, jos nimien keräämistä vielä jatketaan.

Selvityksessä sanottua

Helsingin koulu- ja oppilaitosverkoston konsulttiselvityksessä Pihlajamäen ala-asteen lakkauttamista perusteltiin alueen oppilasmäärien kehityksellä ja koulurakennuksen huonolla kunnolla. Selvityksessä sanotaan mm. näin:

"Alueella asuvien oppilaiden määrä kasvaa ennusteiden mukaan 24 vuoteen 2010 mennessä. Tällä hetkellä alueen kouluissa on tilaa 321 oppilaspaikan verran.

Pihlajamäen ala-asteen koulun tiloista luovutaan 1.8.2010. Pihlajiston ala-asteen oppilaaksiottoaluetta laajennetaan siten, että osa alueen oppilaista käy uutta Viikinmäen sivukoulua ja suurin osa Pihlajiston pääkoulua. Tällä hetkellä Pihlajamäen ala-asteella on oppilaita 269 ja ylimääräistä tilaa 127 oppilaspaikkaa. Pihlajamäen koulurakennus on laajan peruskorjauksen tarpeessa ja koulun lähialueen oppilasmäärä vähenee vuoteen 2010 mennessä noin 80. Pihlajiston ala-asteella on tällä hetkellä ylimääräistä tilaa 165 oppilaspaikkaa. Jotta alueen koulutilat ovat vuonna 2010 ja sen jälkeen tehokkaassa käytössä, uuteen Viikinmäen korttelitaloon rakennetaan koulutilat noin 200 oppilaspaikan kokoisena. Uuden koulurakennuksen koko täsmennetään myöhemmin huomioiden oppilasmäärien kehitys ja tilanne alueen muissa kouluissa.

– Toimenpiteellä luovutaan tiloista 396 oppilaspaikan verran. – Ehdotuksen käyttötalousvaikutukset: Vuonna 2010 kustannussäästö on 283 134 euroa ja vuodesta 2011 lähtien 566 267 euroa vuodessa."

Opetusvirasto on järjestänyt neljä asukastilaisuutta, joissa on ollut mahdollista tutustua selvitykseen sekä esittää kysymyksiä ja kommentteja. Myös lehdet ovat uutisoineet aihetta ja yleisönosastoilla on julkaistu kirjoituksia.

Vesa Koskela puheenjohtaja Pihlajamäki-Seura ry

P.S. Opetuslautakunta päätti 21.11.2006 kokouksessaan, että Pihlajamäen ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeseen liitetään Meripihkantie ja Pihlajamäentie, joka yhdistyy voimassaolevaan oppilaaksiottoalueeseen Gneissipolun kohdalla. Tämä alue poistetaan Pihlajiston ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueesta.

Lisätietoja: Palvelupäällikkö Katri Aaltonen, puh. 310 86426.

Posti ei anna toivoa postitoimipaikan suhteen

Pihlajiston asukasyhdistys PNV ja Pihlajamäki-Seura ovat saaneet vastauksen Postille lähettämäänsä kirjeeseen "Postin toimipaikkapalvelut Helsingin Pihlajamäessä". Kirjeen mukaan itsenäisen toimipaikan säilyminen ei näytä todennäköiseltä. 

Tällä hetkellä alueelta etsitään liikettä, joka olisi valmis hoitamaan alueen postipalvelut asiamiespostina. Asiamiesposti vaatisi vähintään 40 neliötä palvelutilaa. Pihlajamäen suurin kauppaliike S-market ei kiinnostuksesta huolimatta tule ottamaan sitä hoitaakseen.

Raimo Anttosen 3.4.2006 allekirjoittama Postin vastauskirje oli seuraavanlainen:

 

Pihlajiston asukasyhdistys PNV ry ja Pihlajamäki-Seura ry     

c/o puheenjohtaja Vesa Koskela
Johtokiventie 8 C 20
00710 HELSINKI

Viite: kirjeenne 7.3.2006

Postin toimipaikkapalvelut Helsingin Pihlajamäessä

Kiitän lähettämästänne kirjeestä koskien Postin toimipaikkapalveluita Helsingin Pihlajamäessä. Kuten kirjeenne omalta osaltaan kertoo, pidetään postipalveluiden saantia ja tarjontaa tärkeänä kaikkialla. Suomen Postin Oyj:n tavoitteena on kehittää toimintaa siten, että voimme varmistaa pitkäjänteisesti taloudelliset edellytykset hyvän palvelutason ylläpitämiseen.

Yhteistyökumppanien kanssa toteutettuja postitoimipaikkoja on maassamme ollut jo hyvin pitkään, tällä hetkellä valtaosa posteista on tällaisia. Yrittäjäyhteistyön avulla Posti kykenee jatkossakin säilyttämään maanlaajuisen noin 1 300 kiinteän palvelupisteen verkon.
Pihlajamäen postia koskevat päätökset ovat osa Postin toimipaikkaverkkoon kohdistuvaa suurempaa muutosta, jonka suuntalinjoista tiedotimme julkisuuteen keväällä 2004. Jokaista yksittäistä postia koskevat päätökset on tehty tutkimalla kunkin toimipaikan asiakasmääriä ja liikevaihtoa sekä mm. arvioimalla alueen kehitystä postiliikenteen näkökulmasta. Näin on toimittu myös Pihlajamäen kohdalla.

Vaikka Pihlajamäen posti siirtyykin jatkossa yrittäjän hoitamaksi, säilyvät Postin palvelut alueella ennallaan. Säännöllisesti tehtävissä tutkimuksissa asiakkaamme ovat kertoneet olevansa erittäin tyytyväisiä myös postiyrittäjien tarjoamaan palveluun ja keskeiseen sijaintiin. Asiakkaamme odottavat postilta myös entistä pidempiä aukioloaikoja, mikä on usein mahdollista vain yrittäjäyhteistyön kautta.
Toimipaikkapalveluiden laadun varmistamiseksi Posti on laatinut yrittäjäpostien toimintaan standardisoidut toimintamallit. Kaikki postiyrittäjät koulutetaan huolellisesti tehtäviinsä ja heillä on käytössään tarvittavat käsikirjat ja tukipalvelut. Postiyrittäjien valinnassa kriteereitä ovat pitkien aukioloaikojen lisäksi keskeinen sijainti ja tilojen sopivuus postitoiminnalle. Tärkeää on myös, että postiyrittäjä toimii jo valmiiksi palvelualalla ja on täten asiakaspalvelun ammattilainen. Myös alaa valvova viranomainen seuraa postipalvelujen tarjonnan laatutasoa kaikissa toimipaikkamalleissa.

Kuuntelemme mielellämme näkemyksiänne parhaan mahdollisen yrittäjän valitsemiseksi alueellenne. Pyydän teitä olemaan tässä asiassa yhteydessä alueenne uuden postiyrittäjän kartoituksesta vastaavaan aluemyyntipäällikkö Eija Toivoseen, puh. 020 451 6216.
Posti haluaa palvella asiakkaitaan mahdollisimman hyvin. Avoimella tiedottamisella suunnitelmista ja alueellisista muutoksista pyrimme pitämään myös jatkossa yllä rakentavaa vuoropuhelua keskeisten sidosryhmiemme kanssa.

Ystävällisin terveisin

Raimo Anttonen
johtaja, Toimipaikat

Lainan päivä 8.2. ja HemmotteluTurné 12.2.

E-kirjojen lukulaitteen esittelyä, lehtien poistomyyntiä sekä kahvitarjoilu kirjastossa Lainan päivänä. 
– HemmotteluTurné tarjoaa kulttuuria, hyvinvointia ja kauneutta kirjaston ahkerille käyttäjille eli aikuisille naisille, kirjastosta kerrotaan.

Lainan päivänä 8.2. klo 11 – 19

e-kirjojen lukulaitteen esittelyä sekä kahvitarjoilu. Viime vuoden lehtien poistomyynti alkaa.

HemmotteluTurné tarjoaa kulttuuria, hyvinvointia ja kauneutta 12.2. klo 11 – 15

Ohjelmassa
klo 12.00 runoilijavieraat Silene Lehto ja Sinikka Vuola Nina Holmin haastateltavina
klo 13–15 runoryhmä Tapiirin runomuotokuvia sekä henkilökohtaista kirjavinkkausta
klo 11–15 rentoutumispiste
klo 11–14 meikkipiste – Istahda meikkikoulun opiskelijoiden asiakkaaksi!
klo 13–15 Reikihoitoa

Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa, Viikinkaari 11.
Avoinna ma – to 9 – 20, pe 9 – 18, la 10 – 16. Puh. 09 310 85071. www.lib.hel.fi/viikki

Pihlajamäen lähiölehti 2/2011 nostaa hattua vapaaehtoisille

Pihlajamäen lähiölehti 2/2011 on ilmestynyt. Tässä numerossa puhutaan erityisesti vapaaehtoistyöstä.

Lehdessä on ajankohtaista asiaa myös Pihliksen aluesuunnittelusta sekä kaupunginosamme omista tapahtumista. Tutustu lehteen klikkaamalla tästä.

PgB täytti Kiillepuiston sateesta huolimatta

Pihlajamäki goes Blues on vakiinnuttanut paikkansa Stadin festareiden joukossa! Sen osoitti lauantai 6.6., kun sateesta huolimatta Kiillepuisto liki täyttyi bluesdiggareista. Päivän kruunasi aurinko, joka illalla saapui lämmittämään bluesmieliä.

Festareilla julkistettiin Saksassa lokakuussa käytävien Baltic Blues Challenge -finaalien suomalaiskisaajat. Soolo/duosarjassa Suomea edustaa PgB:ssäkin nähty Jo’ Buddy & Down Home King III  ja yhtyesarjassa T. Leino Band (Tomi Leino: laulu/kitara/huuliharppu, Jonni Seppälä: kitara, Kari Karpo: basso, Juppo Paavola: rummut).

"Aina ylös Pihlajamäkeä" lupasi Balls ja Marjo Leinonen.

"Blues kuuluu Pihlikseen eikä Storyvilleen".


Bluesia otsa hiessä, luonnon helmassa.

 

Kas Hande löysi yleisöstä tuttuja.

Kun Tuomari tunnelmoi, niin yleisö haltioitui.


Kurja matkamies maan – siinä jos missä soi blues.

Blues kuuluu isoille ja pienille…

…ja pistää keinumaan.

Rauhallinen työpäivä. Virkavaltakin arvostaa Pihliksen henkeä.

Kaltsit. Paras katsomo.

Bluesyleisöä.

 

 

 

 

 

 

 

Pomppulinna on aina pop.


Lintsin sirkuskoulu tornitalojen keskellä. Pihlajamäki goes Blues – legenda jo syntyessään!

(Kuvat: Päivi Seikkula)

Pihlajamäki goes Blues innostaa tekemään yhdessä

"Kun kerran lähtee vapaaehtoiseksi Pihlajamäki goes Blueseihin, ei voi välttyä sen mukaansatempaavasta otteesta. Kesällä 2008 olin mukana vapaaehtoisten vauhdikkaassa joukossa kasaamassa tapahtumaa kokoon. Huomasin, kuinka yhteisöllisestä tapahtumasta on kyse."

Vaikka en ole pihlajamäkeläinen, pääsin iloiseen joukkoon helposti mukaan. Elämä kuljetti eteenpäin ja vastaan tuli sopiva haaste päivittää opistotason sosiaalialan ohjaajan tutkinto ammattikorkeakoulututkinnoksi. Puolentoista vuoden sosionomi AMK-opinnoissa valitsin opinnäytetyöni aiheeksi Pihlajamäki goes Bluesin.

Opinnäytetyöni Pihlajamäki goes Blues "Innostava yhdessä tekeminen tuo sisältöä elämään" valmistui 29.1.2010. Työn tarkoituksena oli tutkia vapaaehtoistyöntekijöinä mukana olevien naisten roolia talkooryhmässä Pihlajamäki goes Blueseissa. Opinnäytetyön tekeminen lähti omasta kiinnostuksestani tätä ainutlaatuista lähiöbluesia kohtaan.

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten monasti mukana olleet vapaaehtoistyöntekijänaiset kokevat oman roolinsa sadan vapaaehtoistyöntekijän talkooryhmässä: millaiset asiat nousevat heidän mielestään tärkeiksi asioiksi omassa roolissaan sekä miten nämä asiat näyttäytyvät yhteisessä toiminnassa. Teoreettisena viitekehyksenä työssä käytin sosiokulttuurista innostamista.

Aineisto koostui viiden naisen haastatteluista. Haastattelut on tehty kesäkuussa 2009 Pihlajamäki goes Blueseissa. Työni tuloksista ilmenee, että vapaaehtoiset naiset kokevat oman roolinsa ryhmässä tasavertaisina. Oma rooli ja työtehtävä Blueseissa koetaan tärkeäksi. Yhteistyö muiden vapaaehtoisten kanssa motivoi ja antaa sisältöä naisten elämään. Vastauksista myös ilmenee, että hyvä ilmapiiri ja positiivinen elämänasenne innostaa toimimaan yhteisen hyvän puolesta. Vapaaehtoistyöntekijän rooliin kuuluvat avoimuus muita ihmisiä kohtaan, erilaisuuden sietämistä sekä selkeästi sosiaalinen ja empaattinen persoonallisuus.

Mitä sitten muut vapaaehtoistyöntekijät odottavat toisiltaan? Vapaaehtoistyöntekijältä odotetaan ihmisläheisyyttä, yhdessä tekemisen halua sekä aktiivisuutta. Lähiöblusin järjestäminen vapaaehtoistyön voimin koetaan ylpeyden aiheena. Toiminta luo yhteisöllisyyttä ja tätä kautta myös turvallisuutta rauhattomaan lähiöön.

Mia-Johanna Isokangas

Pihlajamäki goes Blues tänäkin vuonna. Vapaaehtoiseksi voit ilmoittautua Blues-sivuilla >

Tietoa kuntavaaleista

Mistä kuntavaaleissa on kyse?

Kuntavaaleissa valitaan kuhunkin kuntaan joka neljäs vuosi uusi valtuusto. Helsingin kaupunginvaltuustossa on 85 jäsentä. Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntavaaleissa äänestämällä voit vaikuttaa arkielämän kannalta moniin keskeisiin asioihin kuten päivähoitopaikkoihin, nuorisotiloihin, liikenteeseen, vanhuspalveluihin ja koulujen sijaintiin.

Missä voit äänestää?

Varsinaisena vaalipäivänä eli 26.10. voit äänestää vain siinä paikassa, joka on ilmoitettu kotiin jaetussa, äänioikeudesta kertovassa ilmoituskortissa.

Pihlajamäessä äänestyspaikkoja on kolme: Pihlajiston ala-aste (Pihlajistontie 1), Pihlajamäen ala-aste (Rapakiventie 20) ja Pihlajamäen nuorisotalo (Moreenitie 2). Äänestyspaikat ovat auki vaalipäivänä kello 9-20. Tarkista oma paikkasi ilmoituskortistasi.

Ennakkoon voit äänestää missä tahansa Helsingin kaupungin ennakkoäänestyspaikassa 15.-21.10. Pihlajamäessä ennakkoääniä voi antaa nuorisotalolla. Täydellisen listan kaupungin ennakkoäänestyspaikoista löydät täältä.

Mitä tarvitset mukaasi kun menet äänestämään?

Mukaan tarvitset henkilöllisyystodistuksen (ajokortti, passi tai vastaava). Kotiin toimitettu ilmoituskortti on myös hyvä ottaa mukaan.

Miten äänestät?

Äänestäminen on helppoa. Aloita esittämällä henkilöllisyystodistus vaalivirkailijalle. Hän antaa sinulle äänestyslipun, joka täytetään äänestyskopissa. Äänestyslippuun merkitään sen ehdokkaan numero, jota haluat äänestää. Äänestyslippuun ei missään nimessä saa tehdä mitään muita merkintöjä. Äänestyslippu tulee taittaa siten, että ehdokkaan numero ei näy eli jää siis taitoksen sisäpuolelle. Lopuksi leimattu lippu pudotetaan vaaliuurnaan (varsinainen äänestyspäivä) tai suljetaan ruskeaan vaalikuoreen (ennakkoäänestys) vaalivirkailijan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoa kuntavaaleista

Oikeusministeriön vaalit.fi-verkkopalvelu

Kuntaliiton Kuntavaalit-verkkopalvelu

Helsingin kaupunginvaltuusto

Kotialueryhmä siivosi katuja

18062007121.jpg
18062007121.jpg

Pihlajamäen kotialueryhmän tapahtuma kokosi pienen, mutta sitäkin innokkaamman joukon Pihlajamäen turvallisuudesta ja viihtyisyydestä kiinnostuneita ihmisiä yhteen.

 

Tarkoitus on jatkossa järjestää näitä roskapihtikävelyjä kuukausittain. Tätä tarkoitusta varten on lähiöasemalla 10 kpl roskapihtejä, joita saa vapaasti lainata.

Stop Töhryille-projekti haluaa ylläpitää töhrytöntä lähialuetta. Jos näet alueellamme töhryjä, soita 09-343 24242, niin ne siivotaan pois.

Jos näet alueella luvattomia kaatopaikkoja tai roskakeskittymiä, soita Helsingin kaupungin rakennusviraston numeroon 09-252 3523, niin nämä roskat tullaan keräämään pois.

Vappuaattona ”Sänkyni on kaiken keskipiste”

Vappuaatto 30. huhtikuuta kannattaa aloittaa kello 11 Pihlajamäen lähiöasemalla (Liusketie 3A), missä Sari Jokelan runoperformanssi kertoo kuinka ”Sänkyni on kaiken keskipiste”. Teos sisältää runotarinoita vammaisuudesta ja mielenterveydestä.

 Runoperformanssi näyttää, kuinka lyhyessäkin ajassa voi käsittellä kipeitä asioita. Tunteiden läpikäyminen sen sijaan vie enemmän aikaa, ja joskus tunteet jäävät meihin kiinni. Mutta aina on mahdollisuus valita, mitä teemme tunteille. Roolit ja tunnetilat vaihtuvat esityksessä, jonka rekvisiittana on runokansio.

Vapaa pääsy, kaikki tervetuloa!