Tiedotteet

Kaupunginosaan liittyviä uutisia.

Siivoustalkoot Pihlajamäessä 9.5.2007

roskatalkoot.jpg

Pihlajamäen siivoustalkoot pidetään keskiviikkona 9.5.
HKR:n talkoolava on Pihlajamäen ostoskeskuksen takana klo 10-20. Lavan luona on päivystäjä, jolta saa ohjeita klo 10-13 ja 17-20. Pihlajamäki-Seuran kanssa talkoissa ovat mukana Pihlajamäki-Pihlajiston eläkeläiset, lähiöprojekti, Ostarin Onni, Ostoskeskuksen yrittäjäyhdistys sekä kaikki alueen siisteydestä kiinnostuneet asukkaat. Tervetuloa!

Huom! Samana päivänä YTV:n keräysauto on kierroksella. Ongelmajätteitä, metalli-, sähkö- ja elektronikkaromua voi tuoda Pihlajamäen ostoskeskuksella pysähtyvään keräysautoon klo 18.30-19.00.

Pihlajamäen verkkosivuille uusi osoite

Pihlajamäen verkkosivujen osoite on nyt helppo muistaa: perille vie lyhyt ja ytimekäs osoite pihlajamaki.info.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Pihlajamäki-Seura ry toimii sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä, joka seuraa tarkoin alueen kehitystä ja pyrkii edistämään asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Yhteistyö virastojen ja virkamiesten kanssa

Seura tulee tarvittaessa antamaan lausuntoja alueen suunnitteluun ja liikennejärjestelyitä koskeviin kysymyksiin. Yhteistyö lähiöprojektin kanssa jatkuu 2007.

Pihlajamäen ala-asteen lakkautusuhka työllistää Seuraa edelleen. Koulun toiminnasta ja kunnosta jaetaan kirjallista ja suullista tietoa kaupungin päättäville elimille. Opetusvirasto ja opetuslautakunta ovat jo saanet asiaa koskevan kirjeen ja koulun puolesta kerätyt nimilistat. Seuraavaksi käännymme kaupunginvaltuuston ryhmien ja valtuutettujen puoleen.

Postin toimipisteen kohtalo on edelleen ratkaisematta. Pyrimme säilyttämään toiminnot Pihlajamäessä.

Seuraamme Pihlajamäen nuorisopuiston rakentumista koulualueen kylkeen.

Seuran projektit

Alueen turvallisuusprojektia ”Turvallinen ja viihtyisä Pihlajamäki” jatketaan. Asiasta keskustellaan ja tehdään yhteistyötä lähialueiden kaupunginosayhdistysten kanssa. Vuosittain järjestetään kysely asukkaille ja esitetään saadut tulokset. Aktivoidaan asukkaita toimimaan turvallisuudentunteen lisäämiseksi.

Seura on yhtenä jäsenenä kumppanuussopimuksessa Kalliolan setlementin kanssa. Hankkeelle myönnetyillä varoilla on palkattu aluetyöntekijä tekemään lähiötyötä ja aktivoimaan kansalaistoimintaa Pihlajamäessä. Toimipiste on Lähiöasemalla Liusketie 3. Kumppanuussopimuksen ensi kesän suurprojekti on Kiillepuisto blues 9.6 lauantaina kello 11–15. Esiintyjien kanssa on jo tehty sopimuksia. Musiikin lisäksi paikalla on monenlaista tarjoilua ja muuta toimintaa. Kiillepuisto blues tapahtuma on tarkoitettu vuosittain toistuvaksi.

Seura on edelleen mukana Lionsien järjestämillä Pihlajamarkkinoilla (toukokuu) ja Helsinki päivän vietossa (12.6). Helsinki-päivänä järjestetään opastettu retkeily lähialueilla, jossa tutustutaan alueen linnustoon ja jäkäliin. Oppaina Paul Segersvärd ja Sampsa Lommi.

Pihlajapäivät järjestetään syyskuussa Pihlajiston asukasyhdistyksen kanssa. Pihlajamäki–Seura on mukana tukemassa monia muitakin oman ja lähialueiden tapahtumia. Tietoa niistä tulee ilmoitustaululle ostoskeskukseen ja lisäksi Seuran nettisivuille. Nettisivujen sisältöä pyritään parantamaan lisäämällä linkkejä aluetta koskeviin mielenkiintoisiin sivustoihin.

Vuoden 2007 aikana Seuran toiminnasta ja alueen tapahtumista kerrotaan Koillis-Helsingin Lähisanomien lisälehtenä ilmestyvässä Pihlajamäen lähiölehdessä. Kustantaja on Sanomakonserni Julkaisija on Pihlajamäki – Seura ry Päätoimittaja, vastuu artikkeleista Seuran puheenjohtajalla Toimitusneuvosto R. Sivonen, V. Koskela, A. Greggas, S. Lommi, P. Veijalainen, J. Valta Painatuksesta ja jakelusta ei laskuteta. Koillis-Helsingin Lähisanomat kerää mainosten tuoton.

Muu toiminta

Kannatamme alueen koulujen toimintaa antamalla varoja stipendeihin.

Seuran toimintaan kuuluu myös asukkaiden harrastus ja urheilumahdollisuuksien parantaminen. Uimahalli on edelleen mielessämme, kuten 40 vuotta aiemminkin. Lause toistuu vuosittain toimintasuunnitelmassa kunnes se toteutuu.

Alueen nuorison hyvinvointi on Seuralle erityisen tärkeää. Avustamme toiminnassa, jolla pyritään löytämään nuorille järkeviä harrastuksia. Nuorisopuiston rakentaminen on yksi kannattamistamme hankkeista. Osa johtokunnan jäsenistä toimii aktiivisesti PK-35:ssä.

Seura on mukana Rapakivenkujan palstaviljelytoiminnassa.

Johtokunta

Pihlaja-foorumissa keskusteltiin hyvässä hengessä

pihlajaforum_16042007_m-a_a.jpg
kuva: Mari-Anne Aronen

Pihlajemäen turvallinen ja viihtyisä kotialue -ryhmän yhdyshenkilö Juha Valta esitteli tuoreita tuloksia Pihlajamäen alueen turvallisuuskyselystä. 

Kyselyn mukaan turvallisuuden ja turvattomuuden tunteen kokemisessa ei ole tapahtunut suurta muutosta aiempiin kyselyihin verrattuna.

Pääosin turvattomuutta koetaan yhä ostarilla. Alueen yhteisöllisyys vaikuttaa kyselyn mukaan olevan hyvällä tasolla.

Hyvä sijainti helpottaa perheiden arkea

Turvallisuusteeman lisäksi keskustelua syntyi alueen hyvistä puolista. Puheenvuoroja käyttivät niin alueella vuosikymmeniä asuneet kuin sinne juuri muuttaneetkin. Pihlajamäki koettiin viihtyisäksi paikaksi, jolla on hyvä sijainti. Kulkuyhteydet eri suuntiin nähtiin tärkeinä arjen sujumista edistävänä asiana.

Myös alueen arvokas ja omailmeinen arkkitehtuuri viehätti useita. Tähän liittyi tiiviisti myös asuntojen järkevät ja tilavat pohjaratkaisut. Pihlajamäessä on noin 4 400 asuntoa, joista perheasunnoiksi sopivia 3 h+k ja sitä suurempia asuntoja on 40 %.

Pihlajamäen kotialueen turvallisuuskyselyn tulokset 2007

PIHLAJAMÄEN KOTIALUEEN TURVALLISUUSKYSELYN tulokset esiteltiin eilen 16.4 Pihlaja-foorumin tilaisuudessa. Tässä tarkemmin tutustuttavaksi turvallinen ja viihtyisä kotialue – projektin koordinoijan Mikko Virkamäen tekemä kooste kyselyn tuloksista (pdf-tiedosto). Lukekaa varsinkin viimeinen dia ja sen toimenpide-ehdotukset ja toimikaamme näiden ehdotusten mukaisesti, niin saamme turvallisemman ja viihtyisämmän Pihlajamäen.

Pihlaja Foorumi kokoontuu Pihlajamäen nuorisotalolla 16.4.07 klo 18 -20

Aluetyöntekijä kutsuu Pihlajamäkeläisiä sekä Pihlajistolaisia asukasiltaan.

 

Maanantaina 16.4.07 klo 18-20 Pihlajamäen nuorisotalolla Moreenitie 2 herätellään henkiin  asukkaiden ja toimijoiden yhteistä Pihlaja Foorumia. Pihlaja Foorumin tarkoituksena on saattaa alueen asukkaiden tietoon asuinalueen tärkeitä ajankohtaisia asioita.  

Tänä keväänä aiheina ovat asukkaiden turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyvät kysymykset. Tilaisuudessa esitellään Turvallinen ja viihtyisä Pihlajamäki projektin asukaskyselyn tulokset ja Jakomäen ilkivalta pois ( ILPO) projektin koordinaattori Ira Tirinen kertoo projektin kokemuksista ja toiminnasta.

 

Pihlajamäessä on runsaasti mahdollisuuksia osallistua monenlaiseen toimintaan. Illan aikana näitä valottavat asukasyhdistykset, nuorisotoimi sekä Kalliolan setlementin aluetyö. Tilaisuus on myös startti asukaskyselylle, joka toteutetaan perinteisenä katukyselynä sekä sähköisesti Pihlajamäen verkkosivuilla http://www.kaupunginosat.net/pihlajamaki/ huhti– toukokuun aikana. Aluetyöntekijä toivoo asukkaiden laajaa osanottoa ja reipasta sekä rakentavaa mielipiteiden esilletuontia. Jos haluat jo etukäteen tuoda esiin itseäsi askarruttavia asioita, voit olla yhteydessä Pihlajamäen aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhuun. p. 046-8513653 tai sini.heino-mouhu (ät) kalliola.fi.

Turvallisuuskysely

Jokavuotinen alueemme viihtyisyyttä ja turvallisuutta koskeva kysely suoritetaan alueellamme viikoilla 12-14. Kysely jaetaan noin joka viidenteen postiluukkuun, joten jos postiluukustasi tipahtaa tälläinen kysely, ole hyvä ja vastaa siihen 6.4. mennessä. Näin pääset antamaan oman panoksesi viihtyisämmän ja turvallisemman Pihlajamäen luomiseksi.

Kyselyn tulokset esitellään 16.4 Pihlajamäen nuorisotalolla järjestettävässä pihlaja-foorumin tapaamisessa, josta erillinen ilmoitus myöhemmin näillä sivuilla. Tulokset laitetaan myös nähtäville pihlajamäen nettisivuille.

Lisätietoja

Juha Valta
juha.valta@yahoo.com
040-5967620

Pihlajamäen kotialue -ryhmän yhdyshenkilö

Kouluadressi luovutettiin opetuslautakunnalle 30.1.2007

Kuva (c) Riitta Sivonen
Kuva (c) Riitta Sivonen

Pihlajamäen ala-asteen säilyttämisen puolesta kerätty adressi luovutettiin tiistaina 30.1.2007 opetuslautakunnalle. Kaikkiaan 1 747 nimeä käsittävän adressin luovutti Pihlajamäki-Seuran puheenjohtaja Vesa Koskela (kuvassa oik.) ja sen otti lautakunnan puolesta vastaan puheenjohtaja Tuomas Nurmela.

Nurmela sai Vesalta myös tiiviin selvityksen alueemme koulutilanteesta. Nurmela kertoi, että lautakunta on jo käynyt muutamissa lakkautusuhan alla olevissa kouluissa ja tulee mielellään myös pihlajamäkeläisten vieraaksi, jos kouluasiaa koskeva tilaisuus ala-asteella järjestetään.

Asiaa käsitellään lautakunnan suomenkielisessä jaostossa 27.3. ja 17.4., minkä jälkeen esitys tulee opetuslautakuntaan, näillä näkymin sen 3.5. pidettävään kokoukseen. Kaupunginhallituksen vuoro on toukokuun loppupuolella ja valtuuston kesäkuussa.

Kirjoita nimesi Pihlajamäen ala-asteen säilyttämisen puolesta

Kuva: (c) Mikko Tainio

Pihlajamäen ala-asteen Marrasjuhlilla 18.11.2006 koulun vanhemmat ja oppilaat keräsivät nimiä vetoomukseen, että koulua ei saa lakkauttaa vuonna 2010-2011, kuten konsulttiyritys Net Effect Oy on esittänyt laatimassaan Helsingin koulu- ja oppilaitosverkoston kehittämissuunnitelmassa.

Keräyksen aloittaneet ovat toivoneet, että Pihlajamäki-Seura jatkaa nimien keräämistä.

Nimesi vetoomukseen voit kirjoittaa mm:
– Pihlajamäen Lähiöasemalla Liusketie 3:ssa
– Pihlajamäen S-marketissa (Ostoskeskuksessa)
– Viikin kirjastossa, Viikin Infokeskus, Viikinkaari 11

Nimesi voit kirjoittaa Pihlajamäen ala-asteen säilyttämisen puolesta myös vaikka heti osoitteessa www.adressit.com/pihlajamaki.

Vetoomuslistan PDF-version omaa, yhdistyksesi tai yrityksesi nimienkeräystoimintaa varten voit tulostaa näiltä kotisivuilta tai hakea Lähiöasemalta. Jokaisessa listassa osoitteet, milloin ja minne kerätyt nimilistat tulee palauttaa).

Kaikki nimilistat (Marrasjuhlilla kerätyt, paperille kirjoitetut sekä netissä kirjoitetut) luovutetaan Helsingin kaupungin opetuslautakunnan edustajille 30.1.2007 klo 15.30. Voit tulla luovutustilaisuuteen mukaan Helsingin kaupungin opetusvirastoon Hämeentie 11 A:n (koska Opetusvirasto lukee todella huonosti, etsi silmiisi oven päältä teksti ELANTO).

Kevättalven ja kevään aikana eri tahojen lausuntojen ja muun palautteen perusteella Opetusvirasto antaa esityksen opetuslautakunnalle.

Kaikkia eri tahoja yhteistyöstä kiittäen

Vesa Koskela Pihlajamäki-Seuran puheenjohtaja

P.S. Kerro heti myös ystävillesi tästä asiasta, koska keräysaikaa on melko vähän.
P.P.S. Jos Pihlajamäen ala-asteen lakkauttamista ehdotetaan vielä viraston esityksessä ja jos myös lautakunta esittää Pihlajamäen ala-asteen lakkauttamista, silloin täytyy vielä harkita, mitä tehdä. Tämän varalta voit lähettää yhteystietosi Pihlajamäki-Seuran sähköpostiosoitteeseen pihlajamakiseura@gmail.com. Otamme tarvittaessa yhteyttä kiinnostuneisiin. Lopullisen päätöksen koulujen lakkauttamisista tekee Helsingin kaupunginvaltuusto keväällä tai kesällä 2007.