Tiedotteet

Kaupunginosaan liittyviä uutisia.

Kommentit koulu- ja oppilaitosverkoston kehittämissuunnitelmat-selvitykseen

Pihlajamäki-Seura ry:n kommentit Opetusviraston toimeksiantona tehtyyn selvitykseen ”Helsingin koulu- ja oppilaitosverkoston kehittämissuunnitelma, kehittämisehdotukset vuosille 2008-2016)


Helsingin kaupungin Opetusvirasto / Opetuslautakunta

Asia Pihlajamäki-Seura ry:n kommentit Opetusviraston toimeksiantona tehtyyn selvitykseen ”Helsingin koulu- ja oppilaitosverkoston kehittämissuunnitelma, kehittämisehdotukset vuosille 2008-2016)

Opetusvirasto oli antanut lausunnon laatineille konsulteille työssä käytettävät laskentamallit ja taustatiedot. Mielestämme näissä oli puutteita, jotka haluamme korjata.

Pihlajamäkeä koskeva osuus on hyvin lyhyt sivulla 18. Opetusviraston tilaamassa lausunnossa on ehdotettu lakkautettavaksi Pihlajamäen ainoa ala-aste.

Lähiö on asukasmäärältään yksi koillisen alueen suurimmista. Pihlajamäen asuntokanta koostuu useamman huoneen perheasunnoista, joten lapsia täällä tulee olemaan tulevaisuudessakin. Alue on edelleen lapsirikasta verrattuna vaikka samalla sivulla esitettyyn uuteen Latokartanon alueeseen ( vuonna 2010 15 000 asukasta, koululaisia 281kpl). Pihlajamäen ja Pihlajiston kouluissa on lapsia yhteensä 569. Koulujen vaikutusalueella asuu 14 000 henkeä (Pihlajamäki, Pihlajisto, Savela, Viikinmäki). Pihlajamäen päiväkodeissakaan ei ole lapsipulaa, päinvastoin paikkoja on liian vähän, joten tulevaisuuskin lienee turvattu.

Pihlajamäen ala-asteen säilyttämisen puolesta haluamme tuoda esiin seuraavat seikat, joita ei ole huomioitu lausunnossa.

1.Erinomainen sijainti. Lopetetavaksi aiottu koulu sijaitsee yläasteen ja lukion vieressä, turvallisella ja virikkeisellä alueella urheilukentän, palloiluhallin ja tulevan nuorisopuiston alueella. Lapsien kasvaessa tutut koulumatkat säilyvät.

2. Pihlajamäen ala-aste on suojeltu koulurakennuksena ja myös sisätilat ovat suojeltuja kaupunginhallituksen ja valtuuston päätöksellä. Rakennus on sisätiloiltaan kunnossa ja remontoitu. Kiinteistövirastosta saamamme tiedon mukaan äskettäin on uusittu viemäriputket. Koulun sisäilma on viimeisessäkin Ympäristöviraston mittauksessa ollut moitteetonta. Rakennus kaipaa pintaremonttia ja piha-alueen kunnostusta. Lähialueen korjaukseen on tehty jo suunnitelma ja saatu varat Yläasteen koulun tiloja lainaamalla remontit on voitu toteuttaa koulutoimen kärsimättä. Ala-aste on hyvässä käyttökunnossa, suojeltuna koulurakennuksena se joudutaan kuitenkin korjaamaan. Luontevimmin se tietenkin palvelisi edelleen ala-asteen kouluna.

3. Oppilaspaikkojen vaadittu laskutapa antaa väärän kuvan puuttuvista oppilaista. Esitettyä määrää tyhjiä pulpetteja tai luokkahuoneita ei löydy, eikä tilaakaan niille. Laskelmissa on koulurakennusten raakaneliömäärä jaettiin siten, että oppilasta varten arvioitiin tarvittavan 12-13 neliötä tilaa. Näin saatiin koulun hypoteettinen oppilasmäärä. Tällä laskutavalla eniten oppilaita puuttui kouluista, joissa on leveät rappukäytävät, paljon erikoisluokkia, kirjasto, juhlasali, jne. Ilmeisesti Opetusvirasto haluaa vähentää Rakennusvirastolle maksettavia vuokria. Siis pyrkii saamaan virastokohtaista kustannussäästöä. Toisaalta rahat tietenkin ohjautuvat muiden virastojen kautta kaupungin kassaan. Tällä laskentatavalla päädyttiin siihen, että Pihlajamäestä puuttuu 127 oppilasta ja Pihlajistosta vielä enemmän 165. Ilmeisesti koulurakennukset ovat todella monipuolisia. Hieman parempi laskutapa olisi ottaa huomioon vain koulujen käyttöneliöt..

4. Arvion pohjana oleva oppilaaksi ottoalue väärä. Lausunnossa ei oltu huomioitu, että Pihlajamäen koulun oppilaaksi ottoalue käsittää myös Savelan alueen ja näköetäisyydellä, tien toisella puolella olevan varsinaisen Malmin alueen. Kyselymme mukaan, vain oppilaat, jotka tarvitsevat erityisopetusta, käyvät koulunsa muualla. Koulumatka Savelasta on vain pari sataa metriä. Savelalaisille emme huomanneet annetun korvaavaa koulua.

5. Korvaavaa koulua ei ole. Pihlajamäen ala-astetta korvaamaan on esitetty Pihlajiston ala-aste ja Viikinmäen koulu. Lausunnossa ei mistään käy ilmi, ettei Viikinmäen koulua ole olemassa. Viikinmäki on pieni asuinalue Helsingin jätevedenpuhdistuslaitoksen katolla. Taloja sinne voi rakentaa vain rajoitetusti onton pohjan takia. Kaavassa aiemmat kerrostalot on korvattu pientaloilla. Viikinmäkeläisten koulumatka Pihlajistoon on lyhyt. Nämä koulut olisivat näköetäisyydellä toisistaan. Toisaalta Pihlajamäessä ei olisi koulua lainkaan. Emme ymmärrä rahan tuhlausta uuteen 200 oppilaan kivijalkakouluun. Laskelmissa ei näy, paljonko uuden Viikinmäen koulun rakentaminen maksaa, joten sitä ei ole merkitty kuluksi.

Pihlajamäen ala-asteen lakkauttamiseen päätynyt lausunto on perusteiltaan kestämätön. Taustoja ei ole selvitetty tai ne on annettu puutteellisina toimeksiannon tekijöille. Mielestämme kouluissamme on paljon lapsia verrattuna monen uuden alueenkin kouluun. Lapsimäärä on pysynyt samana vuosia, johtuen alueen runsaasta perheasuntokannasta. Ei ole järkevää rakentaa uutta korvaavaa koulua, koska lasten koulumatka Pihlajistoon lyhyt. Pihlajamäen suojeltu koulurakennus on alueen eri kulmalla ja hyvin sijoittuneena yläasteen ja urheilukenttien viereen. Koulu pitää suojeltuna kohteena korjata oli se ala-astekäytössä tai ei.
Esitämme, että virheellisiin tietoihin ja erikoiseen oppilaspaikkojen laskentamalliin perustuva lakkautusesitys hylätään.

Pihlajamäki-Seura ry Helsingissä 14.12.2006

puheenjohtaja Vesa Koskela             sihteeri Pirjo Veijalainen

Pihlajamäen ala-asteen säilyttämisen puolesta

Viime aikoina Pihlajamäen ja koko Helsingin asukkaita on puhuttanut opetusviraston tilaama kouluverkkoselvitys, jossa mm. esitetään Pihlajamäen ala-asteen lakkauttamista vuodesta 2010 alkaen. Lue opetusviraston tiedote ja konsulttiselvitys opetusviraston sivuilta www.edu.hel.fi > tiedotteet > vuoden 2006 tiedotteet > Konsulttiselvitys… (7.11.2006). Pihlajamäen ala-asteen kotisivut ovat osoitteessa www.pihla.edu.hel.fi

Näin voit vaikuttaa:

– Kirjoita opetuslautakunnalle lausunto, jossa kerrot oman mielipiteesi ja miksi haluat säilyttää Pihlajamäen ala-asteen koulun. Lähetä lausuntosi opetuslautakunnalle osoitteeseen: Helsingin kaupungin opetusvirasto. Kirjaamo, PL 3000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

– Ole suoraan yhteydessä Helsingin kaupungin opetuslautakunnan jäseniin, he viime kädessä päättävät asiasta. Lautakunnan jäsenten yhteystiedot saat opetusviraston kotisivuilta www.edu.hel.fi > päätöksenteko > opetuslautakunta > kokoonpano > opetuslautakunta 2005-2008

– Käytä opetusviraston palautekanavaa, ja kerro mielipiteesi sähköpostitse osoitteella helsinginkouluverkko@edu.hel.fi

– Kirjoita lehtien yleisönosastoihin ja perustele, miksi toivot että lapsesi voi jatkossa(kin) käydä Pihlajamäen ala-asteen koulua

Opetusvirasto on pyytänyt lausuntoja mm. kouluilta sekä Helsingin kaupunginosayhdistysten liitosta Helkasta www.helka.net. Pihlajamäki-Seura ry on Helkan jäsen, ja on antanut tietoja Helkan lausuntoa varten. Lausunnon jättämisen määräaika opetuslautakunnalle on 15.12.

Myös Pihlajamäki-Seura toimittaa oman lausuntonsa opetuslautakunnalle. Lausunnossamme perustelemme, miksi Pihlajamäen ala-asteen toiminnan jatkuminen on tärkeää. Lisäämme lausunnon myös näille www-sivuille.

Pihlajamäen ala-asteella järjestettiin Marrasjuhlat 18.11., missä koulun oppilaat ja heidän vanhempansa keräsivät nimiä koulun säilyttämisen puolesta. Tiedotamme näillä www-sivuilla, jos nimien keräämistä vielä jatketaan.

Selvityksessä sanottua

Helsingin koulu- ja oppilaitosverkoston konsulttiselvityksessä Pihlajamäen ala-asteen lakkauttamista perusteltiin alueen oppilasmäärien kehityksellä ja koulurakennuksen huonolla kunnolla. Selvityksessä sanotaan mm. näin:

"Alueella asuvien oppilaiden määrä kasvaa ennusteiden mukaan 24 vuoteen 2010 mennessä. Tällä hetkellä alueen kouluissa on tilaa 321 oppilaspaikan verran.

Pihlajamäen ala-asteen koulun tiloista luovutaan 1.8.2010. Pihlajiston ala-asteen oppilaaksiottoaluetta laajennetaan siten, että osa alueen oppilaista käy uutta Viikinmäen sivukoulua ja suurin osa Pihlajiston pääkoulua. Tällä hetkellä Pihlajamäen ala-asteella on oppilaita 269 ja ylimääräistä tilaa 127 oppilaspaikkaa. Pihlajamäen koulurakennus on laajan peruskorjauksen tarpeessa ja koulun lähialueen oppilasmäärä vähenee vuoteen 2010 mennessä noin 80. Pihlajiston ala-asteella on tällä hetkellä ylimääräistä tilaa 165 oppilaspaikkaa. Jotta alueen koulutilat ovat vuonna 2010 ja sen jälkeen tehokkaassa käytössä, uuteen Viikinmäen korttelitaloon rakennetaan koulutilat noin 200 oppilaspaikan kokoisena. Uuden koulurakennuksen koko täsmennetään myöhemmin huomioiden oppilasmäärien kehitys ja tilanne alueen muissa kouluissa.

– Toimenpiteellä luovutaan tiloista 396 oppilaspaikan verran. – Ehdotuksen käyttötalousvaikutukset: Vuonna 2010 kustannussäästö on 283 134 euroa ja vuodesta 2011 lähtien 566 267 euroa vuodessa."

Opetusvirasto on järjestänyt neljä asukastilaisuutta, joissa on ollut mahdollista tutustua selvitykseen sekä esittää kysymyksiä ja kommentteja. Myös lehdet ovat uutisoineet aihetta ja yleisönosastoilla on julkaistu kirjoituksia.

Vesa Koskela puheenjohtaja Pihlajamäki-Seura ry

P.S. Opetuslautakunta päätti 21.11.2006 kokouksessaan, että Pihlajamäen ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeseen liitetään Meripihkantie ja Pihlajamäentie, joka yhdistyy voimassaolevaan oppilaaksiottoalueeseen Gneissipolun kohdalla. Tämä alue poistetaan Pihlajiston ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueesta.

Lisätietoja: Palvelupäällikkö Katri Aaltonen, puh. 310 86426.

Pihlajamäen nuorisopuiston suunnitelmat esillä 10.11. asti

Pihlajamäen nuorisopuiston suunnitelmat esillä 10.11. asti
Linkki Rakennusviraston ajankohtaista-sivulle

Eero Kirjava

Näytä kaikki ehdokkaat

41 v
Vasemmistoliitto
Ay-toimitsija
Perheeseen kuuluu myös vaimo sekä kolme lasta. Asunut Pihlajamäessä vuodesta 1996.

Mikä Pihlajamäessä on parasta?

Rauhallinen paikka asua.

Entä missä olisi eniten parantamisen varaa?

Pitää säilyttää nykyiset palvelut – koulut, terveysasema, sosiaalitoimisto, nuorisotalo ja päiväkodit – ja parantaa niitä.

Miten kaupunginvaltuutettuna ajaisit Pihlajamäen ja täällä asuvien etuja?

Pyrkisin varmistamaan että nykyinen palvelutaso säilytetään ja parannetaan. Esimerkiksi leikkipuistoruokailu täytyy säilyttää kesäisin.

Mihin muuhun keskittyisit valtuutettuna?

Sosiaalinen ja turvallinen Helsinki.

Miksi olet valinnut juuri sen puolueen, minkä listoilta pyrit valtuustoon?

Vasemmistolainen arvomaailma vastaa eniten näkemyksiäni.

Vesa Koskela

Näytä kaikki ehdokkaat

47 v
Keskusta
Lehdenjakaja, valokuvaaja
Perheeseen kuuluu myös vaimo sekä 17- ja 14-vuotiaat pojat.
Asunut Pihlajamäessä vuodesta 1988.

Mikä Pihlajamäessä on parasta?

Parasta Pihlajamäessä taitavat olla täällä asuvat aktiiviset ihmiset, vaikka luonto ja sijaintikin ovat varsin hyvät.

Entä missä olisi eniten parantamisen varaa?

Arvelen, että 60-luvulla rakennettujen talojen putkistoissa. Toki Pihlajamäen ostoskeskuskin kunnostusta tarvitsee.

Miten kaupunginvaltuutettuna ajaisit Pihlajamäen ja täällä asuvien etuja?

Valtuutettuna ja lautakuntatyöskentelyssä toisin Pihlajamäen paikallistuntemusta päätöksentekoon. Arvelen, että muiden Pihlajamässä asuvien valtuutettujen kanssa yli puoluerajojen tekisimme yhdessä valtuustoalotteita.

Mihin muuhun keskittyisit valtuutettuna?

Valtuutettuna täytyy olla kaikkiruokainen asioiden suhteen. Koko Helsinki on otettava päätöksenteossa huomioon. Koska valtuustoryhmässä on monia muitakin ihmisiä, niin silloin pystyy myös keskittymään itselle tärkeisiin asioihin. Minulla niitä ovat ympäristö- ja luontoasiat, kaupunkisuunnittelu sekä myös opetus-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntakysymykset. Lautakuntajäsenyys jossakin edellämainitussa kiinnostaa. Lautakunnissa tehdään se suurin työ.

Miksi olet valinnut juuri sen puolueen, minkä listoilta pyrit valtuustoon?

Vuonna 2000 olin suuren kysymyksen edessä: ensimmäistä kertaa elämässäni tuli mieleen, että voisinkin lähteä politiikkaan. Koska en halunnut minkään sellaisen puolueen listoille, jolla on mielestäni liian läheiset suhteet johonkin etujärjestöön, suljin pois SDP:n ja Kokoomuksen. Koska politiittinen puolue ei mielestäni saa olla liiaksi yhden asian liike, suljin pois Vihreät, KD:n ja RKP:n. Koska en ole porvari enkä sosialisti, jäljelle jäi Keskusta, jonka Helsingin piiritoimistoon otin yhteyttä ja kerroin halukkuudestani olla syksyn 2000 kunnallisvaaleissa ehdokkaana Keskustan listalla, mutta sitoutumattomana. Nyttemmin olen liittynyt myös puolueeseen, koska haluan aukoa päätäni myös puolueen sisällä. Tässä keskustelevassa kansanliikkessä onneksi on tilaa ajattelunvapaudelle (tosin kääntöpuolena on se, että monet muut puoluessa ajattelevat joistakin asioista eri tavalla kuin itse) Eikä valtuustossa ryhmäkurikaan sido, mutta jos aikoo äänestää eri tavalla kuin muut, niin siitä on vaan kerrottava etukäteen muille. Siksi siis Keskustan listoilta.

Miina Kajos

Näytä kaikki ehdokkaat

31 v
Vasemmistoliitto
FM, biologi
Varakaupunginvaltuutettuna, ympäristölautakunnan jäsen.

Perhevapaalla. Osa-aikatyössä A-klinikkasäätiön päihdetiedotuksen parissa. Perheeseen kuuluu myös puoliso Esa, tytär Louhi, Myy-kissa ja kevättalvella syntyvä toinen lapsi. Asunut Pihlajamäessä vuodesta 2003.

Mikä Pihlajamäessä on parasta?

Ihmiset, ilmapiiri ja luonto. Olen ehtinyt asua monessa muussa kaupunginosassa, mutta Pihlajamäessä olen viihtynyt parhaiten. Täällä olen tutustunut helposti eri-ikäisiin ja -taustaisiin ihmisiin.

Perhevapaalla ollessani Maasälvän leikkipuisto ja lähiöasema sekä muut lähipalvelut ovat tulleet erityisen tärkeiksi. Tänä vuonna toista kertaa järjestetyssä Pihlajamäki goes Bluesissa on mainio yhdessä tekemisen meininki.

Entä missä olisi eniten parantamisen varaa?

Lähipalveluiden turvaamisessa. Erityisesti terveyspalveluissa on oman kokemukseni ja saamani palautteen perusteella korjattavaa. Tämä toki pätee myös muualla kaupungissa. Palveluiden turvaamiseksi kaupungin työntekijöiden palkat ja työolot pitää saada kuntoon. Ennaltaehkäisy on tärkeää niin kouluissa, neuvoloissa, hammashoidossa kuin päihde- ja mielenterveyspalveluissakin. Myös ostarin elinvoimaisuuden eteen pitää tehdä töitä.

Miten kaupunginvaltuutettuna ajaisit Pihlajamäen ja täällä asuvien etuja?

Olen jo varavaltuutettuna tehnyt runsaasti Pihlajamäkeä koskevia aloitteita mm. koululaisten iltapäivätoiminnasta, liikenneturvallisuudesta, uimahallista, asukastiloista, kirjastosta sekä Kiillepuiston altaan täyttämisestä. Varsinaisena valtuutettuna pystyisin toki tekemään nykyistä enemmän.

Asukkaiden ideat ja kokemukset ovat ensiarvoisen tärkeitä, sillä kukaan ei yksin voi tietää ja arvata kaikkea. Siispä toivoisin valtuutettuna, että minuun otetaan rohkeasti yhteyttä tarpeen vaatiessa. Lisäksi osallistuisin asukastilaisuuksiin, järjestäisin niitä itse ja kertoisin tekemisistäni säännöllisesti blogissani, kuten nytkin olen tehnyt koko vaalikauden ajan.

Mihin muuhun keskittyisit valtuutettuna?

Haluan osaltani yrittää tehdä Helsingistä nykyistä inhimillisemmän kaupungin kaikille maksukyvystä ja elämäntilanteesta riippumatta. Helsinkiä johdetaan nykyään kuin liikeyritystä, jossa raha on tärkein mittari, vaikka ihmisten hyvinvointi olisi tärkeintä. Hillitön säästäminen ja palveluiden yksityistämisvimma tulee pitkällä aikavälillä sekä inhimillisesti että taloudellisesti kalliiksi. Myös ympäristönäkökohdat tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa.

Miksi olet valinnut juuri sen puolueen, minkä listoilta pyrit valtuustoon?

Vasemmistoliiton olen valinnut puolueekseni, koska koen sen ajamat solidaarisuuden, tasa-arvon ja ekologisen kestävyyden periaatteet itselleni läheisimmiksi. Kaikkea ei saa markkinaehtoistaa, vaan vaihtoehtoja on olemassa!

Vieroksuin alunperin puoluepolitiikkaa, enkä nykyäänkään ole siihen erityisen ihastunut. Olin edellisissä vaaleissa sitoutumattomana ehdokkaana Vasemmistoliiton listalla, mutta kuluvan vaalikauden aikana liityin puolueeseen, koska koin, että siten pystyn paremmin vaikuttamaan asioihin myös puolueen sisällä.

Riina Simonen

Näytä kaikki ehdokkaat

31 v
Vasemmistoliitto
YTM, aktivisti, pätkätyöläinen
Perheeseen kuuluu aviomies ja vuoden vaihteessa vauva. Asunut Pihlajamäessä vuodesta 2007.

Mikä Pihlajamäessä on parasta?

Rauhallisuus, väljyys ja se, että vihreyttä on kaikkialla! Hyvät lähiulkoilumaastot ovat minulle tärkeitä. Hyvää on myös se, että vuokrataso on alhainen, sillä perheemme on pienituloinen.

Entä missä olisi eniten parantamisen varaa?

Joukkoliikenteessä ja palveluissa. Bussit ovat usein niin täynnä, etteivät ihmiset mahdu istumaan. Usein kaikki bussit menevät samaan aikaan, ja sitten on pitkä väli, ettei yhtään bussia kulje. Siksi haluaisinkin pikaratikan Pihlajamäkeen. Nykyaikaisissa pikaratikoissa (joita voi testata esimerkiksi Ruotsissa) on miellyttävä matkustaa, ja matkateko on nopeaa.

Pihlajamäestä on koko ajan karsittu palveluja, viimeisimpänä posti. En voi hyväksyä lähipalvelujen katoamista! Meillä pitäisi ehdottomasti olla myös oma pieni lähikirjasto, sillä Viikin kirjastoon on monilla pihlajamäkeläisillä pitkä matka.

Olisi tietysti myös mukavaa, jos ostarin ympäristö olisi rauhallisempi ja siellä olisi vähemmän ns. häiriöporukkaa. Uudet istutukset ovat upeita ja viihtyisyyteen on jo panostettu, mutta vielä olisi kehitettävää.

Miten kaupunginvaltuutettuna ajaisit Pihlajamäen ja täällä asuvien etuja?

Pyrkisin vaikuttamaan liikennejärjetelyihin, kaavoitukseen ja lähipalveluihin.

Mihin muuhun keskittyisit valtuutettuna?

Ympäristöasiat ovat minulle erityisen tärkeitä, olen opiskellut myös ympäristöpolitiikkaa ja toimin eläinoikeus- ja ympäristöjärjestöissä. Haluaisin esimerkiksi kouluihin ja muihin laitoksiin laadukasta lähiluomukasvisruokaa. Palvelumaksujen poistaminen on myös agendallani: esimerkiksi terveyskeskuskäynti ei saisi maksaa mitään. Sosiaalinen tasa-arvo on tärkeää.

Miksi olet valinnut juuri sen puolueen, minkä listoilta pyrit valtuustoon?

Vasemmistoliitto on varsinkin eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa nykyaikainen ja nuorekas punavihreä puolue, joka sopii minulle mainiosti. Punavihreyteen olen kasvanut jo lapsuudenkodissani. Vasemmistoliitto ajaa minulle tärkeitä asioita, ja koen, että pystyn myös itse vaikuttamaan puolueen linjauksiin.

Pihlajamäki – turvallinen kotialue -projektiryhmän kokous

10.10. tiistaina (Aleksis Kiven päivänä) kello 18.00 (- noin 20.00) Pihlajamäki-turvallinen kotialue – projektiryhmän kokous on lähiöasemalla, Liusketie 3.

Suunnitellaan ja ideoidaan ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja kerätään ideoita uusiksi toimintamuodoiksi. Mikko Virkamäki, joka vetää projektia kaupungin tasolla, kertoo ryhmälle ideoita uusista toimintamuodoista (mm. taloyhtiöyhteistyö).

Toteutamme ainakin kahtena aikaisempana vuotena tehdyn kyselyn, mutta mitä muuta ? Tule antamaan panoksesi yhteisen viihtyisämmän ja turvallisemman kotialueemme puolesta osallistumalla ko. tapaamiseen.

Liitteenä mukana Mikko Virkamäen tekemä yhteenveto tähän mennessä tehdystä kahdesta kyselystä sekä perustietoa latokartanon peruspiiristä Helsingin kaupungin tietokeskuksen tuottamana. Pihlajamäki muodostaa ko. peruspiiristä asukasmäärältään suurimman alueen.

Projektiryhmän puolesta

Juha Valta (puh. 040-596 7620)
juha.valta@yahoo.com, pihlajamakiseura@gmail.com
Pihlajamäki – turvallinen kotialue ryhmän vetäjä

Perustietoa pihlajamäen alueesta Helsingin kaupungin tietokeskuksen sivulla

Safety-barometri_2005/2006.ppt

Punaisen Ristin kursseja Pihlajamäessä.

Punaisen Ristin kursseja Pihlajamäessä syys-lokakuussa 2006. Katso kohta ”Ilmoitukset” vasemmalla.

Pihlajapäivä 10.9.2006

Pihlajapäivä on su 10.9. klo 14-17 Pihlajalaaksossa Pihlajiston ala-asteen kentällä sekä sisätiloissa Pihlajistontie 1.

Ohjelmaa aikuisille sekä lapsille, terveysinfoa ja mittauksia, verenluovutus, arpajaiset, sauvakävelyä, Viikinmäen lähipoliisi. Taidetyöpaja lapsille. Kahvia, makkaraa, hernekeittoa, lettuja ym.

Järj. Pihlajiston asukasyhdistys PNV, Pihlajamäki-Seura, Lähiöprojekti, Kulttuuriasiainkeskus sekä monta muuta alueen toimijaa.

Vapaa pääsy!


Pihlajapäivää vietetään sunnuntaina 10.9. klo 14-17 Pihlajiston ala-asteen kentällä sekä sisätiloissa, Pihlajistontie 1:ssä. Juhlan alussa huomionosoituksia.
Lavaohjelmasta vastaa Stadin juhlaorkesteri musiikillaan, Arto Grönholm puheshowllaan, Hovinarrit lastenohjelmallaan sekä Naiskuoro Pihlaja. Lopuksi Tennesee Plates esittää coutry-musiikkia sekä johtaa rivitanssiin.


Koulun sisätiloissa Helsingin ETRA järjestää Terveys EXPOn, jossa on mm. verenpaineen ja rasvaprosentin mittausta. Mukana ovat myös Punaisen Ristin Helsingin pohjoinen osasto sekä paikallisen terveysaseman ja Stadian edustajat. SRP:n liikkuva veripalvelu on töissä, joten juhlakansa voi luovuttaa verta.


Lähiöliikunta antaa vinkkejä sauvakävelyyn ja keppijumppaan. Alueen lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ohjaavat taidetyöpajaa lapsille ja lapsenmielisille (materiaalimaksu 1 euro). Viikinmäen lähipoliisi Ismo Autio on tavattavissa. Pihlajiston asukasyhdistys järjestää arpajaiset.


Läheltä ja kauempaa tulevilla on hyvä mahdollisuus viettää vaikka koko syyspäivä Pihlajalaaksossa, sillä myytävänä on niin Partiolaisten lettuja kuin Leijonien hernekeittoa. Tarjolla myös kahvia, pullaa, makkaraa, mehua, makeisia ym.


Tilaisuuden järjestää Pihlajiston asukasyhdistys PNV, Pihlajamäki-Seura, Lähiöprojekti sekä Kulttuuriasiankeskus yhteistyössä monen muun alueen toimijan kanssa, jotka esittelevät toimintaansa.


Lavaohjelma Pihlajiston ala-asteen kentällä:

14.00 Juhlan avaus ja huomionosoituksia
14.15 Stadin juhlaorkesteri
14.45 Arto Grönholm Show
15.00 Hovinarri/lastenohjelmaa
15.45 Naiskuoro Pihlaja
16.00 Tennesee Plates/country-musiikkia ja rivitanssia

 


Lisäksi Pihlajiston ala-asteen kentällä:

Arpajaiset/Pihlajiston asukasyhdistys PNV

Sauvakävelyklinikka 14.15-16.30
-vinkkejä tehokävelyyn sekä keppijumppaan

Taidetyöpaja lapsille klo 14.15-16.30
-taiteentekoa omin käsin (materiaalimaksu 1 euro)

Viikinmäen lähipoliisi Ismo Autio tavattavissa


Pihlajiston ala-asteen sisätiloissa:


Terveys EXPO klo 14-17
-terveysinfoa, verenpaineen ja rasvaprosentin mittausta ym.

 

Punaisen Ristin Helsingin pohjoisen osaston esittely

 

Pihlajamäen terveysaseman materiaalipöytä

 

SPR:n verenluovutus 14-17

Seurakunnan esittelypiste


Voit ostaa paikallisten toimijoiden hyväksi:

-Kahvia ja pullaa
-Makkaraa ja mehua
-Hernekeittoa
-Lettuja
-Makeisia


Järjestäjät:

Pihlajiston asukasyhdistys PNV ry
Pihlajamäki-Seura ry
Lähiöprojekti
Kulttuuriasiainkeskus


Mukana myös:

Kalliolan setlementti/aluetyö
Lähiöliikunta
Nuorisoasiankeskus/Latokartanon nuorisotyöyksikkö
SPR/Helsingin pohjoinen osasto
Helsingin ETRA
Seurakunta
Pihlajamäen terveysasema
MLL Pihlajamäki
Pihlajamäki-Pihlajiston Eläkeläiset
Lions Club Pihlajamäki
Leikkipuisto Salpausselkä
Leikkipuisto Maasälpä
Partiolippukunta Aarnivalkeat
Pihlajiston ala-asteen vanhempainyhdistys
Pihlajiston K-market
Malmin poliisipiiri
Koulujudo