Ajankohtaista

Myyjäksi joulumyyjäisiin?

Pihlajamäen joulumyyjäiset

Pihlajamäen käsityöläisten joulumyyjäiset tulevat taas!

Aika: Sunnuntai 3.12.2023 kello 11–15
Paikka: Pihlajamäen nuorisotalo, Moreenitie 2

Haluatko mukaan myyjäksi?

Myyntipaikat on suunnattu ensisijaisesti pihlajamäkeläisille käsityöläisille, mukaan mahtuu myös muutama leivonnaisten ja ruokatuotteiden myyjä. Toivomme mahdollisimman monipuolista tuotetarjontaa. Myyjiksi otetaan niin yrittäjiä, yksityishenkilöitä kuin koululuokkia.

Ilmoittautuminen myyjäksi on auki 8.10. asti. Paikkoja rajoitettu määrä.
Lisätietoa ilmoittautumislomakkeessa:
https://forms.gle/SAZ53XwM6CjVb67Y7

Parasta Pihlajamäessä

Vuolukivenpuisto
Lähiluontoa arvostetaan Pihlajamäessä yli kaiken. Vuolukivenpuisto 21.9.2023.

Pihlajamäki-seura järjesti Pihlajamäen kyläjuhlassa Mikä on parasta Pihliksessä? -kyselyn, jossa sai kirjoittaa lapulle asioita, joita Pihlajamäessä arvostaa. Vastauksia saatiin 134 kappaletta.

Luonto on ykkönen

Sana luonto löytyi vastauslapuista 49 kertaa. Paljon mainintoja saivat myös lähiluonto, -metsät ja -kalliot sekä luonnonläheisyys. Lisäksi mainittiin vanhat männyt, alkuperäiset puut, kukat, vihreä tila sekä luonnonmuodot. Hiidenkirnut ja hiidenkivetkin huomioitiin. Erikseen nimettiin Aarnikanmäen metsä ja Sorsalampi.

Pihlajamäkeläinen pääsee nopeasti luonnon helmaan ja tarjolla on kauniit ulkoilu- ja lenkkeilymaastot. Maiseman monimuotoisuus viehättää ja näköalakalliolla on ihana viettää kesäiltaa.

Kaikkiaan 72 prosenttia vastaajista piti luontoon liittyviä asioita parhaana tai yhtenä parhaimmista asioista Pihlajamäessä.

Yhteisöllisyys luo viihtyisyyttä

Luonto-sanan jälkeen toisiksi suosituin sana vastauslapuissa oli yhteisöllisyys. Pihlajamäessä on hyvä yhteishenki ja ihana ilmapiiri. Parasta ovat ihmiset: ystävä ja veli, oma kulta, kivat koulukaverit, mukavat naapurit.

Yhteiset tapahtumat ja toiminta ovat tärkeitä. Pihlajamäen kyläjuhla, kirkon tapahtumat, nuorisotalon toiminta, Pihlajamatka ja eläkeläiskerho keräsivät mainintoja.

Vastausten mukaan Pihlajamäki on siisti, viihtyisä, mutkaton, lapsiystävällinen ja turvallinen sekä tunnelmaltaan kylämäinen ja kotoisa.

Palvelut ja liikenneyhteydet saavat kiitosta

Kyselyn mukaan Pihlajamäen palveluihin ollaan tyytyväisiä, niitä pidetään laadukkaina ja monipuolisina. Kiitosta saivat kaupat ja ostarin palvelut, tosin myös kirpputoria kaipailtiin takaisin. Terveysasema, kirkko, päiväkodit ja leikkipuistot keräsivät mainintoja.

Pihlajamäen sijaintia kiiteltiin ja liikenneyhteydet koettiin hyviksi. Eräs vastaaja kiteytti: Pihlajamäki on yhdistelmä rauhallisuutta ja yhteyksiä.

Arkkitehtuuria arvostetaan

Pihlajamäki on uniikki lähiö, joka on rakennettu luonto huomioon ottaen. Arkkitehtuurin ja luonnon saumaton yhteiselo miellyttää. Hyvin suunnitellut talot ja ihanat isot pihat koetaan arvokkaiksi. Väljyys antaa tilaa hengittää.

Parasta on kaikki

Yhden vastaajan mukaan parasta Pihliksessä on historia ja toisen mielestä hän itse. Monen mielestä parasta on kaikki!

Teksti ja kuva: Milja Parviainen, Pihlajamäki-seura

PS. Tervetuloa Pihlajamäki-seuran jäseneksi! Jäsenmaksu on 15 e/vuosi. Jäsenmaksuilla katetaan yhdistyksen pakolliset menot ja kustannetaan kaikille avoimia tapahtumia. Kaikki työ kaupunginosayhdistyksessämme tehdään vapaaehtoisvoimin.
Liity jäseneksi: https://pihlajamaki.info/liity-jaseneksi/

Vaarallisen jätteen keräys ke 20.9.

Vaarallisen jätteen keräysauto Pihlajamäessä
Aika: keskiviikko 20.9. klo 20.20–20.45
Paikka: Pihlajamäen ostoskeskus, Moreenitie 1

HSY:n keräysautoon asukkaat voivat tuoda maksutta ympäristölle ja terveydelle vaarallisia jätteitään, kuten maalia, jäteöljyä, vanhentunutta bensiiniä, siivouskemikaaleja, loisteputkia ja energiansäästölamppuja, käyttämättä jääneitä aerosolipakkauksia tai kynsilakkaa. Erona kevään Sortti-keräysautokierrokseen on, että keräykseen ei voi tuoda metalliromua tai sähkölaitteita.

Lisätietoa vaarallisen jätteen keräyksestä hsy.fi/vaarallinenjate ja lisätietoa vaarallisesta jätteestä hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/lajittelu/vaarallinen-jate/ 

Kirjelmä lähiterveysasemien puolesta kymp-lautakunnalle

Pihlajamäen terveysasema
Pihlajamäen terveysasema

Kaupunginosayhdistysten työryhmä on puolustanut Maunulan, Paloheinän ja Pihlajamäen terveysasemien säilyttämistä. Nyt Oulunkylään ollaan kaavoittamassa keskusta, johon terveysasemien toiminta kaavaillaan siirtää. Kaupunginosayhdistykset huomauttavat kirjelmässään 12.9.2023 kokoontuvalle kaupunkiympäristölautakunnalle, että kaavaehdotuksessa ei perustella suuren terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarvetta millään tavalla. Lopulta valtuustoon menevä asemakaava ei vielä ratkaise asiaa.

Kirjelmä kaupunkiympäristölautakunnalle:

Hyvät lautakunnan jäsenet,

Kaupunkiympäristölautakunnalle on valmisteltu ehdotus Oulunkylän keskustakortteleiden uudeksi asemakaavaksi. Siihen sisältyy myös ehdotus tontista suurelle terveys- ja hyvinvointikeskukselle, joka palvelisi Oulunkylää laajempaa aluetta.

Kaavaehdotuksessa ei perustella suuren terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarvetta millään tavalla. Esityksen liitteenä on monia laajoja ja konkreettisia selvityksiä, mutta ei mitään selvitystä sote-palvelujen tarpeista, liikenneyhteyksistä sote-palveluihin ja palvelujen keskittämisen vaikutuksista esimerkiksi lapsiperheiden, ikäihmisten ja muiden näitä palveluja käyttävien kannalta. Kaavaesityksen valmistelussa ei ole myöskään kuultu asiasta kyseisen laajemman alueen asukkaita ja kaupunginosayhdistyksiä.

Maunulan, Oulunkylän, Pakilan, Paloheinän-Torpparinmäen, Pihlajamäen ja Pirkkolan kaupunginosayhdistykset vastustavat alueen terveysasemien, neuvoloiden ja eräiden muiden sote-palvelujen keskittämistä Oulunkylään rakennettavaan jättikeskukseen. Liitämme oheen yhdistysten tätä koskevan kirjelmän sotepe-lautakunnalle ja esitämme, että se otetaan huomioon kaavaa käsiteltäessä.

Samalla kiinnitämme huomiota siihen, että myöskään sotepe-lautakunta ei ole päättänyt tämän laajemman alueen palvelujen keskittämisestä Oulunkylään. Helsingin sote-palveluverkkoa koskevan suunnitelmassa lautakunta toteaa, että suurten terveys- ja hyvinvointikeskusten malli ei välttämättä sovi kaikille kaupungin alueille.

7.9.2023
Milja Parviainen, Pihlajamäki-seuran sihteeri
Yrjö Hakanen, kaupunginosayhdistysten työryhmän jäsen, Pirkkola

Liite, kirjelmä sotepe-lautakunnalle:

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnalle, arvoisat lautakunnan jäsenet,

Oulunkylän keskustan uuden asemakaavan valmistelussa tuli esille, että Helsingin kaupunki aikoo lopettaa Maunulan, Paloheinän ja Pihlajamäen terveysasemat, neuvolat ja hammashoitolat. Palvelut aiotaan keskittää Oulunkylään perustettavaan uuteen suureen terveys- ja hyvinvointikeskukseen sekä isoon perhekeskukseen.

Asiasta ei ollut tiedotettu alueen asukkaille eikä meidän mielipiteitämme palvelujen keskittämiseen kysytty. Siksi alueen kuusi kaupunginosayhdistystä järjestivät huhtikuussa asiasta keskustelutilaisuuden Maunulan asukastalo Saunabaarilla.

Olemme tyytyväisiä siitä, että saimme paikalle terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeisen ja projektipäällikkö Lars Rosengrenin esittelemään suunnitelmia. Sovimme heidän kanssaan myös keskustelun jatkamisesta.

Tiedämme, että sote-lautakunta ei ole tehnyt päätöstä Maunulan, Paloheinän ja Pihlajamäen terveysasemien lopettamisesta ja palvelujen keskittämisestä uuteen jättiyksikköön Oulunkylään. Meille kerrottiin, että asia on kuitenkin tulossa lautakuntaan.

Mielestämme alueen lähiterveysasemien, neuvoloiden ja eräiden muiden sote-toimipisteiden lopettamiselle ei ole perusteita. Maunulan, Paloheinän ja Pihlajamäen terveysasemat kuuluvat Helsingin parhaiten toimiviin. Sekä asukkaat että henkilöstö ovat niihin selvästi tyytyväisempiä kuin monien muiden terveysasemien kohdalla. Näiden terveysasemien alueille on myös tulossa lähivuosina paljon lisää asukkaita.

Palvelujen keskittäminen lisää eriarvoisuutta palvelujen saatavuudessa ja nostaa kynnystä palveluihin hakeutumisessa. Etenkin lapsiperheille, ikäihmisille, vammaisille ja pienituloisille pidemmät etäisyydet aiheuttavat vaikeuksia. Pakilasta, Paloheinästä, Pihlajamäestä, Torpparinmäestä ja osasta Maunulaa ei ole edes suoria joukkoliikenteen yhteyksiä Oulunkylän keskustaan.

Lähiterveysasemien lopettaminen ei ole myöskään kansanterveyden ja asuinalueiden kehityksen kannalta perusteltua. Lähiterveysasemilla kyetään paremmin ottamaan huomioon alueen asukkaiden tarpeet ja kehittämään yhteistyötä esimerkiksi päiväkotien, koulujen ja asukastalojen kanssa. Myös moniammatillisten tiimien työtä voidaan kehittää tuomalla niitä enemmän palvelujen tarvitsijoiden luokse.

Toivomme, että voimme esitellä kaupunginosayhdistystemme kantaa ja keskustella kanssanne asuinalueittemme sote-palveluverkkoa koskevista suunnitelmista perjantaina 10.6. klo 8–9 kaupungintalolla, jossa apulaispormestarin toimeksiannosta on tapaamiselle ystävällisesti varattu kaupunginhallituksen kokoussali.

Kohteliaimmin Helsingissä 6.6.2022
Maunula-seura, Oulunkylä-seura, Pakila-seura, Paloheinä-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys, Pihlajamäki-seura, Pirkkolan omakotiyhdistys

Arkkiklubi vol. 5 perjantaina 8.9. klo 20-03 Ambrassa – Haapoja & Illmari ja Shava!

Arkkiklubi vol. 5 on villi fuusio räppiä ja folkkia, taidepoppia ja tanssittavaa bhangraa, Punjabin perinteitä ja Pihlajamäen pöhinää. Ravintola Ambrassa räjähtävän etnoillan alussa uusintana harvinaisia kaitafilmejä arkistoista 60 vuoden takaa.

* Perjantai 8.9. klo 20-03, ravintola Ambra, Meripihkatie 1. Vapaa pääsy. Vapaaehtoisella pääsymaksulla tuet uusia Arkkiklubi-iltoja.
* Free entry. Optional admission fee to support upcoming Arkkiklubi events.

Arkkiklubi vol 5 is crazy, it’s party! From Punjab to Pihlajamäki, bhangra to folk, soundscapes to dancing.

klo 20 – kaitafilmiä kuuskytluvulta / cinefilms from the sixties
klo 21 – Haapoja & Illmari
klo 22 – Shava
klo 23 – 03 lisää bilemusiikkia / party continues

HAAPOJA & ILLMARI
*Haapoja & Illmari yhdistää räppiä nykykansanmusiikkiin, elektroniseen taidepoppiin ja kaupunkiluonnon äänimaisemiin.
*Haapoja & Illmari is a folk rap duo & a collective – mixing sounds from traditional instruments, electronic music and urban soundscapes.
https://haapojaillmari.net/

SHAVA
* Shavan suomibhangra on uuden vuosituhannen globaalia kansanmusiikkia, jonka juuret ovat syvällä Punjabin maaseudulla. Kun rumpu alkaa soida, on pakko tanssia. Shava on tanssittanut kansaa Azerbaijanista Manhattanille ja Punjabista Islantiin. Nyt tanssilattia täyttyy Pihlajamäessä.
https://suomibhangra.com/
*Shava plays modern folk music of the 21th century. The roots of the bhangra beats are in the rural Punjab. Come dance with us to the beat of a Punjabi drum!
https://suomibhangra.com/in-english/

Bileillan tummempisävyiset etkot klo 18 alkaen Pihlajamäen kirkossa, missä kansanmuusikko Emmi Kuittisen ja yhtyeen Surun synty -albumin levyjulkkarit. https://www.facebook.com/events/207734318662148/

Tervetuloa Pihlajamäen kyläjuhlaan la 2.9.!

PIHLAJAMÄKI JUHLII TAAS!
Syyskuun ensimmäisenä lauantaina kannattaa kutsua myös ystävät ja tutut Pihlikseen.

Pihlajamäen kyläjuhlassa mukana tutut suosikit – ruokatori, lastenpuisto, kamarimusiikkikonsertti, käsityömarkkinat, vilttikirppis, pumptrack-kisa – ja paljon uutta kivaa satuoopperasta makukouluun ja yhteislaulutuokioon.

OHJELMA 2.9.2023

Klo 10–15 Ruokatori. Suussa sulavia katuruokia, uuden sadon vihanneksia, monenlaisia herkkuja ja toritunnelmaa. Pihlajamäen tori.
Lue lisää: https://fb.me/e/34X1hjz8o

Klo 10–14 Lastenpuisto. Pukinmäen Sirkuskoulun klovneriatyöpajat klo 10, 11.40 ja 13. PerformanceSirkuksen sirkustyöpaja kaikenikäisille klo 12.30–13.30. MLL Pihlajamäen kivimaalausta ja kivikäärmeen kasvatusta; voit tuoda oman kiven mukana. Viikin kirjaston tarinanopat ja poistokirjojen ongintaa. PK-35:n temppurata ja tarkkuuskilpailu. Makkaraa ja vohvelia. Maasälvänpuisto.

Klo 10–14 Vilttikirppis. Ei ennakkoilmoittautumista. Maasälvänpuisto.

Klo 10–15 Käsityömarkkinat. Ihania käsitöitä lahjaksi tai omaksi iloksi! Pihlajamäen ostoskeskus.

Klo 10–15 Pihlajamäki-seuran infopiste: Osallistu kyselyyn ”Mikä on parasta Pihliksessä?”. Vastaajien kesken arvotaan Pihlajamäen S-marketin sponsoroima 50 euron lahjakortti klo 14.50. Koillisen stadiluotsi paikalla klo 12.30. Klo 11–13 Metsämummot ja -vaarit toiminnan esittely. Pihlajamäen nuorisotalon piha. (Sään takia pihaohjelma saatetaan siirtää nuorisotalolle.)

Klo 10–15 Partiolippukunta Aarnivalkeiden avoimet ovet sekä 60 v näyttely kololla Pihlajamäen kirkon vintillä.

Klo 10–14 Memory Garden, Puutarhamuistoja-äänitaideteos. Pihlajamäen kirkon edusta.

Klo 10.30–15 Vohvelibaari. Pihlajamäen kirkon edusta, sadesäällä kirkon alakerta.

Klo 11 Synkronis-kvartetin aamukonsertti: Felix Mendelssohnin 18-vuotiaana säveltämä jousikvartetto n:o 2 kertoo, miltä rakkaus tuntuu. Pihlajamäen kirkkosali.

Klo 11–13 Ruokakasvatusyhdistys Ruukun Makukoulu. Pihlajamäen nuorisotalon piha. (Sään takia ohjelma saatetaan siirtää sisälle nuorisotalolle.)

Klo 11.30–13.30 Helsingin Kaupunginmuseon historialliset hahmot jalkautuvat kyläjuhlaan Pihlajamäen nuorisotalolta.

Klo 12.30 Satuooppera Saapasjalkakissa. Kaj Chydeniuksen riimittelemän ja säveltämän näytöksen kantaesitys! Rooleissa Ritva Sorvali ja Helena Ryti sekä Tarja Kopperin virkkaamat nuket. Kesto n. puoli tuntia. Esityksen on mahdollistanut Suomen Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahasto. Pihlajamäen nuorisotalon sali.

Klo 13.00–13.30 Yhteislauluhetki, esilaulajina Malmin enkelit. Pihlajamäen kirkon edusta, sadesäällä kirkkosali.

Klo 13.00 ja klo 15.00 Vaahteramatka-esitykset. Lähtö Kiillepuistosta vaahteran alta. Suunnattu 5–8-vuotiaille lapsille vanhempineen. Vapaa pääsy, mutta ilmoittautumiset pyydetään: hanna(at)osiristeatteri.fi/ tekstiviestillä 0505314717. Säävaraus: Vaahteramatka toteutuu myös sadesäällä, mutta kovalla myrskyllä se joudutaan perumaan.

Klo 13.15–13.35 Kirjailija Ulla Welin kertoo Pihlajamäkeen sijoittuvasta nuorten kirjastaan Kolmikko ja linnoituksen salaisuus. Pihlajamäen nuorisotalon aula.

Klo 14.00 Taikuri Luttinen. Pihlajamäen nuorisotalo.

Klo 14–18 Pihlis Open Air / Electric piknik. Maasälvänpuisto. Säävaraus: mikäli vettä sataa kaatamalla tapahtuma joudutaan perumaan.
Lue lisää: https://fb.me/e/1hWRqwUmp

Klo 15-18 Kärrysauna Pihlajamäen kirkon alapihalla. Ota mukaan uikkarit, pyyhe ja sandaalit. Puku- ja suihkutilat kirkolla.

Klo 16-18 Pumptrack-kisa. Pihlajamäen nuorisopuisto. Säävaraus: kovemman sateen sattuessa kisaa ei voi turvallisuussyistä järjestää.
Ilmoittautuminen kisaan paikan päällä klo 15.30 alkaen tai etukäteen lomakkeella: https://forms.gle/hu6wmK6L7jTn1r2L8

Kaikkiin tapahtumiin on VAPAA PÄÄSY, tervetuloa!

Tutustu myös ostarin yrittäjien kyläjuhla-tarjouksiin!

Sateen sattuessa ohjelmiin tai niiden sijaintiin voi tulla muutoksia.

Facebook: https://fb.me/e/166GjnP7s

OSOITTEET:
Kiillepuisto, Kinttupolku
Maasälvänpuisto, Maasälväntie 3
Pihlajamäen kirkko, Liusketie 1
Pihlajamäen nuorisotalo, Moreenitie 2
Pihlajamäen nuorisopuisto, Jengipolku 8
Pihlajamäen ostoskeskus, Meripihkatie 1–3
Pihlajamäen tori, Meripihkatie 3

Kyläjuhlan järjestävät yhdessä alueen toimijat ja asukkaat. Pihlajamäki-seura koordinoi tapahtuman vapaaehtoisvoimin. Helsingin kaupunki on tukenut toteutusta kulttuuriavustuksella.

#welovepihlis

Teatterileiri lapsille Pihlajamäessä kesäkuussa

Lapsia piirissä teatteriharjoituksissa

(In English below)

Oletko kiinnostunut esiintymisestä? Kiinnostaako teatterin tekeminen?
Tule mukaan monikieliselle teatterileirille Pihlajamäkeen!
Leiri on ilmainen. Se on tarkoitettu suomea, englantia tai venäjää puhuville 7–12-vuotiaille lapsille.

EDIT: Leiri on täynnä. Ilmoittautumisia ei enää voida ottaa vastaan.

Monikielinen toimintakeskus Graniitti (Pihlajamäessä) järjestää yhteistyössä Suomen Kansallisteatterin kanssa alkukesästä teatterileirin. Leirin aikana lapset pääsevät tutustumaan senioritalo Soinnussa (Pihlajistossa) asuvien ikäihmisten tarinoihin ja tekemään niiden pohjalta esityksen Kansallisteatterin ohjaajan kanssa. Leirille osallistuva ryhmä tapaa kaksi kertaa ennen kesän leiriä, ja näissä tapaamisissa ryhmä tutustuu toisiinsa hauskojen ja kevyiden harjoitteiden kautta. Kesäkuun leiriviikoilla esitystä luodaan ja harjoitellaan.

Esitys esitetään Kansallisteatterin järjestämässä rennossa Pihajuhla-tapahtumassa 17. kesäkuuta senioritalo Soinnun pihalla. Pihajuhlan sekä ikäihmisten ja lasten esitysprojektin tavoitteena on luoda kohtaamisia eri-ikäisten sekä erikielisten ihmisten välillä. Pihajuhlassa on luvassa myös muuta ohjelmaa, ruokaa ja juhlallista yhdessäoloa! Tapahtuma on maksuton, kaikille avoin ja sopii koko perheelle.

Leirin aikana osallistujat pääsevät tekemään mukavia ja hauskoja esiintymiseen ja ryhmäytymiseen liittyviä harjoitteita sekä työskentelemään Kansallisteatterin ammattilaisten kanssa. Leirillä työskennellään suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta teatterin tekemisestä, kiinnostus esiintymiseen riittää. Leirillä on paikkoja rajoitetusti.

Osallistuminen tarkoittaa sitoutumista leirin koko aikatauluun ja esityspäivään. Osallistujat voivat tuoda päiväksi omat eväät tai ostaa lounaan 2 € hintaan Graniitista. Erityisruokavalioita ei valitettavasti voida taata.

LEIRIN AIKATAULU:
Ke 31.5. klo 16-19 Graniitti (Graniittitie 9, Pihlajamäki)
To 1.6. klo 16-19 Graniitti
Ma 5.6. klo 9.30-14.00 Graniitti
Ti 6.6. klo 9.30-14.00 Graniitti
Ke 7.6. klo 9.30-14.00 Graniitti
Ma 12.6. klo 9.30-14.00 Graniitti
Ti 13.6. klo 9.30-14.00 Graniitti
Ke 14.6. klo 9.30-14.00 harjoitus Soinnun pihalla (Hattelmalantie 2 c, Pihlajisto)
To 15.6. klo 9.30-14.00 harjoitus Soinnun pihalla
Pe 16.6. klo 9.30-14.00 harjoitus Soinnun pihalla
La 17.6. klo 12.00 kenraaliharjoitus Soinnussa, klo 15.00 esitys ja Pihajuhla-tapahtuma

LISÄTIETOJA:
suomeksi tai englanniksi ohjaaja Eveliina Heinonen: 0503698947 / eveliina.heinonen(at)kansallisteatteri.fi
venäjäksi apulaisohjaaja Alexandra Dunaeva: 0402520192 / dunaeva.alexandra(at)gmail.com

Täytä ilmoittautumislomake 7.5. mennessä.
EDIT: LEIRI ON TÄYNNÄ.

***

Are you interested in acting? Do you want to make theatre?
Join the multilingual theatre camp in Pihlajamäki, Helsinki!

The summer camp is free of charge. It is open for English-, Russian- and Finnish-speaking children between 7 and 12 years old. Register by May 7th!

In summer, the multicultural activity centre Graniitti (in Pihlajamäki) organises a theatre camp in partnership with the Finnish National Theatre, funded by the city of Helsinki. The camp is aimed at primary school children who are interested in theatre.

During the camp, the children will get to know the stories of local elderly people and turn them into a beautiful theatre performance with the help of a director from the National Theatre. We will meet up twice beforehand, to get to know each other through playful activities. In June, during the camp, we will create and rehearse the performance.

The public performance will be held on Saturday June 17th, 2023 at a cosy event called Pihajuhla in the yard of the elderly people’s home (”Sointu”) in nearby Pihlajisto. The purpose of the event and the summer camp is to create encounters between people of different ages and backgrounds. The Pihajuhla event is free and open for everyone. There will be activities, food and programme for all ages.

When joining the camp, you will get a unique experience of working with professionals of the Finnish National Theatre and learn theatre making from them. We work in English, Russian and Finnish. Participation does not require previous experience in making theatre! We kindly ask that kids can commit to the full schedule. The number of places is limited. Registering for the camp is registering for the whole schedule. You can choose to have a warm meal at the camp for 2 € or bring your own lunch. The offered meal does not take into consideration allergies and diets.

SCHEDULE:
Wed 31.5., 16:00-19:00: Meet-up at Graniitti (Graniittitie 9, Pihlajamäki)
Thu 1.6., 16:00-19:00: Meet-up at Graniitti
Mon 5.6., 9:30-14:00: Workshop at Graniitti
Tue 6.6., 9:30-14:00: Workshop at Graniitti
Wed 7.6., 9:30-14:00: Workshop at Graniitti
Mon 12.6., 9:30-14:00: Rehearsal at Graniitti
Tue 13.6., 9:30-14:00: Rehearsal at Graniitti
Wed 14.6., 9:30-14:00: Rehearsal at Sointu (Hattelmalantie 2 c, Pihlajisto)
Thu 15.6., 9:30-14:00: Rehearsal at Sointu
Fri 16.6., 9:30-14:00: Rehearsal at Sointu
Sat 17.6., 12:00: Final rehearsal at Sointu, 15:00: Performance and event at Sointu

We will be happy to answer your questions:
in Finnish or English: director Eveliina Heinonen, eveliina.heinonen@kansallisteatteri.fi, 050 3698947
in Russian: assistant director Aleksandra Dunaeva dunaeva.alexandra@gmail.com, 040 252 01 92

SIGN UP NOW!
Fill in the form by may 7th!
Edit: The camp is full.

Pihlajamäen siivoustalkoot la–su 22.–23.4.

Siivotaan Pihlis yhdessä kesäkuntoon!

Siivousvälineiden nouto ja palautus, kuten myös täysien roskapussien palautus, Pihlajamäen nuorisotalon pihalla (Moreenitie 2) la–su 22.–23.4. klo 9–19 (valitse itsellesi sopivin aika ja kesto!).

Roskatalkoissa kerätään metsistä, puistoista ja teiden pientareilta pois luontoon kuulumatonta muovi- ym. roskaa (ei siis eloperäistä ainesta kuten lehtiä ja risuja).

Nuorisotalon pihalta voi noutaa lainaksi roskapihdit. Ota omat hanskat matkaan!

Siivoustalkoot organisoi Pihlajamäki-seura, Helsingin kaupunki tarjoaa siivousvälineet ja korjaa roskapussit pois. Talkoolaiset toimivat omalla vastuulla.

Osallistu samalla Ylen Miljoona roskapussia -kampanjaan:
Merkitse keräämäsi roskapussi/t roskalaskuriin Helsingin kohdalle osoitteessa yle.fi/miljoonaroskapussia

Ja hei – pidetään Pihlis siistinä pitkään!

Facebook: Pihlajamäen siivoustalkoot 2023

MLL Pihlajamäen lastenvaatekirpputori su 19.3.

Suosittu MLL Pihlajamäen lastenvaatekirpputori tulee taas!

Aika: Sunnuntai 19.3.2023 kello 10–13
Paikka: Pihlajamäen ala-aste, Lucina Hagmanin kuja 3

Lisäksi vanhemmille suunnatut ”iltashoppailuetkot” jo la 18.3. klo 15.15–16.30.
MLL Pihlajamäen jäsenille etuosto-oikeus la 18.3. klo 15.00 ja su 19.3. klo 9.45 (otathan jäsenkortin mukaan).

Kirppiksellä myynnissä mm. lastenvaatteita, kenkiä, urheiluvälineitä, leluja, pelejä, kirjoja, äitiysvaatteita- ja tarvikkeita, polkupyöriä jne.
Tapahtumassa sunnuntaina mukana vanhempainyhdistyksen kahvila sekä MLL:n makkaragrilli.

Tervetuloa ostoksille ja kahvittelemaan!
Pihlajamäki-seuran kevätkokous ti 7.3.

Tervetuloa Pihlajamäki-seuran kevätkokoukseen!

Aika: Tiistai 7.3.2023 klo 18–18.30
Paikka: Pihlajamäen asukastalo, Liusketie 3 A

Kevätkokouksessa käsitellään 2022 toimintakertomus ja vahvistetaan tilinpäätös.

Kokous on kaikille avoin. Äänivaltaisia ovat Pihlajamäki-seuran jäsenet. Voit liittyä yhdistykseen lomakkeen kautta: https://pihlajamaki.info/liity-jaseneksi/. Jäsenmaksu on 15 €/vuosi. Jäsenmaksuilla katetaan yhdistyksen pakolliset menot ja kustannetaan kaikille avoimia tapahtumia. Kaikki työ kaupunginosayhdistyksessämme tehdään vapaaehtoisvoimin.

We love Pihlis!
Kevätkokouksen jälkeen klo 18.30–20 suunnitellaan lauantaina 2. syyskuuta järjestettävää perinteistä Pihlajamäen kyläjuhlaa. Onko mielessäsi kivoja ehdotuksia uudeksi ohjelmaksi? Olisitko halukas toteuttamaan ohjelmaa itse? Kiinnostaisiko sinua kyläjuhlan lastenpuisto-kokonaisuuden koordinointi? Tule mukaan ideoimaan ja tekemään kyläjuhlaa!

Lämpimästi tervetuloa kevätkokoukseen ja kyläjuhlan suunnittelupalaveriin!