Pihlajamakiseura

Toimintakertomus 2005

Leikkipuistojen toiminta kesäaikana ja koululaisten iltapäivätoiminta on puhuttanut, samoin koillisen alueen liikenne. Yhdistys on antanut kirjallisen lausunnon Viikin luonnonsuojelualueen kehittämis-suunnitelmasta. Alueen turvallisuuden parantamiseksi perustettu YKS2 projekti jatkui. Kirjallisen kyselyn avulla kartoitettiin alueen ongelmia.

________________________________________________________________________

Pihlajamäki-Seura ry

_______________________________________________________________________

Toimintakertomus vuodelta 2005

Pihlajamäki-Seura ry on toiminut sääntöjensä mukaan Pihlajamäen ja Pihlajiston alueiden kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistyksenä. Pihlajamäki-Seura ry on Helsingin kaupunginosayhdistysten yhteistyöelimen HELKA:n jäsen.


Johtokunta

Johtokunnan puheenjohtajana on 2005 toiminut Tapani Puska, rahastonhoitajana Ritva Malmström sekä sihteerinä Pirjo Veijalainen. Muut johtokunnan jäsenet olivat Pekka Ollila, Mervi Kuhta, Aune Greggas, Anne Terävä, Tuija Hasu, Vesa Koskela, Helena Biström ja varajäsenet Miina Kajos, Marjatta Muurman ja Juha Valta.

Johtokunta on kokoontunut vuoden 2005 aikana 5 kertaa. Lisäksi on järjestetty syyskokous ja vuosikokous.

Seuran jäsenmäärä on n 200 henkeä.

Jäsenmaksut olivat, 5 E henkilöltä/vuosi, ainaisjäsenyys 20 E ja yhteisöjäsenyys 20 E.

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Päivi Alatalo ja Heikki Rinne.


Lausunnot

Seuran johtokunnan jäsenet ovat suullisesti antaneet palautetta alueen liikenteestä koillisen alueen liikennesuunnittelijoille.

Annettu lausunto leikkipuistotoiminnan tarpeellisuudesta kesäaikana. Sekä Maasälvän että Salpausselän leikkipuistot olivatkin auki kesällä 2005.

Annettu kirjallinen lausunto Viikin luonnonsuojelualueen kehittämissuunnitelmasta.

Seura on aktiivisesti osallistunut toimintaan jolla pyritään säilyttämään ja lisäämään alueen koululaisten iltapäivätoimintaa.


Tapahtumat, kokoukset ja projektit

  • Johtokunnan jäsenet ovat osallistuneet Helsingin kaupungin ja Helkan järjestämiin koulutus ja luentotilaisuuksiin.

  • Puheenjohtaja on edustanut Seuraa HELKA:n kokouksissa.

  • Seuralla oli edustajat ja oma pöytä Lionsien järjestämässä Pihlajamarkkinoilla toukokuussa. Tapahtumassa jaettiin tietoa toiminnasta, hankittiin uusia jäseniä ja myytiin seuran toimittamaa kirjaa ”Pihlajamäki näköalalähiö”.

  • Vuonna 2004 aloitettiin YKS2-projekti, joka tähtää alueen asukkaiden turvallisuuden ja turvallisuudentunteen parantamiseen. Toimintaa ideoi Mikko Virkamäki. Pihlajamäessä toimintaa johtaa Helena Biström japunaan projektiryhmä. Kirjallisen kyselyn avulla kartoitettiin alueen ongelmia. Vuoden aikana on pyritty puuttumaan ongelmiin mm parantamalla ostoskeskuksen järjestystä. Poliisi on aktiivisesti toiminut järjestyshäiriöiden poistamiseksi. Projektissa myös alueen asukkaiden on osallistuttava turvallisuuden lisäämistoimenpiteisiin. Ympäristön siisteyttä onkin parannettu, romuautoja poistettu puistoalueilta ja samoin puututtu lainvastaiseen pysäköintiin puistoalueilla.

  • Pihlajamäen ja Seuran nettisivuprojektia on valmisteltu 2005.

  • Osallistuttu Pihlajamäen nuorisotoimintaan PK-35 seuran toimitsijoina.

  • Johtokunnan jäsenet ovat osallistuneet Viikin luonnonsuojelualueen kehityskokouksiin.

Muu toiminta

Pihlajamäki-Seura on julkaissut Pihlajanlehteä yhdessä alueen Lions Clubin kanssa.

Pihlajamäki-Seuran alaisuudessa toimivat Rapakivenkujan palstaviljelijät 30 palstallaan.

Pihlajamäki-Seura on jakanut jokavuotiset stipendit alueen kolmelle koululle.

Johtokunta

Kutsu Pihlajamäki-seuran syyskokoukseen 25.11.2010

Seuran sääntöjen mukainen syyskokous pidetään torstaina 25.11.2010 klo 18.00 alkaen Lähiöasemalla (Liusketie 3, 00710 Helsinki). Lämpimästi tervetuloa! Tarkempi esityslista sekä hallituksen ehdotus vuoden 2011 toimintasuunnitelmaksi löytyy alta.

Pihlajamäki-seura ry:n syyskokous

Aika: to 25.11.2010 klo 18.00 alkaen
Paikka: Pihlajamäen lähiöasema, Liusketie 3

Syyskokouksen esityslista

1. Seuran puheenjohtaja avaa kokouksen

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Hyväksytään vuoden 2011 toimintasuunnitelma

6. Hyväksytään vuoden 2011 talousarvio

7. Hyväksytään vuoden 2011 jäsenmaksut

8. Valitaan seuran puheenjohtaja vuodelle 2011

9. Valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen kolme varsinaista jäsentä kolmeksi vuodeksi (2011-2013) sekä kolme varajäsentä vuodeksi 2011

10. Valitaan kesken toimikauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle uusi jäsen

11. Valitaan kaksi tilintarkistajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet

12. Päätetään seuraavan kokouksen kokoonkutsutapa

13. Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen

 


Hallituksen ehdotus vuoden 2011 toimintasuunnitelmaksi

Pihlajamäki-seura toimii sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä. Seura pyrkii edistämään alueella asuvien hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Seuran toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön.

Vuoden teema

Vuoden 2011 teemana on jäsenhankinta, jotta nykyisen laajuinen toiminta ja sen rahoittaminen olisi mahdollista. Samalla pyritään saamaan lisää vastuunkantajia.

Yhteistyö

Pihlajamäki-seura tekee ja tukee paikallista yhteistyötä.

Pihlajamäki-seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:n ja sen myötä Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen. Seura tekee aloitteita ja lausuntoja mm. kaupunkisuunnitteluun liittyvistä asioista.

Seura jatkaa kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n kanssa tarkoituksena löytää ja toteuttaa yhteiset ja kaikkia koskevat konkreettiset tavoitteet Pihlajamäessä. Seuran painopiste kumppanuudessa on viestintä. Seura on mukana myös aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhun vetämässä Pihlajamäen kehittämismaratoni -prosessissa.

Seura kehittää yhteistyötä myös muiden alueen toimijoiden sekä Helsingin kaupungin Lähiöprojektin kanssa. Yhteistyötä tehdään myös lähikaupunginosien asukasyhdistysten kanssa niissä asioissa, joiden vaikutusalueet ovat Pihlajamäkeä laajempia.

Tapahtumia

Äitienpäivän aattona lauantaina 7.5. järjestetään koko Pihlajamäen yhteiset siivoustalkoot.

Lauantaina 4.6. Pihlajamäki-seuran musatiimi järjestää Pihlajamäen aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhun johdolla Kiillepuistossa Pihlajamäki goes Blues -festarin.

Seura jatkaa Pihlajamäen kotikaupunkipolun laadintaa yhteistyössä Pauli Salorannan (Helka) kanssa. Helsinki-päivänä sunnuntaina 12.6. pidetään Pihlajamäen kotikaupunkipolun avajaiskävely. Samana päivänä seura järjestää koko perheen tapahtuman myös Maasälvän leikkipuiston kanssa.

Seura osallistuu Pihlajamäen taiteiden yön järjestämiseen elokuun lopulla.

Seura järjestää Pihlajapäivän sunnuntaina 11.9. yhteistyössä Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistyksen sekä myös muiden alueen toimijoiden kanssa.

Lisäksi seura osallistuu muihin paikallisiin tapahtumiin (kuten Lions Club Helsinki/Pihlajamäen Pihlajamarkkinat ostoskeskuksella toukokuussa, Pihlajamäen ala-asteen Marrasjuhla marraskuussa, Puurojuhla joulukuussa) esittelemällä toimintaansa.

Pihlajamäki täyttää 50 vuotta vuonna 2012. Pihlajamäki-seura valmistautuu juhlavuoteen yhteistyössä paikallisten ja muidenkin Pihlajamäen eteen työtä tekevien toimijoiden kanssa. Juhlavuoden koordinaattorina toimii aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhu.

Viestintä

Pihlajamäki-seura ylläpitää ja kehittää Pihlajamäen kotisivuja osoitteessa www.pihlajamaki.info.

Seura julkaisee Pihlajamäen lähiölehteä yhteistyössä Kaupunkilehti Vartin Pohjois-Helsingin painoksen sekä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa. Lehti ilmestyy 18.5., 7.9. ja 30.11.2011.

Seuran ilmoitustaulu Pihlajamäen ostoskeskuksella on osana aktiivista tiedottamista ja avoinna myös kaikille paikallisille ei-kaupallisille ilmoittajille.

Seura jatkaa Helsingin Uutisten nettisivuston kumppanina.

Seura pitää aktiivisesti yhteyttä alueella ilmestyvien paikallislehtien toimituksiin.

Toimintaryhmät

Pihlajamäki-seura tarjoaa toimintaryhmiensä kautta asukkaille mahdollisuuksia toimia oman asuinalueensa hyväksi.

Seurassa toimivat tällä hetkellä Pihlajamäen lähiölehden ja Pihlajamäen kotisivujen toimitukset, Pihlajamäki goes Bluesia järjestävä Musa-tiimi, Kotikaupunkipolku-ryhmä sekä lähiluontoon tutustuttava Luontoryhmä.

Seuran lähellä toimivat myös Helsingin kaupungin Rakennusviraston Hyvällä asialla -teeman alla työskentelevät puistokummit, jotka voivat halutessaan muodostua seuran toimintaryhmäksi.

Muu toiminta

Seura tiivistää yhteydenpitoa jäseniin lähettämällä tiedotteita ajankohtaisista asioista sähköpostitse. Jäsenhankintaa tehostetaan pitämällä asiaa esillä niin Pihlajamäen lähiölehdessä kuin www.pihlajamaki.info -sivuilla.

Seura kokoaa taloyhtiöitä yhteen käynnistämään Maunulan mallin mukaista ns. ARKO-selvitystyötä, mikäli Pihlajamäki-seuran korjausrakentamisyhteistyötä koskeva hakemus hyväksytään kaupungin päätöksentekoelimissä.

Seura kokoaa mahdollisimman kattavasti menneiden vuosien lausunnot, pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat sekä -kertomukset ja luovuttaa ne kaupunginarkistoon säilytettäväksi. Arkiston rinnalle seura kokoaa sähköisen arkiston, josta asiakirjat ovat helposti saatavilla.

Seura selvittää uusien 50-vuotisjuhlavuoden myyntituotteiden tuottamisen edellytykset ja etenee asiassa taloustilanteen niin salliessa.

Laaditaan Pihlajamäki-seuran toimintakäsikirja, jossa kuvataan mm. seuran organisaatio, keskeiset prosessit ja yhteistyökumppanit. 

 

Pihlajamäki-seuran lausunto maakuntakaavaan

UUDENMAAN NELJÄNNEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOS

Pihlajamäki-seura ry on Helsingin Pihlajamäen alueella toimiva asukasyhdistys, jonka tavoitteena on valvoa alueen asukkaiden ja siellä toimivien yritysten ja yhteisöjen etua, jotta asuin- ja toimintaympäristö on mahdollisimman viihtyisä, turvallinen ja vetovoimainen.
Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan luonnoksessa Pihlajamäki on merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetun kulttuuriympäristön alueeksi. Se on myös merkitty maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi käsittäen sekä maisema- että rakennetun kulttuurin alueita. Toimenpiteitä suunniteltaessa on kuunneltava Museovirastoa.

 

Pihlajamäki-seura on tyytyväinen luonnoksen merkintöihin, koska alue pysyy koskemattomana, jos lopullinen maakuntakaava on kyseiseltä osin samanlainen kuin luonnos.

Sen sijaan Pihlajamäki-seura on huolissaan Malmin lentokenttää koskevista suunnitelmista. Seuran mielestä kenttä pitää säilyttää nykyisessä käyttötarkoituksessa eikä aluetta tule kaavoittaa asuinalueeksi.
Lentokentän asuinrakentamisella on merkittäviä välittömiä vaikutuksia Pihlajamäen kaupunginosalle, koska tällöin mm. Pihlajamäen läpiajoliikenne lisääntyy huomattavasti. Malmin lentokentän liikenne Helsingin keskustaan tapahtuu osittain Pihlajamäentietä pitkin. Liikennemäärät ovat jo nyt varsin mittavia (Ketokivenkaaren liittymän kohdalla noin 15 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, ajoittain jopa suurempi) ja kentän mahdollisen rakentamisen jälkeen määrät ovat todella merkittäviä melu- ja liikennepölysaasteineen.

Riihimäen kokoisen kaupungin rakentamisella Pihlajamäen välittömään läheisyyteen on vaikutuksia myös julkiseen liikenteeseen. Paitsi että liikennejärjestelyt pitää kokonaan uusia, todennäköisesti Pihlajamäentietä pitkin menevät bussit ovat Pihlajamäen kohdalla niin täysiä, että busseihin ei enää Pihlajamäen pysäkeiltä mahdu ihmiset kyytiin.

Malmin lentokenttä on monen ihmisen työpaikka, koska siellä harjoitetaan monipuolista liiketoimintaa. Kenttä toimii yritysliikenteen lentokenttänä, pelastus- ja muut viranomaiset tarvitsevat kenttää pelastustoiminnassa ja ilmailuharrastajat pitävät Malmia kotipaikkanaan.

Merkittävää on myös, että nykyinen sekä eläin- että kasvimaailmaltaan arvokas lentokentän ympäristö katoaa ja näin ollen menetetään merkittävä viher- ja ulkoiluympäristö koillisen Helsingin alueen ihmisiltä.

Pihlajamäki-seura vaatii, että Koillis-Helsingin alueen, johon myös Pihlajamäki kuuluu, ympäristöarvoja kunnioitetaan ja että alueen asukkaiden viihtyvyys ja turvallisuus taataan myös tulevina vuosikymmeninä, minkä vuoksi Malmin lentokenttään ei pidä koskea.

Helsingissä 16.2.2015
Pihlajamäki-seura ry
Ulla Artte
puheenjohtaja

 

Toimintakertomus 1997

Pihlajamäessä alkaa raha-automaattivaroin käynnistetty perhe-, päihde- ja yhteistyöprojekti, jonka puitteissa pyritään asiantuntijan avustuksella parantamaan alueen perheiden tilannetta. Perheitä tuetaan parempaan elämään ja vanhemmuuteen. Pihlajamäen oma jalkapalloseura PK-35 nousee mestariliigaan. Skeittirata valmistuu. Alueelle anotaan jalkapallohallia.

Pihlajamäki-Seuran toimintakertomus vuodelta 1997

Pihlajamäki-Seura ry on Pihlajamäen, Pihlajiston ja Latokartanon alueen asukasyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää alueensa henkisiä ja aineellisia oloja. Perustamisasiakirjan mukaan tämä tapahtuu vaikuttamalla kaupunkisuunnitteluun, lisäämällä asukkaiden yhteishenkeä ja edistämällä kotiseututuntemusta ja viihtyvyyttä. Yhdistys on kaupunginosayhdistysten liiton HELKAn jäsen.

Seuran jäsenistö ja johtokunta

Seuran jäsenmäärä on 200 henkeä.

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Veikko Vihavainen, varapuheenjohtajana Juha Valta, sihteerinä Pirjo Veijalainen ja rahastonhoitajana Tapani Puska.

Muut jäsenet: Markku Arola, Jarmo Hyökyvaara, Lea Packalen, Pekka Ollila, Tomi Rautio, Karita Haakanen, Jarmo Halenius.

Varajäsenet: Ulla Welin, Pirjo Veijalainen ja Aune Greggas.

Tilintarkastajina ovat toimineet Erkki Kuoppala ja Pekka Suttinen, varatilintarkastajina Ritva Honkavaara ja Eero Maarela.

Johtokunta on kokoontunut vuosikokouksen ja syyskokouksen lisäksi 6 kertaa.

Toiminta

Seuran vanha ja perintekäs Pihlajanlehti on Veikko Vihavaisen ja Ossi Veirton toimittamana ilmestynyt kaksi kertaa. Lehden toimitus on jälleen Seuran aktiivisten jäsenten käsissä.

Vuosittain toistuvat toiminnot ovat olleet alueen siivoustalkoot, joissa ahkerimmin ovat roskia keränneet koululaiset. Helsinki-päivänä Seura on kaupungin apurahan turvin järjestänyt teatteriohjelmaa leikkipuisto Maasälpään ja pihatanssit vanhustentalolle. Juhlatunnelma oli todella korkealla hanurin tahtien siivittämänä. Mukana oli myös Ulla Welinin mainio lausuntaesitys. Runot olivat omaa tuotantoa.

Seura on ollut aktiivina osapuolena alueen yhdistysten järjestämässä syysjuhlassa ”Pihlajaviikossa”. Tällöin eri puolilla aluetta on ollut tarjolla monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille.

Puheenjohtaja on osallistunut koillisen alueen asukasyhdistysten yhteistyökokouksiin. Puheenjohtaja on lisäksi osallistunut naapuriyhdistysten juhlatilaisuuksiin mm. Malmi-seuran tanssiaisiin. Lisäksi on pidetty yllä hyviä suhteita alueen urheiluseuroihin. Puheenjohtaja mm. onnitteli alueen omaa jalkapalloseuraa PK-35 mestaruusliigaan nousun johdosta. Seuran jäsenet ovat osallistuneet HELKAn kokouksiin ja samoin Helsingin kaupungin järjestämiin esitelmä- ja informaatiotilaisuuksiin.

Seuran tärkein hanke 1997 on ollut raha-automaattivaroin käynnistetty perhe-, päihde- ja yhteistyöprojekti, jonka puitteissa pyritään asiantuntijan avustuksella parantamaan alueen perheiden tilannetta. Perheitä tuetaan parempaan elämään ja vanhemmuuteen. Projektityöntekijänä toimii Ilkka Rantanen.

Vuoden 1997 aikana toteutui nuorisotalon aktiivien toive skeittiradan rakentamisesta Pihlajamäen urheilupuistoon.

Pihlajamäki-Seuran alajaoksena toimi Rapakivenkujan palstaviljelijät, jotka vuokraavat ja kasvattavat satoja noin 30 viljelypalstalla. Vuosittain vapautuu pari palstaa uusien harrastajien käyttöön.

Kannanotot

Pihlajamäki-Seura on antanut lausunnon kaupunginsuunnitteluvirastolle Lahdentien varteen kaavoitetusta pienteollisuusalueesta.

Seura on lähettänyt kaupunginhallitukselle kirjeen, jossa esitetään sivutoimisteen jättämistä nykyisiin kirjastotiloihin ja valitetaan kirjastotoiminnan siirtymistä Viikin yliopistoalueelle.

Lisäksi on kirjelmöity jalkapallohallin ja -kentän saamiseksi Pihlajamäen urheilupuistoon.

 

Pihlajamäki-Seura ry johtokunta.

 

 

 

 

 

 

 

Pihlajamäki-seuran lausunto ”Koillis-Helsingin bussien linjastosuunnitelma” -luonnokseen

HSL Helsingin seudun liikenne Helsinki 30.1.2015

Luonnoksen mukaan Pihlajamäen kautta tulisivat kulkemaan seuraavat linjat:

71 Malmin ostoskeskus > Pihlajamäki > Pihlajisto > Viikinmäki > Arabia > Rautatientori

70 Puistolan asema > Suutarila > Siltamäki > Malmi > Pihlajamäki > Lahdenväylän kautta Hakaniemeen

73 Ala-Tikkurila > Puistolan asema >Tapaninkylä > Malmi > Pihlajamäki > Lahdenväylä > Sturenkatu >Töölö > Kamppi (korvaa linjan 70T)

77 Jakomäki > Alppikylä > Sepänmäki > Pihlajamäki> Lahdenväylä > Rautatientori (nopea linja, mutta kulkee vain ruuhka-aikoina)

 

Koillisen linjastosuunnitelman pääteema näkyy olevan kaikkien bussien kierrätys Malmin kautta. Pihlajamäki-seura kummeksuu, miksi näin tehdään.

Myös Pihlajamäen ns. oma bussi 71 on suunnitelmissa ohjattu Malmin aseman ja kauppakeskuksen viereen. Tällä hetkellä bussin päätepysäkki on Savelassa Pukinmäen aseman kohdalla. Pihlajamäki-seura esittää, että päätepysäkkiä ei siirretä sieltä pois.Pihlajamäen läpi kulkee jo bussi 79 esitettyä reittiä Malmille. Malmille siirto huonontaisi savelalaisten ko. linjan käyttömahdollisuuksia ja pidentäisi jo muutenkin hitaan linjan ajoaikoja. Viikinmäki, Pihlajisto ja Pihlajamäki ovat niin lähellä kantakaupunkia, että harva ajaa bussilla rautatieasemalle noustakseen päärautatieasemalle menevään junaan.

Pihlajamäestä Malmin suuntaan pitää löytyä bussi, joka kulkee Malmin sairaalaan ja Kirkonkyläntien loppupäähän lähelle Koillis-Helsingin ruotsinkielistä ala-astetta. Reittikartasta ei saa selvää, onko bussi 70 sellainen. Em.linjaa tarvitsevat Viikinmäki, Pihlajisto, Pihlajamäki ja mitä ilmeisimmin myös Viikki.

Pihlajamäellä, Viikillä, Pihlajistolla ja Viikinmäellä on yhteinen, hyvin varustettu uusi kauppakeskus lähiöiden rajalla Viikintiellä Lahdentien sillan vieressä. Rakennus on tyypillinen automarketti, johon saavutaan useimmiten henkilöajoneuvoilla. Pihlajamäen kautta kulkevalla linjalla 74 on toistaiseksi pysäkki marketin edessä. Se aiotaan lopettaa. Uudessa suunnitelmassa yksikään bussilinja ei kulje Viikintien kautta. Bussi 71 kääntyy Pihlajamäentieltä Pihlajistoon, bussi 79 Viikkiin, bussi 73 Lahdenväylälle ja ruuhkabussi 77 Lahdenväylälle. Tulossa on tilanne, jossa kaikki pihlajamäkeläisten käyttämät bussit vievät Malmin kauppakeskukseen samalla kun viereiseen Viikinkauppakeskukseen ei kulje Pihlajamäestä, Pihlajistostaja Viikinmäestä yhtään bussia.

Pihlajamäki-seura edellyttää, että:

1. Linjan 71 päätepysäkkiä ei siirretä Savelasta Malmille.

2. Malmin sairaalaan ja Koillis-Helsingin ruotsinkieliselle ala-asteelle pitää päästä Pihlajamäestä.

3. Viikin kauppakeskuksen vieressä pitää olla pysäkki.

4. Linjan 77 tulee olla kokopäiväinen.

Yhteistyöterveisin

Pihlajamäki-seura ry

Ulla Artte, puheenjohtaja
Pirjo Veijalainen, varapuheenjohtaja

 

Aarnikanmäen alue ja pohjoinen lehtometsä Pihlajamäessä on säilytettävä rakentamattomana

Pihlajamäki-seuran lausunto Helsingin 2050 yleiskaavasta siltä osin, kun se koskee Pihlajamäessä sijaitsevaa Aarnikanmäen aluetta lähiympäristöineen.

Lue Pihlajamäki-seuran lausunto tästä >


Pihlajamäki-Seuran lausunto Ketokivenkaaren kaavaehdotuksesta

Pihlajamäki-Seura on jo aiemmin ilmaissut kantansa Ketokivenkaaren kaavan luonnokseen. Kaavan valmistelija on ottanut osan huomautuksistamme huomioon. Myös Museoviraston kanta on ilmeisesti aikaansaanut parannuksia.

Suunnittelualuehan on kulttuurihistoriallisesti merkittävän Malmin hautausmaan lähiympäristöä, jonka olemme käsittäneet suoja-alueeksi. Ketokivenkaari on Pihlajamäessä oleva osuus keskiaikaista Turku-Viipuri rantatietä, joka jatkuu Malmilta Porvooseen. Katurakennusosastolta aiemmin saadun informaation mukaan Ketokivenkaaren asfaltin alle on säilötty Malmin hautausmaanhan liittyviä kiveyksiä.

Meitä paikkakuntalaisia on hämmästyttänyt halu sijoittaa asuntoja tälle pienelle, historialliselle alueelle hautausmaan kupeeseen.

Pihlajamäentien varressa olevalle puistoalueelle 38P35 on tässäkin versiossa suunniteltu asuintaloja, mutta neliöt ovat vähentyneet. Tien varteen tulisi kytkettyjä pientaloja. Pihlajamäentiellä on tällä hetkellä voimakas läpiajoliikenne. Seura ei voi hyväksyä niitä terveysriskejä, mitä asuminen näin lähellä tietä toisi. Havainnekaavasta käy ilmi, että Pihlajamäessä asuminen on nyt sijoitettuna paljon kauemmaksi tiestä ja ongelmia (melu-, pöly-) on ilmennyt siitä huolimatta. Haluamme säilyttää kyseisen puiston suojakasvustona taaempana oleville taloille ja ulkoilijoiden käytössä.

Puollamme tonttien 38259 / 1 ja 2 säilyttämistä liiketontteina. Alueella toimii Malmin hautausmaata palveleva hautakiviveistämö ja kukkakauppoja.

Kaava-alueella (38259 ?) sijaitsee suojeltu vanha talo pihoineen. Piha-alueen koko on vaihdellut tämän suunnittelun kuluessa. Olemme talossa asuvan perheen kanssa samaa mieltä siinä, että pihaa ei saa liikaa supistaa. Kaavaluonnoksessa piha on suurempi kuin havainnekuvassa. Mielestämme kaavassa oleva piha tulee toteuttaa.

Suurin ongelma kaavassa ovat hautausmaan pääportin eteen Ketokivenkaarelle kaavoitetut pientalot (tontit 6,7,8). Tontit on kaavoitettu tienvarren nurmikkoalueelle. Mittauksessa saimme nurmikon leveydeksi 10 metriä. Kaavoittajan mielestä kartalla tilaa on 13,5 metriä. Tällöin mukana on varmaan täytetty raja-oja ja osa jalkakäytävää. Osan tontista vietakaosassa oleva koivukuja, joka kaavassa näkyy säilyvän.

Aiemmissa kaavaversioissa tontteja oli suurennettu ottamalla lisämaata Ketokivenkaaresta ja naapuritontista. Tämä ei ole ilmeisesti ollut lopulta mahdollista. Havainnekuvassa näillä minitonteilla (n 300 neliötä) olisi tilaa talolle ja autotallille. Nykyajan trendin mukaisesti tallin pohjapinta-ala on taloa suurempi. Ajo kulkisi suoraan tallista Ketokiventielle. Nämä talot eivät sovellu eivätkä mahdu tähän paikkaan, tila on liian pieni, liikenne vaarantuu ja rakennelmat lähentelevät Malmin hautausmaata. Tämä osa suunnitelmasta pitää ehdottomasti hylätä.

38039 korttelin tontteja koskevat muutokset tulee sopia kyseisten taloyhtiöiden tai omistajien kanssa.

Helsingissä 20.9.2007

Kunnioittaen Pihlajamäki-Seura ry Vesa Koskela puhj Pirjo Veijalainen siht

Pihlajamäki-Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Pihlajamäki-Seura toimii sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä, joka seuraa tarkoin alueen kehitystä ja pyrkii edistämään asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Seura tekee lausuntoja ja aloitteita Pihlajamäen ja lähiympäristön kaupunkisuunnittelua ja liikennejärjestelyitä koskevissa asioissa. Todennäköisesti vuonna 2008 tulee ajankohtaiseksi Pihlajamäen ostoskeskuksen lisärakentaminen.

Kaavoituskatsauksessa on esitetty asuinrakentamista tontille, joka aikaisemmin oli kaavoitettu uimahalliksi. Tontti sijaitsee Pihlajistontien ja Pihlajamäentien risteyksessä vastapäätä ABC-huoltoasemaa. Kaavoitusasioisssa pyrimme yhteistyöhön ja yhteisiin näkemyksiin Pihlajamäkeen rajautuvien kaupunginosayhdistysten kanssa. Pyrimme saamaan uimahallin.

Seuraamme edelleen Pihlajamäen nuorisopuiston rakentumista koulualueen kylkeen.

Kumppanuussopimus

Pihlajamäki-Seura on yhtenä kumppanuussosapuolena Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n kanssa. Sosiaalivirasto on palkannut yhdyskuntatyöntekijäksi Sini Heino-Mouhun.

Aluetyön tavoitteena on verkostojen ja asukkaiden aktivoiminen, joka lisää sosiaalista pääomaa edistäen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Yhdyskuntatyöntyöntekijän toimipisteenä on Pihlajamäen lähiöasema Liusketie 3:ssa. Kumppanuudessa Pihlajamäki-Seuran suurimpana roolina on omien viestintäkavanavien antaminen aluetyön tiedotuskäyttöön.

Tapahtumia Pihlajamäessä ja lähialueella

Yhdyskuntatyöntekijä toimii pääkoordinaattorina toista vuotta järjestettävässä Pihlajamäki goes Blues -tapahtumassa, joka pidetään 7.6. Kiillepuistossa. Blues-tapahtuman järjestää Pihlajamäki-Seuran musatiimi, mutta tapahtumaa toteuttamassa on niin Seuran jäseniä kuin monia muitakin Pihlajamäen asukkaita ja bluesin ystäviä kauempaakin.

Yhdyskuntatyöntekijä koordinoi Pihlaja-foorumia, joka kokoaa kaksi kertaa vuodessa – keväällä ja syksyllä – Pihlajamäen ja Pihlajiston toimijoita yhteen. Keväällä 21.4. Pihlaja-foorumi järjestetään messutyyppisenä. Pihlajamäki-Seuran puolesta Pihlaja-foorumin yhteistyökumppanina on Turvallinen ja viihtyisä Pihlajamäki -ryhmän vetäjä Juha Valta.

Pihlajamäki-Seura järjestää syyskuun alussa Pihlajapäivän yhteistyössä Pihlajiston Asukasyhdistys PNV:n kanssa. Nämä kaksi kaupunginosayhdistystä koordinoivat tapahtumaa, mutta mukaan pyritään saamaan mahdollisimman kattavasti kaikki alueen toimijat. Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus ja Lähiöprojekti ovat tapahtuman yhteistyökumppaneita.

Alkuvuodesta 2008 Pihlajamäki-Seura järjestää Pihlajamäen hiidenkirnujen nimikilpailun yhteistyössä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen sekä kaupunginmuseon kanssa. Kirnujen nimiäiset pidetään kevät-kesällä. Kilpailun tiedotuksesta vastaa Pihlajamäen kotisivut www.pihlajamaki.info.

Keväällä Pihlajamäki-Seura järjestää yhdessä monien mukaan tulevien tahojen kanssa Helsingin kaupungin rakennusviraston koordinoimat siivoustalkoot.

Helsinki-päivänä 12.6. Seura järjestää luontoretken sekä Maasälvän leikkipuiston kanssa koko perheen tapahtuman.

Syksyllä 15.10. Pihlajamäki-Seura järjestää Pihlajamäen kirkon kanssa tapahtuman, jossa on mukana Pihlajamäen entinen kanttori Pentti Tynkkynen. Pihlajamäki-Seuran vastuuhenkilönä on Aune Greggas.

Seura järjestää Tervetuloa Pihlajamäkeen -tutustumiskierroksen, joka on tarkoitettu etenkin Pihlajamäkeen lähiaikoina muuttaneille.

Seura on mukana myös eri tahojen järjestämissä tapahtumissa esittelemässä toimintaansa, hankkimassa jäseniä sekä myymässä Pihlajamäki-tuotteita: keväällä Leijonien Pihlajamarkkinoilla, kesällä Pihlajamäki goes Bluesissa sekä loppuvuodesta Pihlajamäen ala-asteen Marrasjuhlassa ja alueen viranomaistahojen ja yhdistysten järjestämässä Puurojuhlassa.

Pihlajamäki-Seuran viestintäkanavat

Pihlajamäki-Seura jatkaa Pihlajamäen lähiölehden tekemistä yhteistyössä, joka alkoi vuonna 2007 Koillis-Helsingin Lähisanomien kanssa. Lehti on muuttunut Kaupunkilehti Vartin pohjoiseksi painokseksi. Seura tekee jutut ja lehti myy ilmoitukset. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa 56 500 kpl painoksena Vartti-lehden välissä. Lehden lopussa on Lähiöprojektin kustantamana kaksi sivua, joilla Lähiöprojekti, yhdyskuntatyöntekijä ja lähiöliikuttaja kertovat asioistaan.

Pihlajamäki-Seura jatkaa Pihlajamäen kotisivujen www.pihlajamaki.infon kehittämistä niin, että kotisivut ja lehti toimivat yhdessä Pihlajamäen toimijoiden ja asukkaiden vuorovaikutteisena tiedon välittäjänä.

Seuralla on Pihlajamäen ostoskeskuksella ilmoitustaulu, joka on myös alueen muiden toimijoiden käytössä.

Toimintaryhmät

Pihlajamäki-Seura antaa toimintaryhmien kautta mahdollisuuksia asukkaille toimia oman lähiönsä hyväksi. Uusia toimintaryhmiä luodaan sen mukaan kuin tarpeita ilmenee ja vastuunkantajia löytyy.

Yhdyskuntatyöntekijä Sini Heino-Mouhu toimii Musa-tiimin vetäjänä.

Juha Valta vetää Turvallinen ja viihtyisä Pihlajamäki -ryhmää, joka koordinoi vuosittain järjestettävän kyselyn ja edesauttaa ryhmän teemaan liittyvien asioiden toteutumista.

Sampsa Lommi vetää Luontoryhmää, joka järjestää 12.6. luontoretken ja muuta luontoon liittyvää toimintaa.

Vesa Koskela toimii Pihlajamäen lähiölehden päätoimittajana ja Päivi Seikkula toimitussihteerinä.

Päivi Seikkula toimii www.pihlajamaki.infon päätoimittajana.

Pihlajamäki-Seuran johtokunta ja työryhmät -verkosto pitää keskenään yhteyttä eri tavoin, jotta tiedonkulku ja vastuunjako toimisi.

Pihlajamäki 50 vuotta juhlatoimikunnan perustaminen

Pihlajamäki-Seura perustaa juhlatoimikunnan, joka koordinoi hankkeita, jotka pyritään toteuttamaan ennen vuotta 2012, jolloin Pihlajamäki täyttää 50 vuotta. Tällaisia hankkeita ovat ainakin uuden Pihlajamäki-kirjan tekeminen sekä HELKA:n jäsenyyden mahdollistama Kotikaupunki-polku, jonka hakemus laitetaan sisään.

Muu toiminta

Vuonna 2008 Pihlajamäki-Seura jatkaa jäsenrekisterinsä päivittämistä, tehostaa jäsenhankintaa sekä yhteydenpitoa jäseniin. Sampsa Lommi hoitaa jäsenrekisteriä.

Sääntömuutos tehdään valmiiksi, jonka jälkeen pidetään ylimääräinen yhdistyksen kokous kevät-kesällä.

Toteutetaan Pihlajamäki-Seuran graafisen ilmeen uudistaminen ja yhtenäistäminen, jossa lähtökohtana on Pihlajamäen lähiölehteen ja www.pihlajamaki.infoon luotu graafinen ilme, mutta Pihlajamäki-viirin sekä Pihjamäki-lipun elementitkin pyritään huomioimaan.

Pihlajamäki-Seuran toiminnasta luodaan Toimintakäsikirja, jossa kuvataan Seuran eri toiminnot ja niihin liittyvät prosessit vastuunjakoineen ja yhteistyökuvioineen.

Jäsenmaksutulojensa lisäksi Pihlajamäki-Seura myy toimintansa tukemiseksi Pihlajamäki-tuotteita, kuten paitoja, kirjoja ja kortteja.

Kannatamme alueen koulujen toimintaa antamalla varoja stipendeihin.

Seura pyrkii edesauttamaan kaikkea alueella lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä.

Pihlajamäki-Seuralla on sopimus Helsingin kaupungin kanssa Rapakivenkujan palstaviljelyalueesta.

Jäsenyydet

Pihlajamäki-Seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:n ja sen myötä Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen.

Yhteistyön lisääminen jäsenyhdistysten kesken on HELKA:n yksi painopistealue vuonna 2008.

Vesa Koskela toimii toista vuotta HELKA:n hallituksen varajäsenenä koillisten kaupunginosien edustajana.

HELKA:n jäsenyyden kautta Pihlajamäki-Seuran käytössä on www.pihlajamaki.infon verkkoympäristö sekä Pihlajamäen turvallisuuskysely. Kotiseutujulkaisujen rahoitusta voi hakea mm. Kotiseutuliitolta.

HELKA ja Kotiseutuliitto järjestävät yhdistys- ja kotiseututoimintaan liittyvää koulutusta, johon Pihlajamäki-Seuran johtokunnan jäsenten ja muidenkin vastuunkantajien toivotaan osallistuvan.