Toimintasuunnitelmat

Kutsu Pihlajamäki-seuran syyskokoukseen 25.11.2010

Seuran sääntöjen mukainen syyskokous pidetään torstaina 25.11.2010 klo 18.00 alkaen Lähiöasemalla (Liusketie 3, 00710 Helsinki). Lämpimästi tervetuloa! Tarkempi esityslista sekä hallituksen ehdotus vuoden 2011 toimintasuunnitelmaksi löytyy alta.

Pihlajamäki-seura ry:n syyskokous

Aika: to 25.11.2010 klo 18.00 alkaen
Paikka: Pihlajamäen lähiöasema, Liusketie 3

Syyskokouksen esityslista

1. Seuran puheenjohtaja avaa kokouksen

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Hyväksytään vuoden 2011 toimintasuunnitelma

6. Hyväksytään vuoden 2011 talousarvio

7. Hyväksytään vuoden 2011 jäsenmaksut

8. Valitaan seuran puheenjohtaja vuodelle 2011

9. Valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen kolme varsinaista jäsentä kolmeksi vuodeksi (2011-2013) sekä kolme varajäsentä vuodeksi 2011

10. Valitaan kesken toimikauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle uusi jäsen

11. Valitaan kaksi tilintarkistajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet

12. Päätetään seuraavan kokouksen kokoonkutsutapa

13. Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen

 


Hallituksen ehdotus vuoden 2011 toimintasuunnitelmaksi

Pihlajamäki-seura toimii sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä. Seura pyrkii edistämään alueella asuvien hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Seuran toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön.

Vuoden teema

Vuoden 2011 teemana on jäsenhankinta, jotta nykyisen laajuinen toiminta ja sen rahoittaminen olisi mahdollista. Samalla pyritään saamaan lisää vastuunkantajia.

Yhteistyö

Pihlajamäki-seura tekee ja tukee paikallista yhteistyötä.

Pihlajamäki-seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:n ja sen myötä Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen. Seura tekee aloitteita ja lausuntoja mm. kaupunkisuunnitteluun liittyvistä asioista.

Seura jatkaa kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n kanssa tarkoituksena löytää ja toteuttaa yhteiset ja kaikkia koskevat konkreettiset tavoitteet Pihlajamäessä. Seuran painopiste kumppanuudessa on viestintä. Seura on mukana myös aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhun vetämässä Pihlajamäen kehittämismaratoni -prosessissa.

Seura kehittää yhteistyötä myös muiden alueen toimijoiden sekä Helsingin kaupungin Lähiöprojektin kanssa. Yhteistyötä tehdään myös lähikaupunginosien asukasyhdistysten kanssa niissä asioissa, joiden vaikutusalueet ovat Pihlajamäkeä laajempia.

Tapahtumia

Äitienpäivän aattona lauantaina 7.5. järjestetään koko Pihlajamäen yhteiset siivoustalkoot.

Lauantaina 4.6. Pihlajamäki-seuran musatiimi järjestää Pihlajamäen aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhun johdolla Kiillepuistossa Pihlajamäki goes Blues -festarin.

Seura jatkaa Pihlajamäen kotikaupunkipolun laadintaa yhteistyössä Pauli Salorannan (Helka) kanssa. Helsinki-päivänä sunnuntaina 12.6. pidetään Pihlajamäen kotikaupunkipolun avajaiskävely. Samana päivänä seura järjestää koko perheen tapahtuman myös Maasälvän leikkipuiston kanssa.

Seura osallistuu Pihlajamäen taiteiden yön järjestämiseen elokuun lopulla.

Seura järjestää Pihlajapäivän sunnuntaina 11.9. yhteistyössä Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistyksen sekä myös muiden alueen toimijoiden kanssa.

Lisäksi seura osallistuu muihin paikallisiin tapahtumiin (kuten Lions Club Helsinki/Pihlajamäen Pihlajamarkkinat ostoskeskuksella toukokuussa, Pihlajamäen ala-asteen Marrasjuhla marraskuussa, Puurojuhla joulukuussa) esittelemällä toimintaansa.

Pihlajamäki täyttää 50 vuotta vuonna 2012. Pihlajamäki-seura valmistautuu juhlavuoteen yhteistyössä paikallisten ja muidenkin Pihlajamäen eteen työtä tekevien toimijoiden kanssa. Juhlavuoden koordinaattorina toimii aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhu.

Viestintä

Pihlajamäki-seura ylläpitää ja kehittää Pihlajamäen kotisivuja osoitteessa www.pihlajamaki.info.

Seura julkaisee Pihlajamäen lähiölehteä yhteistyössä Kaupunkilehti Vartin Pohjois-Helsingin painoksen sekä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa. Lehti ilmestyy 18.5., 7.9. ja 30.11.2011.

Seuran ilmoitustaulu Pihlajamäen ostoskeskuksella on osana aktiivista tiedottamista ja avoinna myös kaikille paikallisille ei-kaupallisille ilmoittajille.

Seura jatkaa Helsingin Uutisten nettisivuston kumppanina.

Seura pitää aktiivisesti yhteyttä alueella ilmestyvien paikallislehtien toimituksiin.

Toimintaryhmät

Pihlajamäki-seura tarjoaa toimintaryhmiensä kautta asukkaille mahdollisuuksia toimia oman asuinalueensa hyväksi.

Seurassa toimivat tällä hetkellä Pihlajamäen lähiölehden ja Pihlajamäen kotisivujen toimitukset, Pihlajamäki goes Bluesia järjestävä Musa-tiimi, Kotikaupunkipolku-ryhmä sekä lähiluontoon tutustuttava Luontoryhmä.

Seuran lähellä toimivat myös Helsingin kaupungin Rakennusviraston Hyvällä asialla -teeman alla työskentelevät puistokummit, jotka voivat halutessaan muodostua seuran toimintaryhmäksi.

Muu toiminta

Seura tiivistää yhteydenpitoa jäseniin lähettämällä tiedotteita ajankohtaisista asioista sähköpostitse. Jäsenhankintaa tehostetaan pitämällä asiaa esillä niin Pihlajamäen lähiölehdessä kuin www.pihlajamaki.info -sivuilla.

Seura kokoaa taloyhtiöitä yhteen käynnistämään Maunulan mallin mukaista ns. ARKO-selvitystyötä, mikäli Pihlajamäki-seuran korjausrakentamisyhteistyötä koskeva hakemus hyväksytään kaupungin päätöksentekoelimissä.

Seura kokoaa mahdollisimman kattavasti menneiden vuosien lausunnot, pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat sekä -kertomukset ja luovuttaa ne kaupunginarkistoon säilytettäväksi. Arkiston rinnalle seura kokoaa sähköisen arkiston, josta asiakirjat ovat helposti saatavilla.

Seura selvittää uusien 50-vuotisjuhlavuoden myyntituotteiden tuottamisen edellytykset ja etenee asiassa taloustilanteen niin salliessa.

Laaditaan Pihlajamäki-seuran toimintakäsikirja, jossa kuvataan mm. seuran organisaatio, keskeiset prosessit ja yhteistyökumppanit. 

 

Pihlajamäki-Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Pihlajamäki-Seura toimii sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä, joka seuraa tarkoin alueen kehitystä ja pyrkii edistämään asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Seura tekee lausuntoja ja aloitteita Pihlajamäen ja lähiympäristön kaupunkisuunnittelua ja liikennejärjestelyitä koskevissa asioissa. Todennäköisesti vuonna 2008 tulee ajankohtaiseksi Pihlajamäen ostoskeskuksen lisärakentaminen.

Kaavoituskatsauksessa on esitetty asuinrakentamista tontille, joka aikaisemmin oli kaavoitettu uimahalliksi. Tontti sijaitsee Pihlajistontien ja Pihlajamäentien risteyksessä vastapäätä ABC-huoltoasemaa. Kaavoitusasioisssa pyrimme yhteistyöhön ja yhteisiin näkemyksiin Pihlajamäkeen rajautuvien kaupunginosayhdistysten kanssa. Pyrimme saamaan uimahallin.

Seuraamme edelleen Pihlajamäen nuorisopuiston rakentumista koulualueen kylkeen.

Kumppanuussopimus

Pihlajamäki-Seura on yhtenä kumppanuussosapuolena Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n kanssa. Sosiaalivirasto on palkannut yhdyskuntatyöntekijäksi Sini Heino-Mouhun.

Aluetyön tavoitteena on verkostojen ja asukkaiden aktivoiminen, joka lisää sosiaalista pääomaa edistäen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Yhdyskuntatyöntyöntekijän toimipisteenä on Pihlajamäen lähiöasema Liusketie 3:ssa. Kumppanuudessa Pihlajamäki-Seuran suurimpana roolina on omien viestintäkavanavien antaminen aluetyön tiedotuskäyttöön.

Tapahtumia Pihlajamäessä ja lähialueella

Yhdyskuntatyöntekijä toimii pääkoordinaattorina toista vuotta järjestettävässä Pihlajamäki goes Blues -tapahtumassa, joka pidetään 7.6. Kiillepuistossa. Blues-tapahtuman järjestää Pihlajamäki-Seuran musatiimi, mutta tapahtumaa toteuttamassa on niin Seuran jäseniä kuin monia muitakin Pihlajamäen asukkaita ja bluesin ystäviä kauempaakin.

Yhdyskuntatyöntekijä koordinoi Pihlaja-foorumia, joka kokoaa kaksi kertaa vuodessa – keväällä ja syksyllä – Pihlajamäen ja Pihlajiston toimijoita yhteen. Keväällä 21.4. Pihlaja-foorumi järjestetään messutyyppisenä. Pihlajamäki-Seuran puolesta Pihlaja-foorumin yhteistyökumppanina on Turvallinen ja viihtyisä Pihlajamäki -ryhmän vetäjä Juha Valta.

Pihlajamäki-Seura järjestää syyskuun alussa Pihlajapäivän yhteistyössä Pihlajiston Asukasyhdistys PNV:n kanssa. Nämä kaksi kaupunginosayhdistystä koordinoivat tapahtumaa, mutta mukaan pyritään saamaan mahdollisimman kattavasti kaikki alueen toimijat. Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus ja Lähiöprojekti ovat tapahtuman yhteistyökumppaneita.

Alkuvuodesta 2008 Pihlajamäki-Seura järjestää Pihlajamäen hiidenkirnujen nimikilpailun yhteistyössä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen sekä kaupunginmuseon kanssa. Kirnujen nimiäiset pidetään kevät-kesällä. Kilpailun tiedotuksesta vastaa Pihlajamäen kotisivut www.pihlajamaki.info.

Keväällä Pihlajamäki-Seura järjestää yhdessä monien mukaan tulevien tahojen kanssa Helsingin kaupungin rakennusviraston koordinoimat siivoustalkoot.

Helsinki-päivänä 12.6. Seura järjestää luontoretken sekä Maasälvän leikkipuiston kanssa koko perheen tapahtuman.

Syksyllä 15.10. Pihlajamäki-Seura järjestää Pihlajamäen kirkon kanssa tapahtuman, jossa on mukana Pihlajamäen entinen kanttori Pentti Tynkkynen. Pihlajamäki-Seuran vastuuhenkilönä on Aune Greggas.

Seura järjestää Tervetuloa Pihlajamäkeen -tutustumiskierroksen, joka on tarkoitettu etenkin Pihlajamäkeen lähiaikoina muuttaneille.

Seura on mukana myös eri tahojen järjestämissä tapahtumissa esittelemässä toimintaansa, hankkimassa jäseniä sekä myymässä Pihlajamäki-tuotteita: keväällä Leijonien Pihlajamarkkinoilla, kesällä Pihlajamäki goes Bluesissa sekä loppuvuodesta Pihlajamäen ala-asteen Marrasjuhlassa ja alueen viranomaistahojen ja yhdistysten järjestämässä Puurojuhlassa.

Pihlajamäki-Seuran viestintäkanavat

Pihlajamäki-Seura jatkaa Pihlajamäen lähiölehden tekemistä yhteistyössä, joka alkoi vuonna 2007 Koillis-Helsingin Lähisanomien kanssa. Lehti on muuttunut Kaupunkilehti Vartin pohjoiseksi painokseksi. Seura tekee jutut ja lehti myy ilmoitukset. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa 56 500 kpl painoksena Vartti-lehden välissä. Lehden lopussa on Lähiöprojektin kustantamana kaksi sivua, joilla Lähiöprojekti, yhdyskuntatyöntekijä ja lähiöliikuttaja kertovat asioistaan.

Pihlajamäki-Seura jatkaa Pihlajamäen kotisivujen www.pihlajamaki.infon kehittämistä niin, että kotisivut ja lehti toimivat yhdessä Pihlajamäen toimijoiden ja asukkaiden vuorovaikutteisena tiedon välittäjänä.

Seuralla on Pihlajamäen ostoskeskuksella ilmoitustaulu, joka on myös alueen muiden toimijoiden käytössä.

Toimintaryhmät

Pihlajamäki-Seura antaa toimintaryhmien kautta mahdollisuuksia asukkaille toimia oman lähiönsä hyväksi. Uusia toimintaryhmiä luodaan sen mukaan kuin tarpeita ilmenee ja vastuunkantajia löytyy.

Yhdyskuntatyöntekijä Sini Heino-Mouhu toimii Musa-tiimin vetäjänä.

Juha Valta vetää Turvallinen ja viihtyisä Pihlajamäki -ryhmää, joka koordinoi vuosittain järjestettävän kyselyn ja edesauttaa ryhmän teemaan liittyvien asioiden toteutumista.

Sampsa Lommi vetää Luontoryhmää, joka järjestää 12.6. luontoretken ja muuta luontoon liittyvää toimintaa.

Vesa Koskela toimii Pihlajamäen lähiölehden päätoimittajana ja Päivi Seikkula toimitussihteerinä.

Päivi Seikkula toimii www.pihlajamaki.infon päätoimittajana.

Pihlajamäki-Seuran johtokunta ja työryhmät -verkosto pitää keskenään yhteyttä eri tavoin, jotta tiedonkulku ja vastuunjako toimisi.

Pihlajamäki 50 vuotta juhlatoimikunnan perustaminen

Pihlajamäki-Seura perustaa juhlatoimikunnan, joka koordinoi hankkeita, jotka pyritään toteuttamaan ennen vuotta 2012, jolloin Pihlajamäki täyttää 50 vuotta. Tällaisia hankkeita ovat ainakin uuden Pihlajamäki-kirjan tekeminen sekä HELKA:n jäsenyyden mahdollistama Kotikaupunki-polku, jonka hakemus laitetaan sisään.

Muu toiminta

Vuonna 2008 Pihlajamäki-Seura jatkaa jäsenrekisterinsä päivittämistä, tehostaa jäsenhankintaa sekä yhteydenpitoa jäseniin. Sampsa Lommi hoitaa jäsenrekisteriä.

Sääntömuutos tehdään valmiiksi, jonka jälkeen pidetään ylimääräinen yhdistyksen kokous kevät-kesällä.

Toteutetaan Pihlajamäki-Seuran graafisen ilmeen uudistaminen ja yhtenäistäminen, jossa lähtökohtana on Pihlajamäen lähiölehteen ja www.pihlajamaki.infoon luotu graafinen ilme, mutta Pihlajamäki-viirin sekä Pihjamäki-lipun elementitkin pyritään huomioimaan.

Pihlajamäki-Seuran toiminnasta luodaan Toimintakäsikirja, jossa kuvataan Seuran eri toiminnot ja niihin liittyvät prosessit vastuunjakoineen ja yhteistyökuvioineen.

Jäsenmaksutulojensa lisäksi Pihlajamäki-Seura myy toimintansa tukemiseksi Pihlajamäki-tuotteita, kuten paitoja, kirjoja ja kortteja.

Kannatamme alueen koulujen toimintaa antamalla varoja stipendeihin.

Seura pyrkii edesauttamaan kaikkea alueella lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä.

Pihlajamäki-Seuralla on sopimus Helsingin kaupungin kanssa Rapakivenkujan palstaviljelyalueesta.

Jäsenyydet

Pihlajamäki-Seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:n ja sen myötä Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen.

Yhteistyön lisääminen jäsenyhdistysten kesken on HELKA:n yksi painopistealue vuonna 2008.

Vesa Koskela toimii toista vuotta HELKA:n hallituksen varajäsenenä koillisten kaupunginosien edustajana.

HELKA:n jäsenyyden kautta Pihlajamäki-Seuran käytössä on www.pihlajamaki.infon verkkoympäristö sekä Pihlajamäen turvallisuuskysely. Kotiseutujulkaisujen rahoitusta voi hakea mm. Kotiseutuliitolta.

HELKA ja Kotiseutuliitto järjestävät yhdistys- ja kotiseututoimintaan liittyvää koulutusta, johon Pihlajamäki-Seuran johtokunnan jäsenten ja muidenkin vastuunkantajien toivotaan osallistuvan.