Hallituksen ehdotus Pihlajamäki-seuran vuoden 2010 toimintakertomukseksi

221

Pihlajamäki-seura toimi vuonna 2010 sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä seuraten alueen kehitystä ja edistäen asukkaiden viihtyvyyttä mm. yhteisin tapahtumin.

Hallitus ja verkosto

Hallituksen puheenjohtajana toimi Vesa Koskela, varapuheenjohtajana Petri Aarnio, rahastonhoitajana Ritva Malmström ja sihteerinä Aune Greggas. Lisäksi hallituksen jäseninä toimivat Miina Kajos, Mervi Kuhta, Päivi Seikkula, Pirjo Seppä, Tuomas Työrinoja (osan vuotta), Pirjo Veijalainen ja Björn Wiemers. Varajäseninä olivat Taina Tusa sekä Pekka Ollila (osan vuotta).

Hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana viisi kertaa sekä piti tiiviisti yhteyttä sähköpostilla.

Läheisessä yhteistyössä hallituksen kanssa toimi verkosto, johon kuului mm. seuran jäsenrekisterin hoitaja Sampsa Lommi, Pihlajamäen lähiölehden toimitus sekä aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhu.

Kevätkokous pidettiin 22.3.2010 Pihlajamäen terveysasemalla. Kokouksessa oli mukana myös toimittaja Kristiina Markkanen, joka kertoi kirja- ja näyttelyhankkeestaan yhteistyössä valokuvaajan sekä Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Seura on pyrkinyt vuoden aikana edistämään hanketta ja sopimaan, että hanke nivotaan yhteen Pihlajamäen 50-vuotisjuhlavuoteen.

Syyskokous pidettiin 25.11.2010 Pihlajamäen lähiöasemalla.

Vuoden 2010 aikana seuraan liittyi 9 uutta jäsentä. Vuoden päättyessä seurassa oli yhteensä 75 jäsentä.

Henkilöjäsenmaksu oli 10 euroa ja yhteisöjäsenmaksu 20 euroa.

Seuran tilintarkastajina toimivat Päivi Alatalo ja Heikki Rinne.

Kumppanuus ja jäsenyydet

Pihlajamäki-seuralla oli kumppanuussopimus Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Kalliolan
Kannatusyhdistys ry:n kanssa. Kumppanuudessa seuran vahvana alueena oli viestintä. Siihen sisältyivät Pihlajamäen kotisivut internetissä ja Pihlajamäen lähiölehden toimittaminen.

Pihlajamäki-seura oli Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:n ja Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen. Seuran puheenjohtaja Vesa Koskela toimi toista ja samalla viimeistä vuotta varsinaisena jäsenenä Koillisten kaupunginosayhdistysten edustajana Helkan hallituksessa.

Lausunnot ja asioiden seuraamiset

Pihlajamäki-seura teki kirjalliset lausunnot vuoden aikana seuraavista asioista:

Seura otti kantaa Pihlajamäen ostoskeskuksella toimivan Fysioterapia Meripihkan toiminnan jatkamisen puolesta.

Seura vastusti suunnitelmaa, että HL Group Oy siirtäisi vaarallisten palavien nesteiden varaston Pihlajamäkeen Hiekkakiventielle lähelle asutusta ja vilkkaita liikenneväyliä. Lausunto tehtiin yhdessä Malmi-Seuran, Savela-Seuran ja Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistyksen kanssa.

Seura kannatti Viikinrannan ehostamista, mutta vastusti, että nykyinen Viikintien eteläpuolella oleva pienteollisuusalue muutettaisiin asutuskäyttöön, koska se on liian lähellä Viikki-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualuetta.

Seura seurasi Pihlajamäen ostoskeskuksen kaavoitusta koskevaa suunnittelua, mutta ei voinut ottaa niihin kantaa, koska Kaupunkisuunnitteluvirasto ei vielä vuonna 2010 julkistanut ostoskeskusta koskevia kaavoitussuunnitelmiaan.

Myös Pihlajamäen suojelun tilannetta seurattiin ja 1960-luvulla rakennetun Pihlajamäen suojelu saikin vihdoin lainvoiman.

Pihlajamäki-seura otti kantaa postipalvelujen palaamiseksi Pihlajamäkeen. Ostoskeskuksessa toimivaan R-kioskiin tulikin vuonna 2010 postipakettien noutopiste. Rapakiventielle saatiin nopeusnäyttö.

Tapahtumat

Äitienpäivän aattona 8.5. Pihlajamäki-seura koordinoi Tanja Railon johdolla pihlajamäkeläiset siivoustalkoisiin.

Alueen suurimpana massatapahtumana nähtiin edellisvuosien tapaan Pihlajamäki goes Blues, jota aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhu koordinoi Pihlajamäki-seuran musatiimin vetäjänä. Tapahtuma järjestettiin kesäkuun alussa 5.6. Kiillepuistossa. Esiintyjinä olivat Johny Blues Bonanza, Tim Lothar, Maria Hänninen, Maya Paakkari & All Stars Band, Remu & Hurriganes, Jo’s Buddy & Down Home King III.

Festaria rahoittivat lähiöprojekti, sosiaalivirasto, kulttuuriasiainkeskus ja Klaari Helsinki. Yhteistyötä tehtiin lukuisten paikallistenyritysten kanssa. Tapahtuma oli osa Helsinki-viikkoa. Bluesit keräsivät arviolta noin 3000 kuulijaa.

Seura järjesti Helsinki-päivänä 12.6. luontoretken Longinojalle SKESin (Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura) kanssa. Oppaana oli Juha Salonen. Koko perheen kylätapahtuma järjestettiin yhdessä Leikkipuisto Maasälvän kanssa.

Pihlajapäivä järjestettiin syyskuun alussa 12.9. yhdessä Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistyksen kanssa Pihlajiston ala-asteella. Yhteistyökumppaneina tapahtumassa olivat Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus, Lähiöprojekti, Liikuntavirasto, Malmin seurakunta ja Nuorisoasiainkeskus. Tapahtumassa esiintyivät Stadin Juhlaorkesteri, Pellekaija Pum sekä St. Rasta. Ennen Pihlajapäivää tapahtuma-alueella oli seurakunnan järjestämä juhlamessu. Mukana tapahtumassa oli kymmenkunta paikallista yhdistystä ja se keräsi arviolta 1000 kävijää.

Helsingin kaupunki järjesti Pihlajamäen ala-asteen koululla 30.11. neljän eri kaupunginosan, Pihlajamäen, Savelan, Pihlajiston ja Viikinmäen, yhteisen ylipormestarin illan, jossa ylipormestari Jussi Pajusen lisäksi oli mukana myös nelisenkymmentä kaupungin virkamiestä. Alueen kaupunginosayhdistykset ja myös yksityiset henkilöt saivat tehdä aluetta koskevia kysymyksiä. Pihlajamäki-seuran kysymykset koskivat koko ajan lisääntyvää liikennettä ja sen vähentämistä sekä Hiekkakiventielle mahdollisesti muuttavaa maalivarastoa.

Pihlajamäen terveysasema pyysi Pihlajamäki-seuran sihteeri Aune Greggasta esittelemään Pihlajamäkeä (kotikaupunkipolun ensi versio kuvasarjana) aseman henkilökunnalle. 10.12. järjestetyn tilaisuuden yhtydessä tehtiin myös lyhyt kotikaupunkipolkukävely hiidenkirnuille ja Sorsalammelle.

Pihlajamäki-seura osallistui lisäksi toukokuussa 22.5. ostoskeskuksella Lions Club Helsinki/Pihlajamäen Pihlajamarkkinoihin, elokuussa 27.8. pidettyyn Pihlajamäen Taiteiden yöhön, marraskuussa 20.11. Pihlajamäen ala-asteen Marrasjuhlaan sekä joulukuussa 13.12. Nuorisotalolla järjestettyyn puurojuhlaan. joissa seura esitteli toimintaansa ja myi tuotteitaan.

Tiedottaminen

Seuralla on ilmoitustaulu ostoskeskuksella.

Seura jatkoi www.pihlajamaki.info –verkkosivujen julkaisemista. Vuonna 2010 sivulla käytiin 33 819 kertaa (vuonna 2009 30 224 kertaa ja vuonna 2008 31 120 kertaa).

Pihlajamäki-seuran toimittama Pihlajamäen lähiölehti ilmestyi vuoden 2010 aikana kolme kertaa Vartti Pohjois-Helsingin välissä. Lehden lopussa ilmestyivät sosiaaliviraston rahoittamat Lähiöaseman tiedotussivut.

Pihlajamäki-seuran mielipiteitä on raportoitu myös muissa lehdissä, mm. Fysioterapia Meripihkan tulevaisuudesta Ala-Malmin koulun auditoriossa 16.3.2010 pidetyn terveysviraston järjestämän yleisötilaisuuden yhteydessä.

Pihlajamäen kotikaupunkipolku

Pihlajamäki-seura sai 18.5. Fiskarsissa järjestetyssä tilaisuudessa Uudenmaan kulttuurirahastolta apurahan kotikaupunkipolun tekemistä varten. Myös Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry on saanut kotikaupunkipolkuverkoston kehittämistä varten apurahan Suomen kulttuurirahastolta. Lisäksi Pihlajamäen kotikaupunkipolkua varten rahaa on saatu Helsingin kaupugin lähiöprojektilta.

Kotikaupunkipolun mahdollisiin kohteisiin tutustuttiin 20.9. tehdyn kävelylenkin yhteydessä. Hankketta suunnittelevan työryhmän vetäjänä on sihteeri Aune Greggas, ja ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa sekä pitänyt yhteyttä sähköpostitse. Hankkeen toteutumisesta vastaa Pauli Saloranta yhteistyössä ryhmän kanssa. Hanke alkoi ja eteni vuoden 2010 aikana, mutta sen loppuun saattaminen jäi vuodelle 2011.

Muu toiminta

Vuoden 2010 aikana sovittiin, että Lähiöaseman aluetyöntekijä Sini Heino Mouhu toimii Pihlajamäen 50-vuotisjuhlavuoden 2012 koordinaattorina, mutta kumppanuussopimuksen mukaisesti Pihlajamäki-seura toimii juhlavuoden suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyössä hänen kanssaan.

Juhlavuoden suunnittelu pääsi vuonna 2010 hyvään alkuun, mutta suunnitelmien tarkentuminen ja lopullisten päätöksien tekeminen jäivät vuoteen 2011. Tavoitteena on saada kaikki Pihlajamäessa toimivat tahot omalla panoksellaan mukaan juhlavuoden järjestämiseen.

Aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhu on vetänyt Lähiöaseman tiloissa myös Pihlajamäen kehittämismaratonia. Siihen ovat osallistuneet myös useat Pihlajamäki-seuran hallituksen jäsenet.

Pihlajamäki-seura antoi alueen neljälle koululle rahaa stipendejä varten.