Helsingin päättäjät puolustavat lähiterveyspalveluja

516
Päättäjät paneelissa
”KYLLÄ”, vastasivat Seida Sohrabi (Kok.), Johanna Nuorteva (Vihr.), Samuel Adouchief (Vas.) ja Ville Jalovaara (SDP) kysymykseen: ”Pidättekö tarpeellisena sitä, että ennen kuin edetään Oulunkylän terveys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelussa on syytä kartoittaa Pihlajamäen, Maunulan, Oulunkylän ja Paloheinän terveysasemien alueiden palvelutarpeet ja erityispiirteet ennen kuin tehdään asemakaavaa, investointeja ja hankesuunnitelmaa koskevia ratkaisuja? (Kuva Ira Hyyrynen)

Pihlajamäen kirkolla 27.10. pidetyssä asukastilaisuudessa keskusteltiin Pihlajamäen terveysaseman tulevaisuudesta. Terveysaseman säilyminen Pihlajamäessä sai niin asukkaiden kuin paikalle kutsuttujen päättäjien vahvan kannatuksen.

”Päätöstä Pihlajamäen terveysaseman lopettamisesta ei ole tehty. Päätöstä Oulunkylän terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisesta ei ole tehty. Päätöstä pihlajamäkeläisten terveyspalvelujen siirrosta Oulunkylään ei ole tehty”, pohjusti keskustelua tapahtuman juontaja Milja Parviainen Pihlajamäki-seurasta.

Asukasilta järjestettiin, koska Helsingin kaupunki suunnittelee lopettavansa Pihlajamäen, Maunulan ja Paloheinän terveysasemat, neuvolat ja hammashoitolat. Palvelut aiotaan keskittää Oulunkylään perustettavaan terveys- ja hyvinvointikeskukseen sekä perhekeskukseen.

Aloituspuheenvuoroissa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pihlajamäen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Katri Tarkiainen ja vanhusneuvoston jäsen Olli Salin kertoivat lähipalveluiden merkityksestä etenkin lapsiperheille ja ikäihmisille. Tarkiainen korosti tutun ja turvallisen ympäristön merkitystä lapselle sekä kuvaili joukkoliikenteellä liikkumisen ongelmia lastenvaunujen kanssa: bussiin ei aina mahdu ja matkustusaika pienen lapsen kanssa voi venyä hyvin pitkäksi. Salin kertoi Kalasataman suuren palvelukeskuksen toiminnassa ja saavutettavuudessa ilmenneistä puutteista ja ongelmista.

Asukasiltaan oli kutsuttu edustaja kaikista kaupunginhallituksen poliittisista ryhmistä. Mukaan keskustelemaan ehtivät Seida Sohrabi (Kok., kaupunginvaltuuston varajäsen), Johanna Nuorteva (Vihr., kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen), Samuel Adouchief (Vas., sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen) ja Ville Jalovaara (SDP, kaupunginvaltuuston jäsen, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja).

Väestöennusteiden mukaan Pihlajamäen, Maunulan, Oulunkylän ja Paloheinän terveysasemien alueen asukasmäärä kasvaa nykyisestä noin 90 000:sta noin 130 000:een, kun nykyiset kaava- ja rakentamissuunnitelmat toteutuvat. Alueella lisääntyy lapsiperheiden ja vanhusten määrä. Heille lähipalvelut ovat erityisen tärkeitä. Paneeliin osallistuneiden päättäjien mielestä alueen asukasmäärää ja väestörakennetta ei ole otettu riittävästi huomioon, kun esitetään kaikkien terveysasema-, neuvola- ja hammashoitopalvelujen keskittämistä Oulunkylän keskukseen.  

Päättäjien mukaan ei ole olemassa laskelmia, jotka osoittaisivat terveyspalveluiden keskittämisen isoihin keskuksiin olevan taloudellisesti edullisempaa kuin nykyisten terveysasemien toiminnan jatkamisen. Yleisöstä muistutettiin, että terveysasemalle suunnataan yleensä sairaana tai huonokuntoisena, jolloin pitkä tai hankala matka on riski sinällään. Pihlajamäestä ei pääse Oulunkylään joukkoliikenteellä ilman vaihtoa eli terveysasemalle ei pääse tavoitteeksi asetetussa 30 minuutissa. Myös matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja olisi tärkeää saada läheltä, yleisöstä korostettiin.

Kun päättäjät olivat asukkaiden kanssa samaa mieltä lähiterveysasemien säilyttämisen tärkeydestä, heräsi kysymys, miksi keskittäminen etenee kuin juna. Päättäjät toivat esille sen, että sekä valtuustoon että lautakuntaan tulee virkakunnalta valmiit esitykset, joita on vaikea muuttaa. Yleisöstä todettiinkin, että nyt täytyy hyvien puheiden siirtyä myös tekoihin ja äänestysnapin painamisiin puheiden mukaisesti.

Pihlajamäen asukasillan järjesti Pihlajamäki-seuran, Maunula-seuran, Oulunkylä-seuran, Pakila-seuran, Paloheinä-Torpparinmäen kaupunginosayhdistyksen ja Pirkkolan omakotiyhdistyksen työryhmä. Vastaava tilaisuus pohjoisen terveysasemista järjestetään Maunula-talolla torstaina 3.11. kello 18.

Vastaa kyselyyn sosiaali- ja terveyspalveluista

Haluatko sinä asioida lähiterveysasemalla vai pidemmän matkan päässä isommassa toimipisteessä? Kerro näkemyksesi itsellesi tärkeistä palveluista 15.11. mennessä: https://www.hel.fi/fi/uutiset/sotekysely

Keskustelu terveysaseman tulevaisuudesta jatkuu

Helsingin kaupunki järjestää Pormestarin asukasillan torstaina 1.12.2022 Pihlajamäen, Pihlajiston ja Viikinmäen asukkaille Helsingin Uuden yhteiskoulun salissa (Lucina Hagmanin kuja 4) kello 19–20.30 (Pop-up -tori kello 17.30–19). Tule kysymään kaupungin asiantuntijoilta mieltäsi askarruttavista asuinalueesi asioista! Kutsu asukasiltaan tulee postitse alueen asukkaille.