Japanilaiset tutustuivat Pihlajamäkeen

294
japanilaiset_tutustumassa_pihlajamakeen_talvi_2011.jpg
japanilaiset_tutustumassa_pihlajamakeen_talvi_2011.jpg

Neljä asiantuntijaa japanilaisesta valtion virastosta kävi maaliskuun lopulla perehtymässä Helsingin tapaan kunnostaa, elävöittää ja rakentaa esikaupunkeja. Heitä kiinnosti erityisesti Pihlajamäki.

Japanissa runsaan 20 vuoden ikäisten kerrostalojen korjaaminen on ollut harvinaisempaa kuin Helsingissä. Urban Renaissance -virasto on purkanut noin 160 000 asuntoa, joiden tilalle on rakennettu uusia. Yhtenä syynä purkamiseen ovat toistuvien maanjäristysten vuoksi alati tiukkenevat rakentamismääräykset. Vanhojen rakennusten korjaaminen on maassa kuitenkin yleistynyt. Sen vuoksi Helsingin tapa purkamisen sijasta korjata vanhoja asuntoja kiinnosti vieraita.

Keiji Bando (vas), Akinori Ogata, Keisuke Yamada sekä Hiroko Kawamura-Palmunen kuuntelevat Päivi Hellmania Pihlajamäessä. Erkki Holappa oikealla. Kuva: Tiina Nuto

Lähiöprojektin tiedottaja Tiina Nuto talous- ja suunnittekukeskuksesta esitteli vieraille projektin toimintaa ja tavoitteita. Sosiaaliviraston yhdyskuntatyöntekijä Sini Heino-Mouhu esitteli Pihlajamäen lähiöasemaa ja asukasyhteistyötä. Lähiöarkkitehti Päivi Hellman rakennusvalvintavirastosta kertoi puolestaan alueen korjaamisesta ja arkkitehtuurista. Lisäksi talous- ja suunnittelukeskuksen hissiasiamies Erkki Holappa kertoi hissien rakentamisesta hissittömiin kerrostaloihin.

Vieraat edustivat Japanin valtion asunto-organisaatiota, joka omistaa koko maassa 760 000 vuokra-asuntoa. Sen lisäksi Urban Renaissance (Kaupunkikehitys) -virasto elävöittää olemassaolevia esikaupunkeja, rakentaa uusia asuinalueita, tukee asumisen laadun parantamista ja vahvistaa katastrofivalmiutta ja jälleenrakennusta. UR-viraston omistaja on valtio yhdessä yksityisten yritysten kanssa.