Kaupunginosasivujen käyttäjäkyselyn tulokset

296

Lokakuussa 2007 järjestettyyn kaupunginosan kotisivujen käyttäjäkyselyyn tuli 227 ja ylläpitäjäkyselyyn 37 vastausta. Vastauksia tuli 36 kaupunginosasta, myös Pihlajamäestä. Tulokset viittaavat Pihlajamäen vanhojen kotisivujen käyttöön.

Kysely suunnattiin sivustoille, jotka sijaitsevat Helka ry:n palvelimella. Käyttäjä- ja ylläpitäjäkyselyistä on valmistettu pdf-muotoiset tiivistelmät, joihin voi tutustua oheisista linkeistä:

Käyttäjäkysely:
http://opus.tkk.fi/kotisivukysely/kayttajakysely.pdf

Ylläpitäjäkysely:
http://opus.tkk.fi/kotisivukysely/yllapitajakysely.pdf

Kyselyt olivat osa Teknillisen korkeakoulun OPUS-hanketta, jossa tutkitaan mm. internet-pohjaisten vuorovaikutusvälineiden roolia kaupunkisuunnitteluprosesseissa ja asukkaiden osallistumisessa. Kyselyn tuloksia hyödynnynnetään myös Helka ry:n kotisivutoiminnassa ja koulutuksessa, sekä palautetietona kaupunginosasivujen ylläpitäjille.