Koululaisten varaslähtö Pihlajapäivään

394

Pilhlajamäen ja Pihlajiston koulujen 5–7 luokkalaiset ottavat varaslähdön Pihlajapäivään kiertämällä historia- ja luontorasteja lauantaina 15.9.

Kotiseuturetki on osa normaalia kouluopetusta. Kotiseuturetken kohteita ovat mm. alueen rauhoitetut luonnonmuistomerkit kuten hiidenkirnut, jotka arkkitehti Sulo Savolainen löysi 1990-luvun alussa. Reitillä on tuntemattomampiakin luontokohteita kuten jalopuumetsikkö Pihlajiston ala-asteen ja Lahdenväylän välissä.

Rasteilla perehdytään myös Suomen historiaan mm. tutustumalla Aarnikanmäen linnoituksiin ja tsaarinaikaisiin selvittämättömiin betonipilaireihin. Ajatus kouluopetuksen ja Pihlajapäivän yhdistämisestä virisi viime talvena. Idea koululaisten kotiseuturetkestä pääsi nopeasti vauhtiin, sillä Pihlajamäki-Seuran kotiseutuaktiivi Aune Greggas oli jo aiemmin laatinut Pihlajamäessä ja Pihlajistossa kulkevan luontoreitin. Aikataulusyistä tätä reittiä jouduttiin kuitenkin hieman typistämään.

Kesän aikana reittiä tutkittiin ja kartoitettiin koululaisia varten: etsittiin sopivinta kulkureittiä, mietittiin parhaita rasteja, keksittiin kiehtovia tehtäviä ja mitattiin reittiin vaadittavaa aikaa. Puuhaan osallistuivat mm. Maasälvän leikkipuiston ohjaaja Seija Pihl, Pihlajamäen aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhu, hyönteistutkija Juho Paukkunen Pihlajistosta sekä Pihlajamäki-Seuran luontoryhmän jäseniä.

Oppilaat saavat tarvittavan tiedon kotiseuturetkestä suoraan kouluiltaan.

Teksti: Päivi Seikkula

Tämä artikkeli on julkaistu Pihlajamäen lähiölehdessä 2/2007