Kutsu Pihlajamäki-seuran syyskokoukseen 25.11.2010

422

Seuran sääntöjen mukainen syyskokous pidetään torstaina 25.11.2010 klo 18.00 alkaen Lähiöasemalla (Liusketie 3, 00710 Helsinki). Lämpimästi tervetuloa! Tarkempi esityslista sekä hallituksen ehdotus vuoden 2011 toimintasuunnitelmaksi löytyy alta.

Pihlajamäki-seura ry:n syyskokous

Aika: to 25.11.2010 klo 18.00 alkaen
Paikka: Pihlajamäen lähiöasema, Liusketie 3

Syyskokouksen esityslista

1. Seuran puheenjohtaja avaa kokouksen

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Hyväksytään vuoden 2011 toimintasuunnitelma

6. Hyväksytään vuoden 2011 talousarvio

7. Hyväksytään vuoden 2011 jäsenmaksut

8. Valitaan seuran puheenjohtaja vuodelle 2011

9. Valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen kolme varsinaista jäsentä kolmeksi vuodeksi (2011-2013) sekä kolme varajäsentä vuodeksi 2011

10. Valitaan kesken toimikauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle uusi jäsen

11. Valitaan kaksi tilintarkistajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet

12. Päätetään seuraavan kokouksen kokoonkutsutapa

13. Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen

 


Hallituksen ehdotus vuoden 2011 toimintasuunnitelmaksi

Pihlajamäki-seura toimii sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä. Seura pyrkii edistämään alueella asuvien hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Seuran toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön.

Vuoden teema

Vuoden 2011 teemana on jäsenhankinta, jotta nykyisen laajuinen toiminta ja sen rahoittaminen olisi mahdollista. Samalla pyritään saamaan lisää vastuunkantajia.

Yhteistyö

Pihlajamäki-seura tekee ja tukee paikallista yhteistyötä.

Pihlajamäki-seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:n ja sen myötä Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen. Seura tekee aloitteita ja lausuntoja mm. kaupunkisuunnitteluun liittyvistä asioista.

Seura jatkaa kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n kanssa tarkoituksena löytää ja toteuttaa yhteiset ja kaikkia koskevat konkreettiset tavoitteet Pihlajamäessä. Seuran painopiste kumppanuudessa on viestintä. Seura on mukana myös aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhun vetämässä Pihlajamäen kehittämismaratoni -prosessissa.

Seura kehittää yhteistyötä myös muiden alueen toimijoiden sekä Helsingin kaupungin Lähiöprojektin kanssa. Yhteistyötä tehdään myös lähikaupunginosien asukasyhdistysten kanssa niissä asioissa, joiden vaikutusalueet ovat Pihlajamäkeä laajempia.

Tapahtumia

Äitienpäivän aattona lauantaina 7.5. järjestetään koko Pihlajamäen yhteiset siivoustalkoot.

Lauantaina 4.6. Pihlajamäki-seuran musatiimi järjestää Pihlajamäen aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhun johdolla Kiillepuistossa Pihlajamäki goes Blues -festarin.

Seura jatkaa Pihlajamäen kotikaupunkipolun laadintaa yhteistyössä Pauli Salorannan (Helka) kanssa. Helsinki-päivänä sunnuntaina 12.6. pidetään Pihlajamäen kotikaupunkipolun avajaiskävely. Samana päivänä seura järjestää koko perheen tapahtuman myös Maasälvän leikkipuiston kanssa.

Seura osallistuu Pihlajamäen taiteiden yön järjestämiseen elokuun lopulla.

Seura järjestää Pihlajapäivän sunnuntaina 11.9. yhteistyössä Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistyksen sekä myös muiden alueen toimijoiden kanssa.

Lisäksi seura osallistuu muihin paikallisiin tapahtumiin (kuten Lions Club Helsinki/Pihlajamäen Pihlajamarkkinat ostoskeskuksella toukokuussa, Pihlajamäen ala-asteen Marrasjuhla marraskuussa, Puurojuhla joulukuussa) esittelemällä toimintaansa.

Pihlajamäki täyttää 50 vuotta vuonna 2012. Pihlajamäki-seura valmistautuu juhlavuoteen yhteistyössä paikallisten ja muidenkin Pihlajamäen eteen työtä tekevien toimijoiden kanssa. Juhlavuoden koordinaattorina toimii aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhu.

Viestintä

Pihlajamäki-seura ylläpitää ja kehittää Pihlajamäen kotisivuja osoitteessa www.pihlajamaki.info.

Seura julkaisee Pihlajamäen lähiölehteä yhteistyössä Kaupunkilehti Vartin Pohjois-Helsingin painoksen sekä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa. Lehti ilmestyy 18.5., 7.9. ja 30.11.2011.

Seuran ilmoitustaulu Pihlajamäen ostoskeskuksella on osana aktiivista tiedottamista ja avoinna myös kaikille paikallisille ei-kaupallisille ilmoittajille.

Seura jatkaa Helsingin Uutisten nettisivuston kumppanina.

Seura pitää aktiivisesti yhteyttä alueella ilmestyvien paikallislehtien toimituksiin.

Toimintaryhmät

Pihlajamäki-seura tarjoaa toimintaryhmiensä kautta asukkaille mahdollisuuksia toimia oman asuinalueensa hyväksi.

Seurassa toimivat tällä hetkellä Pihlajamäen lähiölehden ja Pihlajamäen kotisivujen toimitukset, Pihlajamäki goes Bluesia järjestävä Musa-tiimi, Kotikaupunkipolku-ryhmä sekä lähiluontoon tutustuttava Luontoryhmä.

Seuran lähellä toimivat myös Helsingin kaupungin Rakennusviraston Hyvällä asialla -teeman alla työskentelevät puistokummit, jotka voivat halutessaan muodostua seuran toimintaryhmäksi.

Muu toiminta

Seura tiivistää yhteydenpitoa jäseniin lähettämällä tiedotteita ajankohtaisista asioista sähköpostitse. Jäsenhankintaa tehostetaan pitämällä asiaa esillä niin Pihlajamäen lähiölehdessä kuin www.pihlajamaki.info -sivuilla.

Seura kokoaa taloyhtiöitä yhteen käynnistämään Maunulan mallin mukaista ns. ARKO-selvitystyötä, mikäli Pihlajamäki-seuran korjausrakentamisyhteistyötä koskeva hakemus hyväksytään kaupungin päätöksentekoelimissä.

Seura kokoaa mahdollisimman kattavasti menneiden vuosien lausunnot, pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat sekä -kertomukset ja luovuttaa ne kaupunginarkistoon säilytettäväksi. Arkiston rinnalle seura kokoaa sähköisen arkiston, josta asiakirjat ovat helposti saatavilla.

Seura selvittää uusien 50-vuotisjuhlavuoden myyntituotteiden tuottamisen edellytykset ja etenee asiassa taloustilanteen niin salliessa.

Laaditaan Pihlajamäki-seuran toimintakäsikirja, jossa kuvataan mm. seuran organisaatio, keskeiset prosessit ja yhteistyökumppanit.