Kutsu Pihlajamäki-Seuran vuosikokoukseen

302
liity.jpg
liity.jpg

 Pihlajamäki-Seuran vuosikokous järjestetään Pihlajamäen nuorisotalolla (Moreenitie 2) torstaina 21.2.2008 kello 18 alkaen. Tervetuloa jäsenet sekä Pihlajamäen asukkaat!

Tutustu tässä esityslistaan, vuoden 2007 toimintakertomukseen sekä johtokunnan ehdotukseen vuoden 2008 toimintasuunnitelmaksi.

Pihlajamäki-Seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: 21.2.2008 kello 18–
Paikka: Pihlajamäen nuorisotalo, Moreenitie 2

Vuoden 2008 toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä toimintaryhmien esittelyä. Ennen ja jälkeen kokousta voi ostaa Pihlajamäki-tuotteita (paitoja, kirjoja ja kortteja) ja liittyä seuran jäseneksi. 

Tulosta vuosikokousaineistoa:
Kutsu ja esityslista (pdf)
Toimintakertomus 2007 (pdf)
Toimintasuunnitelma 2008 (pdf)

Vuosikokouksen esityslista

1. Seuran puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

6. Käsitellään Seuran tilit ja tilintarkastajien lausunnot sekä päätetään
tilipäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7. Esitetään toimintasuunnitelma ja päätetään sen hyväksymisestä.

8. Hyväksytään talousarvio sekä määrätään henkilö- ja
yhteisöjäsenmaksun suuruus.

9. Valitaan seuran puheenjohtaja sekä muut johtokunnan jäsenet ja
varajäsenet erovuoroisten tilalle.

10. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa.

11. Käsitellään muut johtokunnan tai Seuran jäsenten esille ottamat asiat.

12. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Johtokunta