Liikennesuunnittelija Pihlajamäen kimpussa

471

Liikennesuunnittelija Markus Ahtiainen miettii töikseen, miten kadut vedetään ja liikennevalot sijoitetaan. Pihlajamäen osalta suunnittelun alla ovat ostoskeskuksen ympäristön uudistukset. Insinööri Markus Ahtiainen toimii Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa liikennesuunnittelijana. Pihlajamäen kaltaisella niin sanotulla ylläpitoalueella tehtävänhaltijan työt liittyvät alueen asemakaavoitukseen ja katusuunnitteluun. Pihlajamäessä ajankohtaista on ostoskeskuksen uudistamiseen liittyvät kaduparannukset.

– Ostoskeskuksen pohjoispäähään on päätetty rakentaa eräänlainen torialue. Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta lisätään rakentamalla sen pohjoispäähän kiertoliittymä ja Meripihkatielle taksisyvennys, kertoo Ahtiainen.

– Kiinteistönhuolto ja joukkoliikenne ovat huomionarvoisia asioita, ja koska yrittäjät painottavat eri asioita kuin asukkaat, joudumme miettimään kaikille sopivia ratkaisuja.

Pihlajamäessä läpiajo on mittavaa, ja Rapakivenkadulla ajetaan nopeasti. Kadun suorat tuntuvat houkuttelevan kaahareita. Koulujen lähellä ei kuitenkaan ole hidasteita, joten pienet koululaiset ovat usein vaarassa tiellä liikkuessaan.

Ahtiainen kertoo, että bussireiteille ei yleensä rakenneta hidasteita ilman hyvin painavaa syytä.

– Harkinnassa on kyllä ollut jonkinlainen hidaste, sillä hyvin usein tällä tiellä ajonopeus ylittää suurimman sallitun. Kyseisellä tiellä on kuitenkin toimivat liikennevalot, jonka vuoksi tätä ei ole päätetty toteuttaa.

Meluongelma on yleinen Pihlajamäessäkin

Liikenteestä aiheutuu ongelmia häiritsevän melun muodossa. Helsingissä kaikkiaan noin 150 000 ihmistä asuu sallitut meluarvot ylittävällä alueella, joten kyseessä on laaja ongelma. Pihlajamäkeen Kehä 1 ja Lahdenväylä puskevat paljon melua.

Viime vuosina on alettu rakentaa meluesteitä, jotka katkaisevat ääniaaltojen suoraviivaisen liikkeen. Esteiden rakentaminen on kuitenkin kallista, eivätkä nekään täysin pidä kaikkea möykkää poissa.

– Melun häiritessä tulisi ottaa liikennesuunnittelijaan yhteyttä, jolloin arvioidaan meluesteen tarpeellisuus, Ahtiainen neuvoo. – Lienee kuitenkin selvää, ettei kaikkiin meluesteitä tarvitseviin paikkoihin sellaista voida saada.

Ahtiainen kertoo asukkaiden ottavan usein yhteyttä ja kysyvän neuvoa erilaisissa ongelmatilanteissa. Suuri osa yhteydenotoista koskee pysäköintiä, nopeusrajoituksia ja niihin liittyviä ongelmia. Julkinen liikenne on myös ollut aihe, joka askarruttaa ihmisiä. Palautetta tulee paljon, joten kaikkien toiveita ei voida toteuttaa.

– Harvoin voidaan ryhtyä heti suoriin toimenpiteisiin. Kun kyseessä oleva asia tulee ajankohtaiseksi, pyrimme huomiomaan yhteyttä ottaneiden toiveet. Ristiriitaisissa tilanteissa pyrimme saavuttamaan jonkinlaisen tasapainotilan, Ahtiainen sanoo.

Teksti ja kuva: Gioanna Iacono

Tämä artikkeli on ilmestynyt Pihlajamäen lähiölehdessä 4/2008