Lucina Hagmanin kuja kulkee Pihlajamäen kouluille

413

Kulku Pihlajamäen ala-asteelle sekä Helsingin uudelle yhteiskoululle on ollut sekava. Kesällä 2008 tilanteeseen saadaan oleellinen muutos, kun nykyisen tonteilla olevan kulkuyhteyden tilalle rakennetaan uusi katu, Lucina Hagmanin kuja. 

Katuna reitti siirtyy kaupungin ylläpitoon, jolloin se pidetään kunnossa myös talvisin. Kadulle tulee kolme töyssyä, joilla ajonopeudet pysyvät kurissa. Kadun rakentamisen yhteydessä ala-asteen vieressä oleva paikoitusalue uusitaan. Lucina Hagmanin kujan katusuunnittelma (pdf 870 kt)

Liikenteellinen ratkaisu

Lucina Hagmanin kuja on Pihlajamäenpuistoon päättyvä tonttikatu, johon koulujen ja pysäköintialueen liikenne tukeutuu. Lucina Hagmanin kuja liittyy itäosassa nykyiseen Rapakiventiehen. Lucina Hagmanin kuja toimii yhteytenä alueen länsipuolelle sijoittuvaan Pihlajamäenpuistoon ja sen toimintoihin.

Katualueen leveys vaihtelee 10,5-26,0 metriin. Ajoradan leveys on 6,0 metriä. Ajo-radan pohjoisreunaan rakennetaan 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Kadulle rakennetaan töyssyjä hidastamaan liikennettä.

Lucina Hagmanin kujan ja paikoitusalueen rakentamisella selkeytetään katualueen liikennettä. Nykyistä pysäköintialuetta laajennetaan. Huoltoajoyhteys ala-asteelle toimii paikoitusalueen liittymän kautta.

Huoltoliikenne urheilualueen kentälle tapahtuu uuden tonttiliittymän kautta.
Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelmaluonnoksen mukainen.