Muistutus yleisten töiden lautakunnalle Pihlajamäen katusuunnitelmin

434

Pihlajamäki-Seura on tutustunut nähtävillä olleisiin Pihlajamäen katusuunnitelmiin.

Pihlajamäki-Seura on tyytyväinen, että ostoskeskuksen ympäristön katuja ja ilmettä nyt kohennetaan. Pidämme katu- ja torisuunnitelmaa onnistuneena, mutta toivomme parannuksia mm. Meripihkatien ylittämiseen ja pyöräreittien turvallisuuteen.

Suunnitelmassa pyöräilijät ohjataan suoraan oleskeluun tarkoitetun torialueen läpi. Pidämme tärkeänä, että pyörätien merkintä ja reitti pohditaan niin, että syntyy mahdollisimman vähän risteys- ja törmäyspaikkoja. Polkupyörien kulkureitin torin läpi (tai reunoilla) tulisi olla selvästi merkitty, vaikka esteettiset syyt puoltaisivatkin vähäeleistä merkintää. Turvallisuuden ja selkeyden tulisi olla toteutuksen lähtökohtana.

Samoin toivomme, että Meripihkatien bussipysäkin ja pyörätien toteutuksessa bussista poistuvien matkustajien ja polkupyöräilijöiden törmäämisriskiä pienennetään merkitsemällä pyörätie huomiota herättävästi.

Meripihkatien ylittäminen ostoskeskuksen ja terveysaseman parkkipaikan välisellä suojatiellä on vilkkaan liikenteen takia nykyisellään liki mahdotonta, vaikka ylistypaikka on suorin ja suosituin reitti ostoskeskukselta Saton alueelle Meripihkapolun suuntaan. Pihlajamäki-Seura esittää, että jos tielle ei saada hidastetta, tähän ainakin tulisi keskikorokkeella varustettu suojatie.

Seura on tyytyväinen, että torialueelle on tulossa penkkejä. Toivomme, että toteutuksessa käytettäisiin sellaista penkkimallia, joka houkuttelee istumaaan ja levähtämään muttei makoilemaan saati nukkumaan.

Suunnitelmassa torilta puuttuvat roskikset. Pihlajamäki-Seura on sitä mieltä, että torilla täytyy olla useampia hyvin ylläpidettyjä roska-astioita. Toivomme myös, että torille sijoitetaan viihtyisyyttä lisäävää tunnelmavalaistusta.

Vesa Koskela, puheenjohtaja
Tuomas Työrinoja, sihteeri