Ostarin alueen katusuunnitelmat nyt nähtävillä

242

Pihlajamäen ostoskeskuksen ympäristön katualueita uudistetaan vuonna 2009. Samalla ostarin pohjoispäähään rakennetaan torialue. Katusuunnitelmat ovat nähtävillä 29.10.–11.11.2008, jolloin mahdolliset muistutuksetkin tulee tehdä.

Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta lisätään rakentamalla ostoskeskuksen pohjoispäähän kiertoliittymä ja Meripihkatielle taksisyvennys. Jyrkälle Meripihkapolulle tehdään portaat. Ostoskeskuksen ympäristön katusuunnitelmaan sisältyy myös tori.

Katusuunnitelmat pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 29.10.–11.11.2008 rakennusviraston asiakaspalvelussa, Pohjoinen Makasiinikatu 9, sekä tällä rakennusviraston verkkosivulla. Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti yleisten töiden lautakunnalle, osoitteella Rakennusvirasto, PL 1500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.