Ovatko Pihlajamäen puistot ja kadut kunnossa?

229

Ovatko puistot viihtyisiä, toimivatko katujärjestelyt? Mitä mieltä sinä olet Pihlajamäen ja koko Helsingin puistojen ja katujen kunnosta? Rakennusvirasto selvittää asukaskyselyllä, miten se voisi kohdentaa palvelujaan paremmin asukkaiden toiveita vastaaviksi.

 

Kyselyyn voi vastata heinäkuun puoliväliin saakka osoitteessa www.hkr.hel.fi. Palautetta toivotaan niin autoilijoilta kuin jalankulkijoilta, pyöräilijöiltä ja rullaluistelijoilta.

Kaupunkilaisten mielipidettä kysytään mm. oman asuinalueen katualueiden siisteydestä ja kunnosta sekä talvihoidosta asuinalueilla, vilkkaasti liikennöidyillä pääväylillä, jalkakäytävillä ja pyöräteillä.Asukkailta pyydetään arvioita mm. puistojen siisteydestä, istutusten hoidosta, penkkien ja leikkivälineiden kunnosta. Kysymyspatteristo kattaa myös ulkoilualueiden ja metsäluonnon hoidon. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä.

Vastaamalla voi voittaa fillarin

Yhteenveto kyselyn vastauksista menee tiedoksi päättäjille sekä alueiden hoidosta ja kunnosta vastaaville ja niistä tiedotetaan tulosten valmistuttua. Samalla arvotaan kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken ekologinen ja trendikäs Jopo-pyörä. Asukaskyselyyn osallistumalla on mahdollisuus vaikuttaa Helsingin katu- ja viheralueiden laatuun ja toimivuuteen.