Pihlajalaaksosta poistetaan lahoja kuusia

477

Pihlajamäen Pihlajalaakson alueen kuuset kairattiin tammikuussa, ja 52 puussa todettiin juurikäävän aiheuttamaa lahoa. Alueen ulkoilukäytön turvallisuuden takia puut joudutaan kaatamaan. Lisäksi kaadetaan 9 lehtipuuta. Kaadettavat puut on leimattu punaisella rastilla. Kartan kuviolle 75 (korpi) jätetään osa kaadettavista puista lahopuiksi. Poistettavien puiden tilalle istutetaan mäntyä ja koivua.

Yleisten töiden lautakunnan hyväksymän Pihlajamäki – Pihlajisto – Savelan aluesuunnitelman mukaisia luonnonhoitotoimenpiteitä on tehty vuosien 2014 – 2015 aikana. Helsingin kaupunki on sitoutunut noudattamaan toimenpiteissään luonnonhoidon linjauksen ja luonnon monimuotoisuus-ohjelman pääperiaatteita. Reittien varsilla ja pihojen läheisyydessä kiinnitetään erityistä huomiota asukkaiden ja ulkoilijoiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Pihlajalaakson puiden kaadosta tiedotetaan asukkaille ja muille alueen käyttäjille maastotauluin. Puiden kaatotyöt tehdään ennen lintujen pesintäkautta 1.4.–31.7.2016. Lisätiedot: Pihlajalaakson kuuset: kuvassa violetti rajaus kuvioilla 73, 73.1, 74, 75 ja 102.

http://www.hel.fi/static/hkr/viestinta/pihlajalaakso.jpg