Pihlajamäen metsien hoito alkaa helmikuussa

324

Pihlajamäen maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen esiin ottaminen on tärkeä tavoite kallioisilla alueilla, joilla myös arkkitehtonisesti arvokkaat valkoiset kerrostalot sijaitsevat. Aarnikanmäen linnoitusrakennelmat ovat kulttuurihistoriallinen kohde, jonka tilaa tullaan parantamaan poistamalla liikaa kasvanutta pihlajavesakkoa. 

Puustoa harventamalla saadaan kalliomäet rakennuksineen selkeästi esiin maisemassa. Työ alkaa helmikuun alussa, arvioi työnjohtaja Antti Kurkaa. Tarkemmin rakennusviraston tiedotteessa >

Tutustu työtä ohjaavaan aluesuunnitelmaan >