Pihlajamäen terveysaseman lopettamista ei tule edistää

501
Pihlajamäen terveysasema
Pihlajamäen terveysasema

Helsingin kaupunginvaltuusto kävi 16.11. lähetekeskustelun talousarviosta, jonka liitteenä olevassa investointisuunnitelmassa on muun muassa Oulunkylän suuri terveys- ja hyvinvointikeskus ja perhekeskus. Kuusi kaupunginosayhdistystä vetosivat kaupunginvaltuutettuihin ettei investointisuunnitelmassa sitouduta jättikeskuksen toteuttamiseen.

Arvoisat kaupunginvaltuutetut,

Maunulan, Oulunkylän, Pakilan, Paloheinä-Torpparinmäen, Pihlajamäen ja Pirkkolan kaupunginosayhdistykset ovat huolissaan suunnitelmista lopettaa alueen lähiterveysasemat ja neuvolat sekä keskittää palvelut Oulunkylään rakennettavaan suureen terveys- ja hyvinvointikeskukseen ja perhekeskukseen.

Olemme järjestäneet tapaamiset ja keskustelut sote-toimialan johtavien virkamiesten ja sote-lautakunnan kanssa sekä kolme asukastilaisuutta, joihin on kutsuttu myös kaupunginhallituksen poliittisten ryhmien edustajat.

Näissä keskusteluissa ovat sekä asukkaat että valtuutetut ja sote-lautakunnan jäsenet pitäneet tärkeänä sitä, että tehdään arviot palvelutarpeista ja palvelujen saavutettavuudesta sekä kuullaan asukkaita ennen kuin edetään Oulunkylän suuren keskuksen suunnittelussa ja ennen kuin tehdään asemakaavaa, investointeja ja hankesuunnitelmaa koskevia ratkaisuja. Myöskään sote-lautakunnan 2014 palveluverkkostrategian yhteydessä edellyttämiä arvioita Kalasataman keskuksen kokemuksista ja lähipalveluista ei ole tehty.

Edellä kerrotusta huolimatta ensi vuoden talousarvioesityksen liitteenä olevassa investointisuunnitelmassa (liite 11) on Oulunkylän perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen uudishanke, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2028 alkuun mennessä 21 000 huoneistoneliömetrin laajuisena vuokrahankkeena.

Sote-toimialan suunnitelmien mukaan Oulunkylään on tarkoitus keskittää kaikki Maunulan, Paloheinän, Pihlajamäen ja Oulunkylän terveysasemien, hammashoitoloiden, neuvoloiden, fysioterapian sekä Suursuon virastotalon lapsiperheiden palvelut ja Suursuon sairaalan toimintaterapia.

Kyse on maantieteellisesti poikkeuksellisen laajasta ja kaupunkirakenteeltaan hajanaisesta alueesta, jossa suurimmalle osalle asukkaista ei ole suoria joukkoliikenteen yhteyksiä Oulunkylään. Tämä vaikeuttaisi etenkin lapsiperheiden ja ikäihmisten asemaa.

Kaavaillun jättikeskuksen alue ulottuisi Latokartanosta ja Pihlajamäestä Maunulaan ja Torpparinmäkeen. Alueella on nykyisin noin 90 000 asukasta ja sinne on tulossa kaavahankkeiden ja väestöennusteiden mukaan lisää ainakin 40 000 asukasta, yhteensä ainakin 130 000 asukasta. Asukasmäärältään aluetta voi verrata Jyväskylään, jossa on 10 terveysasemaa, ja Kuopioon, jossa on 8 terveysasemaa.

Me allekirjoittaneet alueen kuuden kaupunginosayhdistyksen työryhmän jäsenet vetoamme kaupunginvaltuustoon, että investointisuunnitelmassa ei sitouduta Oulunkylän terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhekeskuksen toteuttamiseen. Kaupunginosayhdistyksemme esittävät, että tehdään Maunulan, Oulunkylän, Paloheinän ja Pihlajamäen terveysasemien alueiden tarpeista ja erityispiirteistä lähtevä lähipalveluihin perustuva kehittämishanke. Samalla kun säilytetään alueella lähiterveysasemat ja neuvolat, on syytä turvata niiden riittävät resurssit ja lisätä kotiin, kouluihin ja päiväkoteihin tarjottavia palveluja.

Helsingissä 15.11.2022

Veli-Pekka Kantanen, Paloheinä-Torpparinmäki kaupunginosayhdistys
Milja Parviainen, Pihlajamäki-seura
Raimo Rahkonen, Pakila-seura
Marja Salmela, Maunula-seura
Tarja Salo, Pirkkolan omakotiyhdistys
Tapio Solonen, Oulunkylä-seura
Yrjö Hakanen, Pirkkola

Keskusteluja terveysaseman tulevaisuudesta Pihlajamäessä NYT!

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari ja sote-lautakunnan puheenjohtaja Daniel Sazonov vierailee avoimessa keskustelutilaisuudessa Pihlajamäen asukastalolla (Liusketie 3 A) maanantaina 28.11. kello 11–14. Tervetuloa keskustelemaan!
Fb-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1321150285302424

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen isännöi Pormestarin asukasiltaa torstaina 1.12. Pihlajamäessä Helsingin Uudella yhteiskoululla (Lucina Hagmanin kuja 4) kello 19–20.30 (pop-up -tori kello 17.30–19). Tervetuloa keskustelemaan!
Fb-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/3331415313741278