Pihlajamäki-seura: Aarnikanmäen alue ja pohjoinen lehtometsä Pihlajamäessä on säilytettävä rakentamattomana

492
kaava alue

Helsingin 2050 yleiskaavan luonnoksessa esitetään, että Pihlajamäessä sijaitseva Aarnikanmäen alue lähiympäristöineen osoitetaan asuinrakentamsielle.

Pihlajamäki-seuran mielestä sekä Aarnikanmäki että sen pohjoispuolella oleva lehtometsä on säilytettävä rakentamattomina. Alue on sekä luonto- että historiallisilta arvoiltaan poikkeuksellisen arvokas. Lisäksi se on erittäin tärkeä paikallinen virkistys- ja viherreitti.
Lue Pihlajamäki-seuran koko lausunto >

Aarnikanmäen on säilyttävä viheralueena

Asuinrakentamiselle ehdotettu alue on Pihlajamäen pohjoisosassa ja sisältää yli 40 metriä merenpinnasta kohoavan kallioalueen ja Kehä I:een rajautuvan lehtometsän. 

Pihlajamäki-seuran mielestä aluetta ei saa rakentaa, sillä:

1. Kaavaluonnoksessa asuinrakentamiseen kaavailtu alue on pääosin asemakaavalla suojeltua rakennustaiteellisesti ja maisema-arvoiltaan arvokasta 1960-luvulla rakennettua Pihlajamäkeä.

2. Rakentamiselle kaavailtu alue Aarnikanmäen laelta Kehä I:n suuntaan on Pihlajamäen vuoden 2013 alue- ja luonnonhoitosuunnitelmassa määritelty arvometsäksi.

3. Lehtometsä on erittäin keskeinen virkistysalue ja suosittu viherreitti.

4. Aarnikanmäen luoteisrinteessä ovat Suomen vanhimmat hiidenkirnut, jotka on suojeltu luonnonmuistomerkkeinä vuonna 1995.

5. Aarnikanmäellä on suhteellisen hyvin säilynyt ja laaja kokonaisuus (kohde Pihlajamäki X:5) muinaismuistolain nojalla suojeltua ensimmäisen maailmansodan aikaista Helsingin maalinnoitusta.

6. Aarnikanmäellä on rikas flora ja fauna.

7. Kaavamuutosalueella on myös vilkkaasti käytössä oleva palstaviljelyalue.

Yleiskaavasta voi jättää mielipiteen helmikuun aikana: Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Yleiskaava, helsinki.kirjaamo@hel.fi . 

Lue Pihlajamäki-seuran koko lausunto >