Pihlajamäen lähiölehdessä julkaistiin 2.9. Aune Greggasin artikkeli ”Pihlajamäki 10 vuotta ilman omaa kirjastoa”. On ymmärrettävää, että kirjaston siirtyminen aiheutti aikanaan katkeruutta, joka ei ole vieläkään kokonaan poistunut. Viikin kirjaston sijoittamisella Tiedepuistoon pyrittiin ymmärtääkseni löytämään paikka, jossa kirjasto palvelisi sekä Pihlajamäen, Pihlajiston että Viikinkin asukkaita. Sijainnissa on ollut ongelmansa, joista suurin on ehkä ollut kirjaston vaikea löydettävyys. Hyvänä puolena asiakkaille ovat olleet uusien tilojen viihtyisyys, tietokoneiden ja aineiston suuri määrä ja laajat aukioloajat.

Vantaanjoen ylittävä Viikinmäen kevyen liikenteen silta avattiin lokakuun alussa. Silta yhdistää joen rantoja eri puolilla kulkevat ulkoilureitit noin 200 metriä Pikkukosken uimalan alapuolelta. Varsinainen kantava rakenne on terästä, kansirakenne liimapuuta ja kävelykansi on päällystetty 50 millin lankuilla. Suunnittelukilpailun tuloksena syntynyt silta on Pontek Oy:n suunnittelema. Siron rakenteensa vuoksi se sopii hyvin jokimaisemaan.

Pihlajamäki-seuran uudet toimivammat säännöt hyväksyttiin syksyllä 2009 Patentti- ja rekisterihallituksessa. Sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 16. marraskuuta.

Pihlajamäen keskustan liikenneuudistus on valmis. Siihen liittyen on kunnostettu myös tori istutusaltaineen ja Pihlajamäen pienoismallireliefi on siirretty omalta aukioltaan toria elävöittämään. Meripihkatieltä Graniittitien loppupäähän johtava uudistettu Meripihkapolku portaineen ja lepotasoineen on hyvä parannus erityisesti huonojalkaisille.

Tontti 38029/2 on pysäköintitontti, jota ei käytetä, koska viereisellä asuintontilla olevat autopaikat ovat riittävät. Tontilla on jonkin verran hyväkuntoista puustoa. Tontin eteläpuolista puistoaluetta ei ole rakennettu puistoksi eikä sillä ole kasvillisuutta. Tontit 38031/2 ja 38036/3 on asuinkäytössä. Tontin 38031/1 itäreunassa oleva erittäin jyrkkä kallioseinämä rajaa aluetta voimakkaasti.

Kirjastosta luopumista perusteltiin sillä, että kaupungin ei kannata ylläpitää kahta näin lähellä toisiaan olevaa kirjastoa. Kaupungin kannalta Pihlajamäen kirjaston lopettaminen oli kannattavaa ja Viikin kirjaston käyntitilastojen mukaan asiakasmäärä ja lainaukset lisääntyivät kirjaston siirtyessä Viikkiin. Myös muut lähialueen kirjastot (Malmi ja Pukinmäki) hyötyivät siitä, kun Pihlajamäen kirjaston käyttäjiä siirtyi niiden käyttäjiksi.

Malmin hautausmaan uudisrakennukset valmistuivat heinäkuussa kallion kupeeseen Lahden moottoritien läheisyyteen.

Pihlajamäessä on käynnissä ostoskeskuksen lähikatujen parantaminen. Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta lisätään mm. rakentamalla ostoskeskuksen pohjoispäähän kiertoliitttymä. Työmaakoppi ilmestyi alkukesästä sille kohdalle, jossa vielä keväällä Harriet Segersvärdin kauppareissulla oli epämääräinen kuoppa. Nyt kuoppa on täytetty ja koppi pystytetty.

Pihlajamäen uusimmaksi nähtävyydeksi jo tituleerattu nuorisopuisto otettiin käyttöön 1. kesäkuuta. Jo kymmenen vuotta alueella toiminut Savelan skeittipuisto laajentui ja sai nimekseen Freestylepark. Sen kylkeen nousi Suomen ensimmäinen ja maailmanlaajuisestikin harvinainen Tyttöjen puisto. Alueella sijaitsee myös kahvio, lainavarasto, ensiapupiste ja Areena, jossa voi harrastaa eri palloilulajeja.

Leikkipuisto Maasälvän henkilökunta ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, että toiminta päästiin remontin jälkeen aloittamaan omassa tutussa puistossa.