Posti ei anna toivoa postitoimipaikan suhteen

449

Pihlajiston asukasyhdistys PNV ja Pihlajamäki-Seura ovat saaneet vastauksen Postille lähettämäänsä kirjeeseen "Postin toimipaikkapalvelut Helsingin Pihlajamäessä". Kirjeen mukaan itsenäisen toimipaikan säilyminen ei näytä todennäköiseltä. 

Tällä hetkellä alueelta etsitään liikettä, joka olisi valmis hoitamaan alueen postipalvelut asiamiespostina. Asiamiesposti vaatisi vähintään 40 neliötä palvelutilaa. Pihlajamäen suurin kauppaliike S-market ei kiinnostuksesta huolimatta tule ottamaan sitä hoitaakseen.

Raimo Anttosen 3.4.2006 allekirjoittama Postin vastauskirje oli seuraavanlainen:

 

Pihlajiston asukasyhdistys PNV ry ja Pihlajamäki-Seura ry     

c/o puheenjohtaja Vesa Koskela
Johtokiventie 8 C 20
00710 HELSINKI

Viite: kirjeenne 7.3.2006

Postin toimipaikkapalvelut Helsingin Pihlajamäessä

Kiitän lähettämästänne kirjeestä koskien Postin toimipaikkapalveluita Helsingin Pihlajamäessä. Kuten kirjeenne omalta osaltaan kertoo, pidetään postipalveluiden saantia ja tarjontaa tärkeänä kaikkialla. Suomen Postin Oyj:n tavoitteena on kehittää toimintaa siten, että voimme varmistaa pitkäjänteisesti taloudelliset edellytykset hyvän palvelutason ylläpitämiseen.

Yhteistyökumppanien kanssa toteutettuja postitoimipaikkoja on maassamme ollut jo hyvin pitkään, tällä hetkellä valtaosa posteista on tällaisia. Yrittäjäyhteistyön avulla Posti kykenee jatkossakin säilyttämään maanlaajuisen noin 1 300 kiinteän palvelupisteen verkon.
Pihlajamäen postia koskevat päätökset ovat osa Postin toimipaikkaverkkoon kohdistuvaa suurempaa muutosta, jonka suuntalinjoista tiedotimme julkisuuteen keväällä 2004. Jokaista yksittäistä postia koskevat päätökset on tehty tutkimalla kunkin toimipaikan asiakasmääriä ja liikevaihtoa sekä mm. arvioimalla alueen kehitystä postiliikenteen näkökulmasta. Näin on toimittu myös Pihlajamäen kohdalla.

Vaikka Pihlajamäen posti siirtyykin jatkossa yrittäjän hoitamaksi, säilyvät Postin palvelut alueella ennallaan. Säännöllisesti tehtävissä tutkimuksissa asiakkaamme ovat kertoneet olevansa erittäin tyytyväisiä myös postiyrittäjien tarjoamaan palveluun ja keskeiseen sijaintiin. Asiakkaamme odottavat postilta myös entistä pidempiä aukioloaikoja, mikä on usein mahdollista vain yrittäjäyhteistyön kautta.
Toimipaikkapalveluiden laadun varmistamiseksi Posti on laatinut yrittäjäpostien toimintaan standardisoidut toimintamallit. Kaikki postiyrittäjät koulutetaan huolellisesti tehtäviinsä ja heillä on käytössään tarvittavat käsikirjat ja tukipalvelut. Postiyrittäjien valinnassa kriteereitä ovat pitkien aukioloaikojen lisäksi keskeinen sijainti ja tilojen sopivuus postitoiminnalle. Tärkeää on myös, että postiyrittäjä toimii jo valmiiksi palvelualalla ja on täten asiakaspalvelun ammattilainen. Myös alaa valvova viranomainen seuraa postipalvelujen tarjonnan laatutasoa kaikissa toimipaikkamalleissa.

Kuuntelemme mielellämme näkemyksiänne parhaan mahdollisen yrittäjän valitsemiseksi alueellenne. Pyydän teitä olemaan tässä asiassa yhteydessä alueenne uuden postiyrittäjän kartoituksesta vastaavaan aluemyyntipäällikkö Eija Toivoseen, puh. 020 451 6216.
Posti haluaa palvella asiakkaitaan mahdollisimman hyvin. Avoimella tiedottamisella suunnitelmista ja alueellisista muutoksista pyrimme pitämään myös jatkossa yllä rakentavaa vuoropuhelua keskeisten sidosryhmiemme kanssa.

Ystävällisin terveisin

Raimo Anttonen
johtaja, Toimipaikat