Kirjelmä Pihlajamäen postin puolesta

434

 

Posti aikoo lopettaa Pihlajamäen palvelupisteen. Pihlajiston ja Pihlajamäen asukasyhdistykset ovat yhdessä vedonneet Postin Pihlajamäessä säilymisen puolesta.

Ohessa Suomen Posti Oyj:n johtajalle Raimo Anttoselle 7.3.2006 lähetetty kirje.

Pihlajamäen posti palvelee kahden postinumeron 00710 ja 00790 asukkaita. Nämä asuvat Pihlajamäen, Pihlajiston, Viikin ja Viikinmäen alueilla. Asukasmäärä alueella lisääntyy koko ajan ja on jo lähes 20.000. Lisäksi erityisesti Viikin alueella on myös paljon erilaisia toimistoja.

Suomen Posti Oyj
Johtaja Raimo Anttonen
PL 3
00011 Posti

ESITYS POSTIN TOIMIPISTEEN SÄILYMISESTÄ PIHLAJAMÄESSÄ
00710 HELSINKI ALUEELLA 

    Pihlajiston ja Viikinmäen sekä Pihlajamäen asukasyhdistyksille (Pihlajiston asukasyhdistys PNV ry ja Pihlajamäki-Seura ry ) on asukkaiden taholta tullut kymmeniä pyyntöjä ottaa kantaa postin palvelujen säilymisen puolesta. 

    Säilyykö palvelujen taso, mikäli toimintaa hoitaa sivutoimisesti muun alan yrittäjä? Onko jatkuvuus turvattu: Jos nyt palvelut hoitaakseen ottava yrittäjä vaihtuu tai haluaa lopettaa, jatkaako toinen yrittäjä vai käykö niin, että postitoiminta loppuu? Riittävätkö yrittäjän tilat, asiantuntevuus ja muu kapasiteetti ylläpitämään nykyisen kaltaisia palveluita? 
     
    Postialueen 00710 väestömäärä on kasvava! Väkiluku lisääntyy paitsi uudisrakentamisen myötä, myös siksi, että nuoria lapsiperheitä muuttaa runsaasti vanhemman asuntotuotannon tilaviin, kohtuuhintaisiin asuntoihin. Lisäksi postimyynnin kautta ostaminen ja "nettikauppa" lisääntyy. 

    Postin toimipiste tulee säilyttää. Pihlajamäen posti palvelee tällä hetkellä Latokartanon suurpiirin (Pihlajamäki, Pihlajisto, Viikki, Viikinmäki) lähes 20.000 asukasta, ja palvelua tarvitsevien määrän on alueella arvioitu lisääntyvän vuoteen 2014 mennessä n. 10.000 hengellä. Missään muualla maassamme ei tulisi mieleenkään lopettaa tämän kokoisen voimakkaasti kehittyvän "pikkukaupungin" ainoaa postia. 

   Toimipaikan lopettaminen keskeiseltä paikalta Graniittitieltä on myös täysin ristiriitainen sekä Pihlajamäen ostoskeskuksen elävöittämisen ja palvelujen lisäämisen tavoitteiden että Pihlajistoon rakennettavaksi suunnitellun pienyritysalueen kanssa. 

    Mielestämme lopetukselle ei ole riittävästi perusteita. Nykyisen kaltaisen, asiantuntevan ja päätoimisen postin säilyminen Pihlajamäessä on palvelujen takaamiseksi ja alueen kehittämissuunnitelmien kannalta välttämätöntä! 

    Helsingissä 7. maaliskuuta 2006 
    Yhteydenottoa ja vastaustanne odottaen 

    Pihlajiston asukasyhdistys PNV ry       Pihlajamäki-Seura ry

    Anna-Lisa Korhonen                         Vesa Koskela
    Puheenjohtaja                                 Puheenjohtaja

    Yhteyshenkilö: Vesa Koskela
                         Johtokiventie 8 C 20, 00710 Helsinki
                         vesa.koskela@pennaacuta.fi
                         p. 09-3876 282 ja 040-506 5741