Pihlajamäen suojelu etenee

315

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.9.2007 asemakaavan muutosehdotuksen, joka tullessaan voimaan suojelee Pihlajamäen 1960-luvulla rakennetun kokonaisuuden.
Kaavaehdotuksesta tehtiin kaksi valitusta, joita Helsingin hallinto-oikeus nyt käsittelee. Näistä vakavampi koskee hissien rakentamista suojeltaviin taloihin.

– Suojelukaava ei estä jälkiasennushissien rakentamista, vaikka sellaisen käsityksen kaavaehdotuksesta on saattanut saada, aluearkkitehti Taru Tyynilä sanoo.

Kaupunginhallitus antoi 4.2. hallinto-oikeudelle lausunnon, jonka mukaan valitukset tulisi hylätä aiheettomina ja perusteettomina. Hallinto-oikeus antaa päätöksensä asiassa myöhemmin tänä vuonna.

– Tavoitteena on saada kaava heti voimaan niiltä osin, kuin valituksia ei ole tehty. Näin päästäisiin nopeammin kehittämään ostaria ja sen liikennejärjestelyjä, Taru kertoo.

Valitukset koskevat pohjoisia Rapakivenkujan kortteleita, missä kaava tulisi voimaan vasta hallinto-oikeuden päätösten jälkeen.

Kaupunginhallituksen lausuntoon perusteluineen löytyy suora linkki Pihlajamäen kotisivuilta www.pihlajamaki.info.

Teksti: Päivi Seikkula
Kuva: Tuomas Työrinoja

Tämä artikkeli on julkaistu Pihlajamäen lähiölehdessä 1/2008