Pihlajamäen suojelu etenee

300

Kaupunginhallitus antoi maanantaina 4.2. Helsingin hallinto-oikeudelle lausunnon, jonka mukaan Pihlajamäen suojelukaavasta tehdyt valitukset tulisi hylätä aiheettomina ja perusteettomina.

– Suojelukaava ei estä jälkiasennushissien rakentamista, vaikka sellaisen käsityksen kaavaehdotuksesta on saattanut saada, aluearkkitehti Taru Tyynilä sanoo.

Kaavaehdotuksesta tehtiin kaksi valitusta, joita Helsingin hallinto-oikeus nyt käsittelee. Näistä Kynnys ry:n valitus koskee hissien rakentamista suojeltaviin taloihin.

– Tavoitteena on saada kaava heti voimaan niiltä osin, kuin valituksia ei ole tehty. Näin päästäisiin nopeammin kehittämään ostaria ja sen liikennejärjestelyjä, Taru kertoo.

Valitukset koskevat pohjoisia Rapakivenkujan kortteleita, missä kaava tulisi voimaan vasta hallinto-oikeuden päätösten jälkeen. Hallinto-oikeus antaa päätöksensä asiassa myöhemmin tänä vuonna.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.9.2007 asemakaavan muutosehdotuksen, joka tullessaan voimaan suojelee Pihlajamäen 1960-luvulla rakennetun kokonaisuuden.

Lue kaupunginhallituksen lausunto Helsingin verkkosivuilta >