Suojelukaavan asemakaavaluonnos valmistunut

383

Pihlajamäen suojelukaavan asemakaavaluonnos on valmistunut.

Kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto on esillä 13.2.-3.3. Pihlajamäen lähiöasemalla Liusketie 3, tiistaisin klo 13-18 ja perjantaisin klo 10-14, sekä kaupunkisuunnitteluvirastossa Kansakoulukatu 3, 4. kerros, sekä internetissä www.hel.fi/ksv 

Pihlajamäen suojelukaavaluonnos, vaihe 2.

Luonnosta koskeva keskustelutilaisuus on 15.2. klo 17.30-19.30 Helsingin Uudella yhteiskoululla Lucina Hagmanin polku 5, C-rakennus, auditorio.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta Pihlajamäkeen. Suunnittelualueeseen kuuluu Pihlajamäen 1960-luvulla rakennettu osa. Asemakaavalla suojellaan alueen asemakaavahistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas kokonaisuus. Asemakaavan tueksi on laadittu kiinteistökohtaiset korjaustapaohjeet, jotka ohjaavat kiinteistöjen remontteja tulevaisuudessa.

Kiilletie-Kiillekujan alueelle on lisäksi suunniteltu pieni atrium-tyyppisten pientalojen ryhmä alun perin keskeneräiseksi jääneelle pysäköintikentälle.

Mielipiteet luonnoksesta pyydetään toimittamaan viimeistään 10.3.2006 kirjallisesti osoitteeseen Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo, PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki, (käyntiosoite: Kansakoulukatu 39, faksilla 169 4445, sähköpostilla kaupunkisuunnittelu@hel.fi tai suullisesti kaavan valmistelijalle.

Tavoitteena on esitellä kaavaehdotus ja kaavaluonnoksesta saatu palaute kaupunkisuunnittelulautakunnalle maaliskuussa 2006.

 

Lähde: Helsingin kaupunki / Kaupunkisuunnitteluvirasto / Asemakaavaosasto / ag