Pihlajamäkeen kiertoliittymä

344

Pihlajamäessä on käynnissä ostoskeskuksen lähikatujen parantaminen. Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta lisätään mm. rakentamalla ostoskeskuksen pohjoispäähän kiertoliitttymä. Työmaakoppi ilmestyi alkukesästä sille kohdalle, jossa vielä keväällä Harriet Segersvärdin kauppareissulla oli epämääräinen kuoppa. Nyt kuoppa on täytetty ja koppi pystytetty.

Marraskuulle saakka niin jalankulkijat, pyöräilijät kuin autoilijatkin saavat totutella uusiin kulkureitteihin, sillä työmaan ajan liikennejärjestelyt muuttuvat jatkuvasti, josta on liikennemerkein selkeästi varoitettukin.

Teksti: Vesa Koskela

Tämä artikkeli on ilmestynyt Pihlajamäen lähiölehdessä 2/2009