Pihlajamäki goes Blues innostaa tekemään yhdessä

298

"Kun kerran lähtee vapaaehtoiseksi Pihlajamäki goes Blueseihin, ei voi välttyä sen mukaansatempaavasta otteesta. Kesällä 2008 olin mukana vapaaehtoisten vauhdikkaassa joukossa kasaamassa tapahtumaa kokoon. Huomasin, kuinka yhteisöllisestä tapahtumasta on kyse."

Vaikka en ole pihlajamäkeläinen, pääsin iloiseen joukkoon helposti mukaan. Elämä kuljetti eteenpäin ja vastaan tuli sopiva haaste päivittää opistotason sosiaalialan ohjaajan tutkinto ammattikorkeakoulututkinnoksi. Puolentoista vuoden sosionomi AMK-opinnoissa valitsin opinnäytetyöni aiheeksi Pihlajamäki goes Bluesin.

Opinnäytetyöni Pihlajamäki goes Blues "Innostava yhdessä tekeminen tuo sisältöä elämään" valmistui 29.1.2010. Työn tarkoituksena oli tutkia vapaaehtoistyöntekijöinä mukana olevien naisten roolia talkooryhmässä Pihlajamäki goes Blueseissa. Opinnäytetyön tekeminen lähti omasta kiinnostuksestani tätä ainutlaatuista lähiöbluesia kohtaan.

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten monasti mukana olleet vapaaehtoistyöntekijänaiset kokevat oman roolinsa sadan vapaaehtoistyöntekijän talkooryhmässä: millaiset asiat nousevat heidän mielestään tärkeiksi asioiksi omassa roolissaan sekä miten nämä asiat näyttäytyvät yhteisessä toiminnassa. Teoreettisena viitekehyksenä työssä käytin sosiokulttuurista innostamista.

Aineisto koostui viiden naisen haastatteluista. Haastattelut on tehty kesäkuussa 2009 Pihlajamäki goes Blueseissa. Työni tuloksista ilmenee, että vapaaehtoiset naiset kokevat oman roolinsa ryhmässä tasavertaisina. Oma rooli ja työtehtävä Blueseissa koetaan tärkeäksi. Yhteistyö muiden vapaaehtoisten kanssa motivoi ja antaa sisältöä naisten elämään. Vastauksista myös ilmenee, että hyvä ilmapiiri ja positiivinen elämänasenne innostaa toimimaan yhteisen hyvän puolesta. Vapaaehtoistyöntekijän rooliin kuuluvat avoimuus muita ihmisiä kohtaan, erilaisuuden sietämistä sekä selkeästi sosiaalinen ja empaattinen persoonallisuus.

Mitä sitten muut vapaaehtoistyöntekijät odottavat toisiltaan? Vapaaehtoistyöntekijältä odotetaan ihmisläheisyyttä, yhdessä tekemisen halua sekä aktiivisuutta. Lähiöblusin järjestäminen vapaaehtoistyön voimin koetaan ylpeyden aiheena. Toiminta luo yhteisöllisyyttä ja tätä kautta myös turvallisuutta rauhattomaan lähiöön.

Mia-Johanna Isokangas

Pihlajamäki goes Blues tänäkin vuonna. Vapaaehtoiseksi voit ilmoittautua Blues-sivuilla >