Pihlajamäki sai hyvät pisteet

745
ostari03.JPG

Kahden alkuvuodesta tehdyn kyselyn mukaan suurin osa pihlajamäkeläisistä viihtyy kotilähiössään erittäin hyvin. Myös median mielikuva Pihlajamäestä on myönteinen.

Kaupunkisuunnitteluviraston teettämässä tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 1 600 itäisten ja koillisten lähiöiden asukasta. Haastatelluista 200 oli pihlajamäkeläisiä. Lähiöprojektin kyselyssä puolestaan selvitettiin, millaisia mielikuvia media ja toimittajat liittävät lähiöasumiseen Helsingissä. Verkossa tehtyyn kyselyyn vastasi 183 toimittajaa ja sitä täydennettiin 20 puhelinhaastattelulla.


Hyvin täällä viihdytään

Asukkaat viihtyvät lähiöissä hyvin. Noin yhdeksän kymmenestä viihtyi erittäin hyvin tai kohtalaisesti. Lähiöasumisen vahvuutena pidettiin ympäristöä, luontoa ja väljyyttä. Suurimmiksi epäkohdiksi koettiin häiritsevä päihteiden käyttö ja järjestyshäiriöt etenkin ostareilla ja metroasemilla.

ostari02.jpgParhaiten viihdyttiin Pihlajamäessä ja Kontulassa: kaksi kolmesta vastaajasta viihtyi erittäin hyvin ja vain muutama prosentti huonosti. Vuosina 1999 ja 2003 tehtyihin vastaaviin kyselyihin verrattuna viihtyvyys Pihlajamäessä oli parempi kuin ennen ja muutkin muutokset olivat tapahtuneet pääosin parempaan suuntaan. Mutta huonompaan suuntaankin oli menty: häiritsevä päihteiden käyttö ja järjestyshäiriöt olivat lisääntyneet.

Pihlajamäessä hyvin tai kohtalaisesti viihtyvistä vastaajista 55 mainitsi tärkeimmäksi viihtyvyyteen vaikuttavaksi tekijäksi ympäristön ja luonnon, väljyyden ja puistot sekä hyvät liikuntamahdollisuudet ja -palvelut. Tärkeinä pidettiin myös liikenneyhteyksiä (19 vastaajaa), rauhallisuutta ja hiljaisuutta (14), ihmisiä, naapureita, ystäviä, omaisia ja viihtyisää ilmapiiriä (11), palveluja (8), omaa kotia, asuntoa ja taloa (6) sekä järjestystä, turvallisuutta ja siisteyttä (4).

Pihlajamäkeläisten mielestä alueen kehittämisessä pitäisi huomioida erityisesti ostari, kapakat ja päihteiden käyttö. Myös siisteyttä pitäisi parantaa.

Toimittajat kannustavat aktiivisuuteen

Kun toimittajilta kysyttiin mielikuvia asteikolla 1–5 erikseen nimetyistä lähiöistä, Pihlajamäki sai arvosanan 3,12. Toimittajien mielikuvat vaihtelivat arvosanojen 2,07 ja 4,00 välillä. Kyselyn lähiöistä Pihlajamäen päihitti vain Munkkivuori. Lähelle Pihlajamäkeä kipusi Siltamäki arvosanalla 3,09.

Toimittajien mielestä lähiöasumisen mielikuvaan vaikuttavat voimakkaasti julkiset tilat kuten juna- ja metroasemat sekä ostoskeskukset. Julkisten tilojen epäkohdiksi koettiin turvattomuuden tunnetta lisäävät juopot, nuorisojengit sekä häiriökäyttäytyminen. Epäkohtia myös uutisoidaan herkästi.

Toimittajien mielestä ostoskeskusten siisteyttä ja viihtyisyyttä edistävät erityisesti kauppiaiden aktiivisuus ja vartiointi. He myös uskoivat vahvasti, että asukkaiden omalla toiminnalla on merkittävä vaikutus mielikuviin lähiöasumisesta. Medialle siis kannattaa tarjota omia hyviä uutisia!

Kuvat: Riitta Sivonen.

Tämä artikkeli on julkaistu Pihlajamäen lähiölehdessä 1/2007.