Pihlajamäki-Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2008

462

Pihlajamäki-Seura toimii sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä, joka seuraa tarkoin alueen kehitystä ja pyrkii edistämään asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Seura tekee lausuntoja ja aloitteita Pihlajamäen ja lähiympäristön kaupunkisuunnittelua ja liikennejärjestelyitä koskevissa asioissa. Todennäköisesti vuonna 2008 tulee ajankohtaiseksi Pihlajamäen ostoskeskuksen lisärakentaminen.

Kaavoituskatsauksessa on esitetty asuinrakentamista tontille, joka aikaisemmin oli kaavoitettu uimahalliksi. Tontti sijaitsee Pihlajistontien ja Pihlajamäentien risteyksessä vastapäätä ABC-huoltoasemaa. Kaavoitusasioisssa pyrimme yhteistyöhön ja yhteisiin näkemyksiin Pihlajamäkeen rajautuvien kaupunginosayhdistysten kanssa. Pyrimme saamaan uimahallin.

Seuraamme edelleen Pihlajamäen nuorisopuiston rakentumista koulualueen kylkeen.

Kumppanuussopimus

Pihlajamäki-Seura on yhtenä kumppanuussosapuolena Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n kanssa. Sosiaalivirasto on palkannut yhdyskuntatyöntekijäksi Sini Heino-Mouhun.

Aluetyön tavoitteena on verkostojen ja asukkaiden aktivoiminen, joka lisää sosiaalista pääomaa edistäen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Yhdyskuntatyöntyöntekijän toimipisteenä on Pihlajamäen lähiöasema Liusketie 3:ssa. Kumppanuudessa Pihlajamäki-Seuran suurimpana roolina on omien viestintäkavanavien antaminen aluetyön tiedotuskäyttöön.

Tapahtumia Pihlajamäessä ja lähialueella

Yhdyskuntatyöntekijä toimii pääkoordinaattorina toista vuotta järjestettävässä Pihlajamäki goes Blues -tapahtumassa, joka pidetään 7.6. Kiillepuistossa. Blues-tapahtuman järjestää Pihlajamäki-Seuran musatiimi, mutta tapahtumaa toteuttamassa on niin Seuran jäseniä kuin monia muitakin Pihlajamäen asukkaita ja bluesin ystäviä kauempaakin.

Yhdyskuntatyöntekijä koordinoi Pihlaja-foorumia, joka kokoaa kaksi kertaa vuodessa – keväällä ja syksyllä – Pihlajamäen ja Pihlajiston toimijoita yhteen. Keväällä 21.4. Pihlaja-foorumi järjestetään messutyyppisenä. Pihlajamäki-Seuran puolesta Pihlaja-foorumin yhteistyökumppanina on Turvallinen ja viihtyisä Pihlajamäki -ryhmän vetäjä Juha Valta.

Pihlajamäki-Seura järjestää syyskuun alussa Pihlajapäivän yhteistyössä Pihlajiston Asukasyhdistys PNV:n kanssa. Nämä kaksi kaupunginosayhdistystä koordinoivat tapahtumaa, mutta mukaan pyritään saamaan mahdollisimman kattavasti kaikki alueen toimijat. Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus ja Lähiöprojekti ovat tapahtuman yhteistyökumppaneita.

Alkuvuodesta 2008 Pihlajamäki-Seura järjestää Pihlajamäen hiidenkirnujen nimikilpailun yhteistyössä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen sekä kaupunginmuseon kanssa. Kirnujen nimiäiset pidetään kevät-kesällä. Kilpailun tiedotuksesta vastaa Pihlajamäen kotisivut www.pihlajamaki.info.

Keväällä Pihlajamäki-Seura järjestää yhdessä monien mukaan tulevien tahojen kanssa Helsingin kaupungin rakennusviraston koordinoimat siivoustalkoot.

Helsinki-päivänä 12.6. Seura järjestää luontoretken sekä Maasälvän leikkipuiston kanssa koko perheen tapahtuman.

Syksyllä 15.10. Pihlajamäki-Seura järjestää Pihlajamäen kirkon kanssa tapahtuman, jossa on mukana Pihlajamäen entinen kanttori Pentti Tynkkynen. Pihlajamäki-Seuran vastuuhenkilönä on Aune Greggas.

Seura järjestää Tervetuloa Pihlajamäkeen -tutustumiskierroksen, joka on tarkoitettu etenkin Pihlajamäkeen lähiaikoina muuttaneille.

Seura on mukana myös eri tahojen järjestämissä tapahtumissa esittelemässä toimintaansa, hankkimassa jäseniä sekä myymässä Pihlajamäki-tuotteita: keväällä Leijonien Pihlajamarkkinoilla, kesällä Pihlajamäki goes Bluesissa sekä loppuvuodesta Pihlajamäen ala-asteen Marrasjuhlassa ja alueen viranomaistahojen ja yhdistysten järjestämässä Puurojuhlassa.

Pihlajamäki-Seuran viestintäkanavat

Pihlajamäki-Seura jatkaa Pihlajamäen lähiölehden tekemistä yhteistyössä, joka alkoi vuonna 2007 Koillis-Helsingin Lähisanomien kanssa. Lehti on muuttunut Kaupunkilehti Vartin pohjoiseksi painokseksi. Seura tekee jutut ja lehti myy ilmoitukset. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa 56 500 kpl painoksena Vartti-lehden välissä. Lehden lopussa on Lähiöprojektin kustantamana kaksi sivua, joilla Lähiöprojekti, yhdyskuntatyöntekijä ja lähiöliikuttaja kertovat asioistaan.

Pihlajamäki-Seura jatkaa Pihlajamäen kotisivujen www.pihlajamaki.infon kehittämistä niin, että kotisivut ja lehti toimivat yhdessä Pihlajamäen toimijoiden ja asukkaiden vuorovaikutteisena tiedon välittäjänä.

Seuralla on Pihlajamäen ostoskeskuksella ilmoitustaulu, joka on myös alueen muiden toimijoiden käytössä.

Toimintaryhmät

Pihlajamäki-Seura antaa toimintaryhmien kautta mahdollisuuksia asukkaille toimia oman lähiönsä hyväksi. Uusia toimintaryhmiä luodaan sen mukaan kuin tarpeita ilmenee ja vastuunkantajia löytyy.

Yhdyskuntatyöntekijä Sini Heino-Mouhu toimii Musa-tiimin vetäjänä.

Juha Valta vetää Turvallinen ja viihtyisä Pihlajamäki -ryhmää, joka koordinoi vuosittain järjestettävän kyselyn ja edesauttaa ryhmän teemaan liittyvien asioiden toteutumista.

Sampsa Lommi vetää Luontoryhmää, joka järjestää 12.6. luontoretken ja muuta luontoon liittyvää toimintaa.

Vesa Koskela toimii Pihlajamäen lähiölehden päätoimittajana ja Päivi Seikkula toimitussihteerinä.

Päivi Seikkula toimii www.pihlajamaki.infon päätoimittajana.

Pihlajamäki-Seuran johtokunta ja työryhmät -verkosto pitää keskenään yhteyttä eri tavoin, jotta tiedonkulku ja vastuunjako toimisi.

Pihlajamäki 50 vuotta juhlatoimikunnan perustaminen

Pihlajamäki-Seura perustaa juhlatoimikunnan, joka koordinoi hankkeita, jotka pyritään toteuttamaan ennen vuotta 2012, jolloin Pihlajamäki täyttää 50 vuotta. Tällaisia hankkeita ovat ainakin uuden Pihlajamäki-kirjan tekeminen sekä HELKA:n jäsenyyden mahdollistama Kotikaupunki-polku, jonka hakemus laitetaan sisään.

Muu toiminta

Vuonna 2008 Pihlajamäki-Seura jatkaa jäsenrekisterinsä päivittämistä, tehostaa jäsenhankintaa sekä yhteydenpitoa jäseniin. Sampsa Lommi hoitaa jäsenrekisteriä.

Sääntömuutos tehdään valmiiksi, jonka jälkeen pidetään ylimääräinen yhdistyksen kokous kevät-kesällä.

Toteutetaan Pihlajamäki-Seuran graafisen ilmeen uudistaminen ja yhtenäistäminen, jossa lähtökohtana on Pihlajamäen lähiölehteen ja www.pihlajamaki.infoon luotu graafinen ilme, mutta Pihlajamäki-viirin sekä Pihjamäki-lipun elementitkin pyritään huomioimaan.

Pihlajamäki-Seuran toiminnasta luodaan Toimintakäsikirja, jossa kuvataan Seuran eri toiminnot ja niihin liittyvät prosessit vastuunjakoineen ja yhteistyökuvioineen.

Jäsenmaksutulojensa lisäksi Pihlajamäki-Seura myy toimintansa tukemiseksi Pihlajamäki-tuotteita, kuten paitoja, kirjoja ja kortteja.

Kannatamme alueen koulujen toimintaa antamalla varoja stipendeihin.

Seura pyrkii edesauttamaan kaikkea alueella lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä.

Pihlajamäki-Seuralla on sopimus Helsingin kaupungin kanssa Rapakivenkujan palstaviljelyalueesta.

Jäsenyydet

Pihlajamäki-Seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:n ja sen myötä Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen.

Yhteistyön lisääminen jäsenyhdistysten kesken on HELKA:n yksi painopistealue vuonna 2008.

Vesa Koskela toimii toista vuotta HELKA:n hallituksen varajäsenenä koillisten kaupunginosien edustajana.

HELKA:n jäsenyyden kautta Pihlajamäki-Seuran käytössä on www.pihlajamaki.infon verkkoympäristö sekä Pihlajamäen turvallisuuskysely. Kotiseutujulkaisujen rahoitusta voi hakea mm. Kotiseutuliitolta.

HELKA ja Kotiseutuliitto järjestävät yhdistys- ja kotiseututoimintaan liittyvää koulutusta, johon Pihlajamäki-Seuran johtokunnan jäsenten ja muidenkin vastuunkantajien toivotaan osallistuvan.