Pihlajamäki-seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2009

287

(esitys vuosikokoukselle)

Pihlajamäki-seura toimii sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä, joka seuraa tarkoin alueen kehitystä ja pyrkii edistämään asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Seura tekee aloitteita ja lausuntoa mm. kaupunkisuunnitteluun liittyvistä asioista. Pihlajamäki-seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:n ja sen myötä Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen.

Alueellinen yhteistyö

Pihlajamäki-Seuralla on kumppanuussopimus Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n kanssa. Seuran viestintäkanavat ovat käytössä yhdyskuntatyön tiedotustarpeisiin.

Seura pyrkii kehittämään yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa, tänä vuonna erityisesti nuorisotyössä.

Äitienpäivän aattona lauantaina 9.5. järjestetään koko Pihlajamäen yhteiset siivoustalkoot.

Pihlajamäki-Seuran musatiimi ja Pihlajamäen yhdyskuntatyö järjestävät yhdessä lauantaina 6.6. Kiillepuistossa Pihlajamäki goes Blues -festarin.

Helsinki-päivänä 12.6. seura järjestää luontoretken sekä yhdessä Maasälvän leikkipuiston kanssa koko perheen tapahtuman.

Seura osallistuu Pihlajamäen taiteiden yön 21.8. järjestämiseen.

Seura järjestää sunnuntaina 6.9. Pihlajapäivän yhteistyössä Pihlajiston Asukasyhdistys PNV:n kanssa.

Lisäksi seura osallistuu muihin paikallisiin tapahtumiin (kuten Pihlajamarkkinat toukokuussa, Pihlajamäen ala-asteen Marrasjuhla, Puurojuhla joulukuussa) esittelemällä toimintaansa.

Seura valmistautuu valtakunnalliseen kulttuuriympäristökampanjoinnin vuoteen 2010.

Pihlajamäki täyttää 50 vuotta vuonna 2012. Juhlavuoteen valmistaudutaan mm. luomalla viestintästrategia ja paikallinen yhteistyöverkosto.

Viestintä

Pihlajamäki-seura ylläpitää Pihlajamäen kotisivuja osoitteessa www.pihlajamaki.info.

Seura julkaisee Pihlajamäen lähiölehteä yhteistyössä Lähiöprojektin ja Kaupunkilehti Vartin Pohjois-Helsingin painoksen kanssa. Lehti ilmestyy 27.5., 3.9. ja 3.12.

Myös seuran ylläpitämä ilmoitustaulu Pihlajamäen ostoskeskuksella on maksutta paikallisten ei-kaupallisten toimijoiden käytössä.

Seuran yhdenmukaista visuaalista ilmettä kehitetään edelleen. Uuden ilmeen paikalliseen näkyvyyteen panostetaan.

Toimintaryhmät

Pihlajamäki-seura tarjoaa eri toimintaryhmiensä kautta asukkaille mahdollisuuksia toimia oman asuinalueensa hyväksi.

Seurassa toimivat tällä hetkellä Pihlajamäen kotisivujen www.pihlamaki.infon sekä Pihlajamäen lähiölehden toimitukset, Pihlajamäki goes Bluesia järjestävä Musa-tiimi, lähiluontoon tutustuttava luontoryhmä sekä korjausrakentamisen yhteistyöryhmä.

Muu toiminta

Seuran säännöt uudistetaan nykyisiä tarpeita ja käytäntöjä vastaaviksi.

Seura tiivistää yhteydenpitoa jäseniin ja tehostaa jäsenhankintaa.

Laaditaan toimintakäsikirja, jossa kuvataan seuran keskeiset prosessit.

Seura jakaa paikallisten koulujen oppilaille stipendejä.

Perustetaan Pihlajamäki-seuraa ja Pihlajamäkeä koskeva sähköinen arkisto ja selvitetään fyysisen arkiston perustamisen edellytykset.

 

Johtokunta