Pihlajamäki-seuran vuoden 2012 toimintasuunnitelma

405

Pihlajamäki-seura toimii sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä. Seura pyrkii edistämään alueella asuvien ja toimivien hyvinvointia, viihtyvyyttä, viestintää ja yhteistoimintaa.

Seura tekee aloitteita ja lausuntoja mm. kaupunkisuunnitteluun liittyvistä asioista. Vuonna 2012 ovat ajankohtaisia asioita mm. Rakennusviraston laatima Pihlajamäkeä ja lähiympäristöä koskeva aluesuunnitelma vuosille 2012-2021 sekä todennäköisesti myös Pihlajamäen ostoskeskuksen uuden puolen kaavoitus.

Pihlajamäki-seurassa on hallituksen apuna myös verkosto, johon kuuluu mm. hallitukseen kuulumattomia vastuunkantajia ja toimijoita. Seuran toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön.

Vuoden teema

Pihlajamäki täyttää 50 vuotta vuonna 2012. Pihlajamäki-seura suunnittelee ja toteuttaa juhlavuoden tapahtumia ja juhlavuoden materiaalia yhteistyössä paikallisten ja muidenkin Pihlajamäen eteen työtä tekevien toimijoiden kanssa.

Juhlavuoden koordinaattorina toimii Pihlajamäen lähiöasemalla työskentelevä aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhu. Yhteistyössä tehtyä juhlavuoden kalenteria jaetaan vielä alkuvuonnakin.

Seura järjestää pihakilpailun Pihlajamäen taloyhtiöille työnimellä ”Meidän talon superlatiivi”. Kisassa ei etsitä vain kauneinta, vaan myös kiinnostavaa pihaa ja kysytään, miksi juuri teidän piha on hyvä, mikä tekee siitä kiinnostavan.

Yhteistyö

Pihlajamäki-seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:n ja sen myötä Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen.

Pihlajamäki-seura tekee ja tukee eri tavoin paikallista yhteistyötä.

Seura jatkaa kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n kanssa tarkoituksena löytää ja toteuttaa yhteiset ja kaikkia koskevat konkreettiset tavoitteet Pihlajamäessä. Seuran painopiste kumppanuudessa on viestintä.

Seura on kumppanina myös aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhun vetämässä Pihlajamäen kehittämismaratoni -prosessissa.

Seura kehittää yhteistyötä myös muiden alueen toimijoiden sekä Helsingin kaupungin Lähiöprojektin kanssa. Yhteistyötä tehdään myös lähikaupunginosien asukasyhdistysten kanssa niissä asioissa, joiden vaikutusalueet ovat Pihlajamäkeä laajempia.
Seura antaa alueen neljälle koululle rahaa stipendejä varten.

Tapahtumia

Juhlavuoden avajaisjuhla toteutetaan tammikuussa to 19.1. illalla yhteistyössä Helsingin Uuden yhteiskoulun, Kaupunginmuseon, Lähiöaseman ja Lähiöprojektin kanssa.
Juhlavuoden siivoustalkoot pidetään toukokuussa to 10.5. klo 14-19 yhteistyössä Pihlajamäen nuorisotalon ja Pihlajamäessä asuvien Rakennusviraston Puistokummien kanssa.

Lauantaina 9.6. Pihlajamäki-seuran musatiimi järjestää Pihlajamäen aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhun johdolla Kiillepuistossa 50-vuotisjuhlavuoden Pihlajamäki goes Blues -festarin.

Helsinkipäivänä ti 12.6. klo 18-21 seuran luontoryhmä järjestää yhteistyössä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa luontoretken Pihlajamäen lähiluontoon. Illalla on myös koko perheen tapahtuma yhteistyössä Maasälvän leikkipuiston kanssa.

Seura on la 8.9. järjestämässä Pihlajamäen ostoskeskuksen yrittäjäyhdistyksen ja Pihlajamäen nuorisotalon kanssa Ostarin syyskauden avajaisia eli Pihlistempausta.

Seura järjestää yhdessä Pihlajamäen aluetyöntekijän, koulujen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa la 8.9. Seikkaile Pihlajamäessä -tapahtuman, jonka rasteilla tutustutaan Pihlajamäen luontoon, arkkitehtuuriin ja muihin ominaispiirteisiin. Tapahtuma kutsuu mukaan niin alueen asukkaat kuin vierailijatkin.

Lisäksi seura osallistuu muihin paikallisiin tapahtumiin esittelemällä toimintaansa ja myymällä Kaupunginmuseon kustantamaa uutta Pihlajamäki-kirjaa.

Seura pyrkii vaikuttamaan, että asukkaille järjestetään tilaisuuksia, joissa heillä on mahdollisuus kuulla kaupungin suunnitelmista alueen kehittämiseksi ja vaikuttaa niihin.

Viestintä

Pihlajamäki-seura ylläpitää ja kehittää Pihlajamäen kotisivuja osoitteessa www.pihlajamaki.info.

Seura julkaisee Pihlajamäen lähiölehteä yhteistyössä Kaupunkilehti Vartin Pohjois-Helsingin painoksen sekä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa. 50-vuotisjuhlavuonna lehti ilmestyy ke 23.5., 5.9. ja 5.12.2012.

Seuran ilmoitustaulu Pihlajamäen ostoskeskuksella on osana aktiivista tiedottamista ja avoinna myös kaikille paikallisille ei-kaupallisille ilmoittajille.

Viestintäkanaviensa kautta seura pyrkii antamaan kaupungin eri tahoille ja kaikille muillekin paikallisille toimijoille mahdollisuuden kertoa omista tapahtumista ja hankkeista Pihlajamäessä.

Seura pitää aktiivisesti yhteyttä alueella ilmestyvien paikallislehtien toimituksiin.

Toimintaryhmät

Pihlajamäki-seura tarjoaa toimintaryhmiensä kautta asukkaille mahdollisuuksia toimia oman asuinalueensa hyväksi. Vuonna 2012 on tavoitteena saada lisää toimintaryhmiä ja niille vetäjiä sekä tekijöitä. Tavoitteena on, että ryhmät hoitaisivat entistä itsenäisemmin omat vastuualueensa.

Seurassa toimivat tällä hetkellä Pihlajamäen lähiölehden ja Pihlajamäen kotisivujen toimitukset, Pihlajamäki goes Bluesia järjestävä Musa-tiimi, Kotikaupunkipolku-ryhmä sekä lähiluontoon tutustuttava Luontoryhmä. Tavoitteena on se, että vuonna 2012 siivoustalkoiden järjestämiseen muotoutuu oma ryhmä.

Kotikaupunkipolku-ryhmä jatkaa toimintaansa niin, että yhteistyössä Pauli Salorannan kanssa saadaan polku myös nettiin.

Muu toiminta

Seura tiivistää yhteydenpitoa jäseniinsä lähettämällä tiedotteita ajankohtaisista asioista sähköpostitse. Jäsenhankintaa edistetään pitämällä asiaa esillä niin Pihlajamäen lähiölehdessä kuin www.pihlajamaki.info -sivuilla.

Seura kokoaa mahdollisimman kattavasti menneiden vuosien lausunnot, pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat sekä -kertomukset ja luovuttaa ne kaupunginarkiston säilytettäväksi. Arkiston rinnalle seura kokoaa sähköisen arkiston, josta asiakirjat ovat helposti saatavilla.

Laaditaan Pihlajamäki-seuran toimintakäsikirja, jossa kuvataan mm. seuran organisaatio, keskeiset prosessit ja yhteistyökumppanit. Toimintakäsikirjan avulla uudet toimijat pääsevät helpommin mukaan seuran toimintaan.