Pihlajamäki-Seuran vuosikokous

384

Pihlajamäki-Seuran vuosikokous pidettiin 8.2.2006 klo 18.00 Pihlajamäen nuorisotalolla. Kokouksessa esitettiin Seuran toimintakertomus ja tilit vuodelta 2005, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2006 sekä vahvistettiin syyskokouksessa tehdyt johtokunnan jäsenten vaalit (puheenjohtaja Vesa Koskela, uudet jäsenet Sampsa Lommi, Miina Kajos ja Riitta Sivonen).

Pihlajamäki-Seura ry

PL 18, 00711 Helsinki

___________________________________________________________

Pihlajamäki-Seuran vuosikokous 8.2.2006

Nuorisotalolla klo 18.00
Ehdotus työjärjestykseksi1. Kokouksen avaus varapuheenjohtaja Tapani Puska2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Vuosikokouksesta on ilmoituksen oltava esillä viikkoa ennen kokousta.


4. Hyväksytään työjärjestys


5. Esitetään Seuran toimintakertomus vuodelta 2005


6. Esitetään Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 20067. Esitetään Seuran tilipäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2005. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.8. Esitetään talousarvio vuodelle 2006. Jäsenmaksu ollut 5 E henkilöjäsenille ja 20 E yhteisöille. Pysyväisjäsenyys maksaa myös 20 E.9. Vahvistetaan syyskokouksessa tehdyt johtokunnan jäsenten vaalit:

Puheenjohtaja Vesa Koskela, uudet jäsenet Sampsa Lommi, Miina Kajos, Riitta Sivonen.10. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat vuodeksi 2006.11. Muut esille tulevat asiat.Johtokunta