”60-luvun Pihliksen” asukkaita etsitään haastattelututkimukseen

268

Helsingin yliopiston kaupunkitutkimuksen opiskelija Maria Takala etsii haastateltavaksi Pihlajamäen suojelualueella asuvia asukkaita. Takalan pro gradu -tutkielma käsittelee mm. asukkaiden kokemuksia ja näkökulmia Pihlajamäen asemakaavasuojelusta, sen hyvistä ja huonoista puolista. Ota yhteyttä:

Maria Takala, mtakala2010@gmail.com.