Rapakiventien männyille lisää valoa ja kasvutilaa

367

Pihlajamäen Rapakiventien varrelta poistetaan puita helmikuun aikana. Hoitotoimet tehdään Pihlajamäen aluesuunnitelman mukaisesti. Rapakiventien varrella rinteessä kasvaa komeita vanhoja mäntyjä, ja ne tuodaan nyt esiin. 

Mäntyjen alla ja edessä kasvavia puita poistetaan, jotta mäntyjen latvukset saisivat enemmän kasvutilaa ja puut näkyisivät paremmin. Samalla hoidetaan muitakin puuryhmiä ja poistetaan yksittäisiä puita, pääasiassa kuusia ja rauduskoivuja, joiden kunto on jo osin heikentynyt.

Alueella tehtiin nuoremman puuston hoitoa ja liiallisen vesakon poistoa viime vuoden aikana. Hoitotoimien tavoitteena on parantaa maisemaa ja puuston kuntoa.

Työt tekee Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara.

Suunnitelmat Pihlajamäki–Pihlajisto–Savela aluesuunnitelmaan ja luonnonhoidon toteutussuunnitelmaan voi tutustua rakennusviraston asiakaspalvelussa (Pohjoinen Makasiinikatu 9) ja verkkosivuilla osoitteessa http://www.hel.fi/www/hkr/fi/palvelut/suunnitelmat/aluesuunnitelmat

Samalta sivulta on linkki luonnonhoidon toteutussuunnitelmaan.

Lisätietoja:
työnjohto – Kari Vuosalmi, Stara, puh. 09 09 310 78804
työn tilaaja – Vesa Koskikallio, rakennusvirasto, puh. 09 310 38452
suunnittelu – Tiina Saukkonen, rakennusvirasto, puh. 09 310 38508