Savelanpuiston pyöräteitä ja tulvavallia parannetaan

229

Rakennusvirasto suunnittelee Pihlajamäen nuorisopuistoon lännessä rajautuvan kevyen liikenteen raitin ja Longinojan tulvavallin parantamista. Samalla Longinojan yli rakennetaan uusi silta. Rakennustyöt on tarkoitus tehdä vuonna 2009.

<< Kevätulva Longinojan varrella.

Savelanpuiston läpi kulkeva raitti siirretään osittain uudelle linjaukselle ja levennetään 3,5 metriä leveäksi. Se saa myös asfalttipäällysteen. Parannettava raitti ulottuu Vantaanjoen ja pääradan kulmauksesta Rapakivenkaarelle Pihlajamäen ala-asteen nurkalle. Muutoksella pyritään ohjaamaan pyöräliikennettä pois Savelan asuntokaduilta.

Savelanpuiston tulvapenger on painunut ja siitä on aikanaan jäänyt rakentamatta osuus Longinojan puolella. Savelanpuiston tulvapenger rakennetaan yhtenäiseksi, ja painuneita osia korotetaan niin, että penkereen korkeus merenpinnasta on vähintään yhdeksän metriä.

Raitin ja tulvapenkereen suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 29.9.–14.10.2008 rakennusviraston asiakaspalvelussa, Pohjoinen Makasiinikatu 9, sekä verkkosivulla www.hkr.hel.fi/suunnitelmat.

Lisätietoja ja palautteet suunnitelmasta:

Jorma Rajala
projektinjohtaja
puh. (09) 310 38573
jorma.rajala(at)hel.fi

Helsingin kaupungin rakennusvirasto
PL 1515
00099 Helsingin kaupunki