Syyskokous valitsi vuoden 2011 hallituksen ja hyväksyi toimintasuunnitelman

377

MARRASKUUN lopulla Pihlajamäki- seuran syyskokouksessa hyväksyttiin vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vuoden teemana on jäsenhankinta, jotta nykyisen laajuinen toiminta ja rahoittaminen olisi mahdollista. Samalla pyritään saamaan lisää vastuunkantajia.

Hallituksen ehdotukseen toimintasuunnitelmaksi lisättiin, että seura antaa alueen neljälle koululle rahaa stipendejä varten.

KOKOUS valitsi Vesa Koskelan jatkamaan puheenjohtajana. Erovuoroisten tilalle varsinaisiksi hallituksen jäseniksi kolmeksi vuodeksi valittiin Mervi Kuhta, Päivi Seikkula ja Pirjo Veijalainen. Taina Tusa valittiin kahdeksi vuodeksi kesken toimikauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle. Varajäseniksi vuodeksi 2011 valittiin Marja Elo ja Pirjo Seppä. Yksi varajäsen jäi valitsematta, kun ei ollut halukkaita vastuunkantajia. Päätettiin, että kevätkokous valitsee puuttuvan varajäsenen. Hallitukseen kuuluu myös Petri Aarnio, Aune Greggas, Miina Kajos, Ritva Malmström ja Björn Wiemers.

VUODEN 2011 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 10 euroa. Pihlajamäki-seuran jäseneksi voit liittyä osoitteessa www.pihlajamaki.info.

YHDISTYKSEN kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kokouskutsu jäsenille lähetetään sähköpostilla tai kirjeenä.

VK