Toimintakertomus 1989

529

Pihlajamäki-Seura ry antaa muiden Viikkiä lähellä olevien kaupunginosayhdistysten kanssa yhteisen kannanoton Viikin alueen voimakasta rakentamista vastaan. Pihlajamäkeen muuttanut Helsingin Uusi Yhteiskoulu täyttää 90 vuotta.

Pihlajamäki-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 1989

Pihlajamäki-Seura ry on Pihlajamäen, Pihlajiston ja Latokartanon alueen kaupunginosayhdistys. Seuran tarkoituksena on, kuten sen säännöissä sanotaan, kehittää toiminta-alueensa henkisiä ja aineellisia oloja osallistumalla ja vaikuttamalla kaupunkisuunnitteluun, edistää kotiseututuntemusta, hyvää yhteishenkieä sekä viihtyvyyttä. Yhdistys on kaupuginosayhdistysten liiton HELKAn jäsen.

Johtokunta

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Pirjo Veijalainen, varapuheenjohtajana Pekka Ollila, sihteerinä Maila Honkanen ja rahastonhoitajana Tapani Puska.

Johtokunnan muut jäsenet ovat olleet Ensi Hakala, Erkki Korhonen, Raili Pirhonen, Martti Rissanen, Antti Seppälä ja Ulla Welin. Varajäseninä olivat Liisa Allinniemi, Heikki Rinne ja Terttu Lautiainen.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Vuosikokous pidettiin 27.2.-89, puheenjohtajana toimi Pekka Suttinen.

Jäsenistö

Seuran jäsenistä 184 on maksanut jäsenmäksun 20 mk.

Tilintarkastajat

Vuoden 1989 aikana tilintarkastajina toimivat Pekka Suttinen ja Erkki Kuoppala.

Toiminta

Pihlajamäki-Seura täytti vuoden 1989 aikana 25 vuotta. Tapahtumaa juhlittiin järjestämällä asukasilta Helsingin Uuden Yhteiskoulun auditoriumissa. Runsaalle juhlavierasjoukolle tarjottiin tietoa alueen kehittämissuunnitelmista arkkitehti Helvi Remeksen, arkkitehti Taru Tyynelä-Woolstonin, joukkoliikennesuunnittelija Hellevi Saivo-Kihlangin ja insinööri Raimo Saarisen voimin. Leena Eerola toi HELKAn terveiset. Sibelius-Akatemian oppilaat soittivat Mozartin viulukonserttoja taidolla.

Perinteistä Pihlajamäki-päivää vietettiin 21.5.-89 Helsingin Uudella Yhteiskoululla. Ohjelma oli monipuolinen. PK-35 juniorit pelasivat juhlaottelun, Siltamäen nuorisoseuran tanhuajat ja Suomen naisvoimistelijat esiintyivät. Mukana olivat myös HUYK:n jumpparyhmä ja erinomainen ”heavy bandi”.

Alueen siivoustalkoot pidettiin 11.5.-89. Koulut olivat ennättäneet ennen muita ja puhdistaneet isot alat kaikista roskista. Kiitos heille, vanhemmalle väelle jäi vain roskien rippeet ostarin kulmilla.

Helsinki-päivänä 12.6.-89 Seura järjesti kaupungin rahoituksella kaksi nukketeatteriesitystä lapsille. Yksi esityksistä oli Pihlajistossa leikkikenttä Salpausselan tiloissa, ja toinen Pihlajamäen kirjastossa. Molemmat esitykset olivat täynnä innokkaita nuoria katsojia. Illalla taas vanhan tavan mukaan kuultiin hyviä tanssisävelmiä Pihlajamäen vanhustentalolla. Hanuria soitti Toivo Suojärvi.

Osallistuminen ja yhteistoiminta

HELKAn syyskokouksessa edustajana oli Pirjo Veijalainen. Koillisen alueen vapaaehtoisjärjestöjen syksyisessä kokouksessa olivat Maila Honkanen ja Pirjo Veijalainen. Pihlajamäen virkamiesten ja järjestöjen yhteistyöryhmän kokouksiin osallistuivat Ulla Welin ja Pirjo Veijalainen. Latokartanon terveysaseman ja sosiaalipalvelutoimiston jatkosuunnittelutyöryhmään on nimetty Ulla Welin ja Pirjo Veijalainen, kokouksia ei ole toistaiseksi ollut.

Seura on käynyt onnittelemassa HELKAa sen 25-vuotispäivänä 22.5.-89 ja Helsingin Uutta Yhteiskoulua 90-vuotispäivänä 18.11.-89.

Seura järjesti 16.11.-89 seminaarin, jossa Anna-Maija Lukkari informoi Viikin tiedepuiston suunnittelusta. Mukana keskustelemassa olivat naapuriseurat Herttoniemestä, Myllypurosta, Toukola-Vanhastakaupungista ja Kontulasta.

Pihlajanlehti

Pihlajanlehti on ilmestynyt vuoden aikana kolme kertaa. Viimeisin numero syksyllä oli HUYK:n oppilaskunnan toimittama koulun 90-vuotisjuhlan kunniaksi. Hyvä lehti se olikin. Kiitokset lehden monivuotiselle toimittajalle Ritva Honkavaaralle siitä paljosta työstä, mitä hän on lehden julkaisemiseksi tehnyt.

Kannanotot

Liikennesuunnitteluosastolle on lähetetty kirje koskien Rapakiventien ajonopeutta. Kirjeessä toivottiin tielle 40 km nopeusrajoitusta, mikä toteutettiinkin mitä pikimmin. Koko Pihlajamäen ja Pihlajiston alueella on nyt 40 km alueellinen nopeusrajoitus. Ainoa poikkeus on Pihlajamäentie, jolla edelleenkin saa ajaa 50 km tunnissa. Nopeusrajoituksen lisäksi alueelle saatiin koululaisten turvaksi kahdet liikennevalot.

Yliopiston Viikin alueelle ollaan suunnittelemassa uutta osayleiskaavaa. Aikaisempiin kannanottoihin ja lupauksiin vedoten Seura on voimakkaasti puoltanut alueen säilyttämistä Helsingin Yliopiston käytössä ja samalla asukkaiden virkistysalueena. Oman kirjelmän lisäksi järjestimme yhteisen kokouksen lähiympäristön muiden kaupunginosayhdistysten kanssa. Kokouksessa valmisteltiin yhteinen kannanotto alueen voimakasta rakentamista vastaan. Yhteisen lausunnon Helsingin Sanomien yleisönosastoon muotoili taitavasti Pekka Ollila.

Viikinmäen keskuspuhdistamo on hakenut ilmansuojelulain mukaista lupaa toiminnalleen. Hakemuksen vuoksi pyydettiin Seuralta lausuntoa. Edellytämme lausunnossamme, että laitokseen varataan tilat poistoilman pesureille ja muille puhdistuslaitteille.

Muu toiminta ja tuloksia

Pihlajamäki-Seura sai kaupungilta alueellista kehittämismäärärahaa Viikin alueen käyttötoiveiden kartoittamiseksi ja suunnittelukilpailun järjestämiseksi. Valt. kand. Jukka Saari on tehnyt asukaskyselyn alueen käyttötoiveista. Arkkitehtiylioppilaat ovat kilpailleet Viikin tiedepuistoalueen suunnittelusta.

Stipendejä myönnettiin alueen kolmelle koululle, partiolaisille ja PK-35 junioreille.

Vanhoista hankkeista ovat toteutuneet liikennevalot Pihlajistontien risteykseen ja puisto- ja palsta-alue Savelan ja Pihlajamäen väliselle peltoalueelle.

Maila Honkanen on käynnistänyt voimakkaan kampanjan Pihlajamäen nuorisotalon pikaisen rakentamisen puolesta.

Ilmoitustaulu, pienoismalli ja talokohtaiset yhteyshenkilöt odottavat vielä toteutumista.

Pihlajamäki-Seura

Johtokunta