Toimintakertomus 1994

435

Pihlajamäki-Seura täyttää 30 vuotta. Juhlaan valmistuu kaupunginosakirja ”Pihlajamäki – näköalalähiö” ja seura saa oman lipun. Seura on mukana alueen virkamiesten ja asukkaiden ”Terveyttä kaikille 2000” -yhteishankkeessa.

 

Pihlajamäki-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 1994

Pihlajamäki-Seura on sääntöjensä mukaan toiminut alueen kotiseutuyhdistyksenä pyrkien toiminnallaan parantamaan asukkaiden viihtyvyyttä. Toimintasuunnitelmansa mukaan se on ollut mukana alueen kehittämisessä ja tehnyt ehdotuksia esiintulleiden epäkohtien parantamiseksi.

Seuran johtokuntaan ovat kuuluneet: Ulla Welin puheenjohtajana, Pekka Ollila varapuheenjohtajana, Pirjo Veijalainen sihteerinä ja Tapani Puska rahastonhoitajana.

Muina varsinaisina jäseninä Lea Packalen, Aune Greggas, Markku Arola, Helena Linnas, Veikko Vihavainen ja M. Holopainen, varajäseninä Marjatta Karvonen, Ari Vainikka ja Aune Greggas.

Johtokunta on kokoontui toimintavuoden aikana 5 kertaa.

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Erkki Kuoppala ja Pekka Suttinen.

Seuran jäsenmäärä on noin 200 henkeä.

Toiminta

Vuoden 1994 päätapahtuma on ollut Pihlajamäki-Seuran 30-vuotisjuhla 28.8.-94 Pihlajamäen kirkossa. Juhlalla korvattiin perinteinen Pihlajamäki-päivä. Alueen asukkaat olivat runsaslukuisina todistamassa Seuran oman lipun naulaamista ja juhlavaa vihkimistä. Juhlavan ohjelman päätteeksi kunnioitettiin ansioituneita seuralaisia tunnustusmitalilla tai Seuran viirillä.

Juhlien aikaan saatiin painosta myös Aune Greggaksen ja Ulla Welinin yhteistyöhanke aluetta esittelevä kirja ”Pihlajamäki – näköalalähiö”. Monet kiitokset rohkeasta ja ahkerasta toiminnasta kummallekin.

Helsinki-päivää vietettiin tanssien merkeissä vanhustentalolla kuten ennenkin.

Pihlajanlehden kustannusoikeudet ovat olleet alueen Lions-seuralla. Puheenjohtaja Ulla Welin on laatinut lehteen pääkirjoitukset.

Muu toiminta

Seura on ollut mukana alueen virkamiesten ja asukkaiden yhteishankkeessa ”Terveyttä kaikille 2000” -projektissa. Eräänä tärkeänä projektin päämääränä on etsiä keinoja taloudellisen tilanteen aiheuttaman masennuksen torjuntaan.

Viikki-liike toimii Latokartanon alueen luonnonarvojen säästämisen puolesta. Pihlajamäki-Seura on ollut liikkeen toimissa mukana alusta alkaen.

Liikenteen ongelmiin on esitetty ratkaisuja mm. peili on tulossa Maasälväntien ja Liusketien kulmaan. Kehä I varrelle on anottu Pihlajamäkeen ohjaavia viittoja.

Alueellista yhteistyötä on tehty Nuorisotalon kanssa mm. lasten avaruusnäyttelyssä 2.2.-3.3.-94.

Alueen asukkaille on tarjottu ilmaista glögiä nuorisotalossa joulun alla.

Koillisen alueen kaupunginosayhdistysten yhteistyöhön on osallistuttu. Uudella Malmi-talolla Seura on tulevassa kulttuuritapahtumassa hyvin edustettuna.

Johtokunnan jäsenet ovat olleet radiossa kyselemässä ylipormestarin kyselytunnilla EU:n vaikutuksesta Helsinkiin ja sen asukkaisiin.

Puheenjohtaja Ulla Welin on osallistunut kaupunginosayhdistysten liiton Helkan toimintaan.

Epäonnistuneita yrityksiä

Uimahallihanke ei ole edennyt.

 

Pihlajamäki-Seuran johtokunta