Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

427

Pihlajamäki-Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2006 vahvistettiin seuran vuosikokouksessa. Tärkeimmät päivät ovat Pihlajamarkkinat toukokuussa yhdessä Pihlajamäen leijonien kanssa, Helsinki-päivä kesäkuun 12. ja Pihlajapäivä syksyllä yhdessä Pihlajiston asukasyhdistyksen kanssa. Seura on tiiviisti mukana oman paikallislehden Pihlajanlehden toimittamisessa. Seuralle on tulossa myös omat www-sivut http://www.kaupunginosat.net/pihlajamaki

Pihlajamäki-Seura ry

PL 18, 00711 Helsinki, pihlajamakiseura@gmail.com

____________________________________________________

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

 

Pihlajamäki-Seura ry toimii sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä, joka seuraa tarkoin alueen kehitystä ja pyrkii edistämään asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Toimimme edelleen Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton HELKA:n jäsenenä.

 

Seura tulee tarvittaessa antamaan lausuntoja alueen suunnitteluun ja liikennejärjestelyitä koskeviin kysymyksiin. Aluetta koskevissa asioissa ollaan yhteistyössä kaupungin virkamiesten kanssa. Ajankohtaisena asiana on alueen arkkitehtuurin ja säilyneiden piha-alueiden suojeluprojekti, jota seura on voimakkaasti tukenut.

 

Alueen turvallisuusprojektia YKS2 jatketaan. Asiasta keskustellaan ja tehdään yhteistyötä lähialueiden kaupunginosayhdistysten kanssa. Järjestetään aiheesta yleisötilaisuus ja kyselyn asukkaille.

 

Seura on edelleen mukana Lionsien järjestämässä Pihlajamarkkinoilla (20.5) ja Helsinki päivien vietossa (12.6). Helsinki-päivänä järjestetään lapsille ohjelmaa leikkipuisto Maasälvässä ja lisäksi klo 18.00 opastettu retkeily lähialueilla, jossa tutustutaan alueen geologiaan. Opastajana toimii ylitarkastaja Antti Salla. Pyritään myös uudistamaan vanha traditio Pihlajapäivistä syksyllä yhteistyönä Pihlajiston asukasyhdistyksen kanssa

 

Seuran nettisivut valmistuvat alkuvuodesta 2006 aikana Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton HELKAn avustuksella.

 

Seuran säännöt uudistetaan viimeisimmän yhdistyslain mukaisiksi.

 

Alueen asioista informoiva Pihlajanlehti toimitetaan edelleen Lionssien kanssa yhteistyönä kaksi kertaa vuodessa.

 

Kannatetaan alueen koulujen toimintaa antamalla varoja stipendeihin.

 

Seurataan Viikin alueen ja luonnonsuojelualueen kehitystä ja tarvittaessa

kommentoidaan suunnitelmia. Viikin luonnonsuojelualueen säilyttäminen arvokkaana

lintu- ja luontoalueena on vanhastaan Pihlajamäki – Seuran tärkeitä projekteja.

 

Seuran toimintaan kuuluu myös asukkaiden harrastus ja urheilumahdollisuuksien parantaminen. Uimahalli on edelleen mielessämme, kuten 40 vuotta aiemminkin. Lause toistuu vuosittain toimintasuunnitelmassa kunnes se toteutuu.

 

Alueen nuorison hyvinvointi on Seuralle erityisen tärkeää. Avustamme toiminnassa, jolla pyritään löytämään nuorille järkeviä harrastuksia. Osa johtokunnan jäsenistä toimii aktiivisesti PK-35:ssä. Pyrimme lisäämään myös muuta toimintaa, joka antaa lapsille hyviä kokemuksia.

 

Seura on mukana Rapakivenkujan palstaviljelytoiminnassa.

Johtokunta