Toimintasuunnitelma 2010

507

Pihlajamäki-seura toimii sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä, joka pyrkii edistämään asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Seura tekee aloitteita ja lausuntoa mm. kaupunkisuunnitteluun liittyvistä asioista. Pihlajamäki-seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:n ja sen myötä Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen.

Pihlajamäki-seura tekee ja tukee paikallista yhteistyötä

Seura jatkaa kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n kanssa tarkoituksen löytää yhteiset ja kaikkia koskevat konkreettiset tavoitteet Pihlajamäessä. Seura kehittää yhteistyötä myös muiden alueen toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös lähikaupunginosien asukasyhdistysten kanssa niissä asioissa, joiden vaikutusalueet ovat Pihlajamäkeä laajempia.

Äitienpäivän aattona lauantaina 8.5. järjestetään koko Pihlajamäen yhteiset siivoustalkoot.

Pihlajamäki-seuran musatiimi ja Pihlajamäen yhdyskuntatyö järjestävät yhdessä lauantaina 5.6. Kiillepuistossa Pihlajamäki goes Blues -festarin.

Helsinki-päivänä 12.6. seura järjestää luontoretken sekä yhdessä Maasälvän leikkipuiston kanssa koko perheen tapahtuman.

Seura osallistuu Pihlajamäen taiteiden yön 27.8. järjestämiseen.

Seura järjestää 12.9. Pihlajapäivän yhteistyössä Pihlajiston asukasyhdistys PNV:n kanssa.

Lisäksi seura osallistuu muihin paikallisiin tapahtumiin (kuten Lions Club Helsinki/Pihlajamäen Pihlajamarkkinat toukokuussa, Pihlajamäen ala-asteen Marrasjuhla, Puurojuhla joulukuussa) esittelemällä toimintaansa.

Pihlajamäki täyttää 50 vuotta vuonna 2012. Juhlavuoteen valmistaudutaan kokoamalla yhteen paikallinen yhteistyöverkosto.

Viestintä

Pihlajamäki-seura ylläpitää Pihlajamäen kotisivuja osoitteessa www.pihlajamaki.info.

Seura julkaisee Pihlajamäen lähiölehteä yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Kaupunkilehti Vartin Pohjois-Helsingin painoksen kanssa. Lehti ilmestyy 19.5., 8.9. ja 1.12.2010

Seuran ilmoitustaulu ostarilla otetaan osaksi aktiivista tiedottamista ja sen maksutonat paikallsta käyttöä jatketaan.

Seura pitää aktiivisesti yhteyttä alueella ilmestyvien paikallislehtien toimituksiin.

Toimintaryhmät

Pihlajamäki-seura tarjoaa toimintaryhmiensä kautta asukkaille mahdollisuuksia toimia oman asuinalueensa hyväksi.

Seurassa toimivat tällä hetkellä Pihlajamäen kotisivujen www.pihlajamaki.info:n sekä Pihlajamäen lähiölehden toimitukset, Pihlajamäki goes Bluesia järjestävä Musa-tiimi, lähiluontoon tutustuttava luontoryhmä, ammattitaiteilijoiden ryhmä sekä korjausrakentamisen yhteistyöryhmä. Seuran lähellä toimivat myös yhteisistä tiloista huolehtivat puistokummit.

Muu toiminta

Seura tiivistää yhteydenpitoa jäseniin säännöllisesti ilmestyvän jäsenkirjeen avulla. Jäsenhankintaa tehostetaan tuottamalla uusi toimintaan kutsuva esite, jota jaetaan alueen tapahtumissa ja mahdollisuuksien mukaan suoraan kotitalouksiin.

Seura kokoaa taloyhtiöt yhteen käynnistämään Maunulan mallin mukaista ns. ARKO-selvitystyötä mikäli Pihlajamäki-seuran korjausrakentamisyhteistyötä koskeva hakemus hyväksytään kaupungin päätöksentekoelimissä.

Seura kokoaa mahdollisimman kattavasti menneiden vuosien lausunnot, pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat sekä -kertomukset ja luovutaa ne kaupunginarkiston säilytettäväksi. Arkiston rinnalle seura kokoaa sähköisen arkiston, josta asiakirjat ovat helposti saatavilla.

Seura selvittää uusien myyntituotteiden tuottamisen edellytykset ja etenee asiassa taloustilanteen niin salliessa.

Laaditaan toimintakäsikirja, jossa kuvataan seuran keskeiset prosessit.