Toimintasuunnitelma

Pihlajamäki-seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Pihlajamäki-seura ajaa Pihlajamäen asukkaiden etuja. Seura pyrkii edistämään alueen viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja yhteistä toimintaa. Seura tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Pihlajamäki-seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset HELKA ry:n jäsen ja sen myötä Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen.

Seuran toiminta perustuu täysin vapaaehtoistyöhön. Avustuksia seura hakee mm. Helsingin kaupungilta rahoittaakseen niillä tapahtumia ja toimintaa.

Lausuntoja ja yhteistyötä

Kaavoitusasioita seurataan ja tarvittaessa annetaan lausuntoja.

Osallistutaan aktiivisesti ostarin tulevaisuuden suunnitteluun.

Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin toisen kierroksen OmaStadi-hankkeiden ideointivaihe oli lokakuussa 2020. Pihlajamäki-seura seuraa ja mahdollisesti osallistuu alueelle suunniteltujen ehdotusten työstämiseen keväällä 2021 sekä levittää tietoa OmaStadi-äänestyksestä syksyllä 2021.

Rahatilanteen salliessa seura antaa neljälle koululle rahaa stipendejä varten.

Tapahtumia

Siivoustalkoot pidetään sopivana ajankohtana toukokuussa. Helsinki-päivänä 12.6. järjestetään mahdollisesti ohjelmaa. We love Pihlis – Pihlajamäen kyläjuhla järjestetään syyskuun ensimmäisenä lauantaina 4.9. Osallistutaan alueen toimijoiden yhteiseen Puurojuhlaan ja rahatilanteen salliessa kustannetaan Yksinäisten joulujuhlan ruokailua. Osallistutaan myös mahdollisuuksien mukaan muiden alueen toimijoiden järjestämiin tapahtumiin.

Viestintä

Pihlajamäki-seura ylläpitää Pihlajamäen kotisivuja osoitteessa www.pihlajamaki.info. Verkkosivut on siirretty Joomlasta WordPressiin; sivuston rakennetta ja sisältöä työstetään. Tapahtumista ja toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti Facebookissa (https://www.facebook.com/pihlajamakiseura/).

Seura pitää yhteyttä jäseniinsä myös lähettämällä tiedotteita ajankohtaisista asioista sähköpostitse.

Jäsenhankintaa toteutetaan mm. erilaisissa tapahtumissa.