Tontinluovutuskilpailu Pihlajamäen naapurissa

253

Helsingin kaupunki järjestää tontinluovutuskilpailun Viikinmäen länsiosan kortteleissa 36110, 36112 ja 36113. Myös pienet yritykset ja asukkaiden muodostamat omatoimiset rakennuttajaryhmät voivat osallistua laatukilpailuun. Kilpailuehdotukset tulee jättää elokuun lopussa.

Kilpailun avulla pyritään kehittämään tiivistä rinnerakentamista sekä kivirakenteisia kaupunkipientaloja. Kohde toteutetaan ilman Hitas-ehtoja, joten tonttien ostajat päättävät asuntojen myyntihinnoista. Kiinteistölautakunta ratkaisee kilpailun ja nimeää hankkeen rakennuttajat marraskuussa 2008.

Kilpailun perusteella korkealaatuisimpien suunnitelmien esittäjät voivat ostaa viisi tonttia, joille voidaan rakentaa yhteensä noin 130 asuntoa.

Kolme tonteista on melko suuria ja niille voidaan rakentaa 28-45 asuntoa. Kaksi tonteista on pieniä. Toiselle niistä voi rakentaa neljä ja toiselle 6-8 asuntoa. Kilpailuun osallistujat voivat tehdä ehdotuksen kaikista tonteista tai vain osasta, esimerkiksi vain yhdestä pienestä tontista.

Kilpailuun on kutsuttu 35 rakennuttajaa ja urakoitsijaa. Lisäksi kilpailuun voivat ilmoittautua kaikki muut, jotka arvioivat pystyvänsä rakennuttamaan kohteen tai jonkin tonteista. Erityisesti kahden pienimmän tontin suunnittelu, ostaminen ja rakennuttaminen on mahdollista pienille yrityksille ja asukkaiden perustamille omatoimisille ryhmille.

Kilpailun ohjelma ja yhteystiedot kiinteistöviraston verkkosivulta.