Tule uudistamaan Pihlajamäki-seuraa – tervetuloa syyskokoukseen 28.11.

265

Pihlajamäki-seura on pitkän linjan asukasyhdistys, joka on aikojen saatossa saanut monta hyvää asiaa aikaan Pihliksessä. Mutta paljon voisi vielä tehdä ja aivan eri tavalla kuin tähän asti. Nyt seura haluaa nuortua ja uudistua, ja kutsuu uusia aktiiveja mukaan. Syyskokouksessa mm. päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja ennen kaikkea valitaan uudet hallituksen jäsenet. Vain uudet ihmiset voivat tuoda uusia ideoita – tervetuloa mukaan!

Pihlajamäki-seuran syyskokous

Aika: 28.11.2013 alkaen klo 18.00
Paikka: Pihlajamäen lähiöasema, Liusketie 3

Syyskokouksen esityslista

1. Seuran puheenjohtaja avaa kokouksen

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Hyväksytään vuoden 2014 toimintasuunnitelma

6. Hyväksytään vuoden 2014 talousarvio

7. Hyväksytään vuoden 2014 jäsenmaksut

8. Valitaan seuran puheenjohtaja vuodelle 2014

9. Valitaan erovuoroisten tilalle hallitukseen kolme varsinaista jäsentä kolmeksi vuodeksi (2014 –

2016) sekä kolme varajäsentä vuodeksi 2014

10. Valitaan kaksi puuttuvaa hallituksen varsinaista jäsentä vuodeksi 2014 sekä yksi vuosiksi 2014 –

2015

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet

12. Päätetään seuraavan kokouksen kokoonkutsutapa

13. Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen

Tervetuloa kokoukseen!

 

Hallituksen ehdotus syyskokoukselle Pihlajamäki-seuran toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014

Pihlajamäki-seura toimii sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä. Seura pyrkii edistämään alueella asuvien ja toimivien ihmisten ja yritysten yhteisöllisyyttä, hyvinvointia, viihtyvyyttä, viestintää, kanssakäymistä ja yhteistoimintaa.

Seura yrittää myös ehkäistä syrjäytymistä ja eriarvoisuutta keskustelemalla ja olemalla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa sekä tekemällä yhteistyötä lukuisten organisaatioiden kanssa.

Seura tekee aloitteita ja lausuntoja mm. kaupunkisuunnitteluun liittyvistä kysymyksistä. Vuonna 2014 on todennäköisesti edelleen ajankohtaista mm. Pihlajamäen ostoskeskuksen uuden puolen kaavoitus. Seura ottaa kantaa ajankohtaiseen Helsingin yleiskaavasuunnitteluun.

Turvallisuus tulee olemaan esillä kahtena aiempana vuotena pidettyjen turvallisuuskävelyjen viitoittamana. Kävelyjen yhteydessä ilmenneitä ongelmia ja niiden mahdollisia parannuksia seurataan tarkasti.

Vuonna 2013 hyväksytyn kymmenvuotisen Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan aluesuunnitelman etenemistä seurataan tarkkaan. Pihlajamäki-seurassa toimii hallituksen apuna ja tukena verkosto, johon kuuluu hallitukseen kuulumattomia vastuunkantajia ja toimijoita. Seuran toiminta perustuu täysin vapaaehtoistyöhön.

Yhteistyö

Pihlajamäki-seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:n jäsen ja sen myötä Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen. Pihlajamäki-seura tekee monin tavoin paikallista yhteistyötä alueen eri yhdistysten ja toimijoiden kanssa ja tukee mahdollisuuksien mukaan niiden toimintaa.

Seura jatkanee kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ja Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n kanssa tarkoituksena löytää ja toteuttaa yhteiset ja kaikkia koskevat konkreettiset tavoitteet Pihlajamäessä. Seuran painopiste kumppanuudessa on viestintä. Yhteistyö täsmentyy vuoden 2014 aikana. Seura kehittää yhteistyötä muiden alueen toimijoiden sekä Helsingin kaupungin Lähiöprojektin kanssa.

Yhteistyötä tehdään lähikaupunginosien asukasyhdistysten kanssa niissä asioissa, joiden vaikutusalueet ovat Pihlajamäkeä laajempia. Kaupungin asukasyhdistystoiminnan jatkuminen on ensiarvoisen tärkeää ja seura toivoo, että toiminnalle löytyy ratkaisu mahdollisimman pian. Yhteistyössä pyritään löytämään keinoja, että ihmiset pärjäävät elämässä ja että he viihtyvät entistä paremmin omalla asuinalueellaan. Syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä autetaan kaikin keinoin.

Seura antaa neljälle koululle rahaa stipendejä varten.

Tapahtumia

Aiempina vuosina Kiillepuistossa järjestettyä Pihlajamäki goes Blues-festaria ei vuonna 2014 järjestetä. Helsinki-päivänä luontoryhmä järjestää luontoretken Pihlajamäen lähiluontoon. Illalla on myös koko perheen tapahtuma yhteistyössä Maasälvän leikkipuiston kanssa.

We love Pihlis –kyläfestari on tarkoitus järjestää syyskuussa kahden aiemman vuoden tapaan. Festari kokoaa yhteen alueen eri toimijat ja koko kylä osallistuu laajalti tapahtumaan. Kävijöitä tulee paikalle pidemmältäkin.

Seura osallistuu muihin paikallisiin tapahtumiin esittelemällä toimintaansa (esim. Pihlajamäen ala-asteella pidettävät Marrasjuhlat ja Palmumarkkinat Pihlajiston ala- asteella). Yksinäisten joulujuhla ja puurojuhla pidetään joulukuussa.

Seura pyrkii vaikuttamaan siihen, että asukkaille järjestetään tilaisuuksia, joissa heillä on mahdollisuus kuulla kaupungin suunnitelmista alueen kehittämiseksi ja vaikuttaa niihin. Seura toivoo, että alueen asukkaat kertovat avoimesti, mitä he haluavat omalla asuinalueella tai jopa kotipihallaan tehdä, nähdä ja kuulla.

Viestintä

Pihlajamäki-seura ylläpitää ja kehittää Pihlajamäen kotisivuja osoitteessa www.pihlajamaki.info. Seura pyrkii julkaisemaan Pihlajamäen lähiölehteä myös vuonna 2014. Seuran ilmoitustaulu Pihlajamäen ostoskeskuksella toimii osana aktiivista tiedottamista ja se on avoinna myös kaikille paikallisille ei-kaupallisille ilmoittajille.

Viestintäkanaviensa kautta seura pyrkii antamaan kaupungin eri tahoille ja kaikille muillekin paikallisille toimijoille mahdollisuuden kertoa omista tapahtumista ja hankkeista Pihlajamäessä. Seura pitää aktiivisesti yhteyttä alueella ilmestyviin paikallislehtien toimituksiin. Tapahtumista tiedotetaan myös Facebookissa.

Lähiödemokratian edistämiseen tarvitaan kanavia ja kaikki edellä mainitut viestinnän välineet mahdollistavat tiedon jakamisen. Seura kertoo asukkaille alueen ilmiöistä ja tapahtumista ja mitä useampia kanavia on käytettävissä, sitä paremmin viesti menee kaikille perille.

Seura haluaa myös, että yksittäisillä ihmisillä on mahdollisuus ilmaista oma mielipiteensä itse valitsemallaan tavalla: joku haluaa kirjoittaa anonyyminä nettiin, toinen ilmaisee kantansa lehden mielipidepalstalla ja kolmas ehkä haluaa keskustella kasvokkain jonkun seuran edustajan kanssa. Avoin toiminta toivottavasti herättää asukkaissa niin paljon kiinnostusta, että seura saa lisää aktiivisia vapaaehtoisia mukaan tekemään työtäalueen hyväksi.

Tänä päivänä puhutaan paljon alueiden eriarvoistumiskehityksestä. Tasa- arvo, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus on seuralle tärkeää ja näiden arvojen eteen tehdään koko ajan työtä, yhdessä ja yhteisöllisesti, erikseen ja ryhmissä, kaikin tavoin.

Seura tiivistää entisestään yhteydenpitoa jäseniinsä lähettämällä tiedotteita ajankohtaisista asioista myös sähköpostitse.

Jäsenhankintaa edistetään pitämällä asia esillä mm. erilaisissa tapahtumissa.

Helsingissä 4.11.2013 Hallitus