Tutustu Pihlajamäen palvelulinjan uudistukseen ke 1.10.

279

Pikkubusseilla liikennöitävät palvelulinjat uudistuvat vuoden 2009 alussa. Malmin, Savelan, Pukinmäen ja Pihlajamäen linjastoluonnos esitellään keskiviikkona 1.10. kello 18–20 asukasillassa Malmin yläasteen auditoriossa.

Uudistuksella selkiytetään mutkikkaita reittejä, tehdään palvelulinjoille helpommin miellettävät aikataulut ja samalla pyritään vastaamaan muuttuneisiin liikkumistarpeisiin.

Kaikille matkustajille avoimet palvelulinjat ovat HKL:n ja sosiaaliviraston yhteinen projekti, jolla tarjotaan myös liikuntarajoitteisille mahdollisuus pysyä joukkoliikenteen käyttäjänä mahdollisimman pitkään. Palvelulinjoilla käytettävä kalusto on tyypillisesti matalalattiaista ja esteetöntä.

Uudistuksella tavoitellaan lisää matkustajia palvelutason paranemisen kautta. Uudistettujen linjojen reitit ja aikataulut löytyvät aikataulukirjan lisäksi entistä tarkempina Reittioppaasta. Kaikille palvelulinjoille tehdään jatkossa pysäkkikohtaiset aikataulut. Muutamilla linjoilla aloitetaan myös lauantailiikenne.

Linjastouudistus on suunniteltu käyttäjälähtöisesti. Kaikilla nykyisillä linjoilla tehtiin käyttäjähavainnointeja, jotka aloitettiin syksyllä 2007 ja saatiin päätökseen keväällä 2008. Matkustajien ja kuljettajien lisäksi suunnittelussa on haastateltu kotihoidon työntekijöitä, ja muiden asiakasryhmien kanssa työskenteleviä.

(lähde HKL:n verkkosivut)