Uusi korttelitalo ja sivukoulu Viikinmäkeen

437

Kun kaupunki kasvaa, lisääntyy myös koulu- ja vapaa-ajan tilojen tarve. Pihlajiston kupeeseen on vuosituhannen vaihduttua noussut uusi asuinalue, Viikinmäki, joka laajenee edelleen ja johon on suunnitteilla myös uusi korttelitalo. Korttelitaloon tulee koulu, joka toimii Pihlajiston ala-asteen sivukouluna, sekä päiväkoti. Kouluun tulee 180 oppilaspaikkaa, luokka-asteet 1-6 sekä starttiluokka. Päiväkotiin tulee puolestaan 84 paikkaa, eli neljä ryhmää.
Tarkoituksena on, että uusi korttelitalo palvelee sekä koulun ja päiväkodin että asukkaiden tarpeita. Tiloja onkin tarkoitus hyödyntää myös iltaisin, kertoo Pihlajiston ala-asteen rehtori Ari Vainikka.
Korttelitalon tilaohjelmassa huomioidaan esi- ja alkuopetuksen välinen yhteistyö sekä asukas- ja muun iltatoiminnan tarpeet. Rakennussuunnittelussa sovelletaan matalaenergiarakentamisen periaatteita ja rakennus varustetaan aurinkopaneeleilla.
Koulun tontti sijaitsee Harjannetien eteläpäässä. Talon hankesuunnittelu on päättymässä ja tavoitteena on, että suunnitelma menee lautakuntien käsiteltäviksi tammikuussa.
Tietoa hankkeen etenemisestä ja talon valmistumisesta pyritään jakamaan mahdollisimman paljon alueen lehdissä, vanhempainilloissa ja muissa alueen tilaisuuksissa.
AK