Vaikuta Pihlajamäen katu- ja viheralueisiin

265

Aluesuunnittelu Pihlajamäen ja Pihlajiston alueilla jatkuu. Suunnitelma koskee katu-, puisto- ja metsäalueiden hoitoa, kunnostusta ja käyttöä. Vain vastaamalla voit vaikuttaa! Katso myös, millaista palautetta pihlajamäkeläiset antoivat asukaskyselyssä vuonna 2010.

Rakennusvirasto ottaa mielellään vastaan sekä kehittämisehdotuksia alueen katu- ja viheralueista. Palautetta voi antaa suoraan rakennusviraston asiantuntijoille tai osoitteessa http://kerrokartalla.hel.fi. Skrollaa sivun alalaitaan, etsi otsikko ”Aluesuunnitelmien palautekartat” ja valitse ”Pihlajamäen aluesuunnittelupalaute”.

Vuonna 2010 tehdyn asukaskyselyn tuloksiin voi tutustua ja suunnittelun etenemistä seurata osoitteessa www.hkr.hel.fi/aluesuunnitelmat

Suunnittelualuetta rajaavat lännessä Oulunkylän siirtolapuutarha ja päärata, pohjoisessa Kehä I (Seppämestarintie), idässä Pihlajamäentie ja Ketokivenkaari, etelässä Lahdenväylä ja Maaherrantie.

Lisätiedot:
aluesuunnittelija Virpi Vertainen (puistot), puh. 09 310 38518
luonnonhoidon vastaava Tiina Saukkonen (metsät ja niityt), puh. 09 310 38508
suunnitteluinsinööri Taru Sihvonen (kadut ja aukiot), puh. 09 310 39942.